Klikk for å slå av/på zoom i kartet
Kartet oppdateres logo

1991

  • slider
by anur naik
09/09/2016
Category:   1999-1990

Oppkjøp av Orkla Eiendom. Eiendomsspar dobler sin størrelse og overtar bl.a. Fr. Nansens plass 2 og 4, samt Lilleakerveien 2.