Klikk for å slå av/på zoom i kartet
Kartet oppdateres logo

1993

  • slider
by anur naik
09/09/2016
Category:   1999-1990

10% av Eiendomsspars verdier fisjoneres ut i Victoria Eiendom, som skal følge en finansielt mer aggressiv strategi enn det som er naturlig i Eiendomsspar. Eiendomsspar kjøper Tordenskiolds gate 8/10 og Rådhusgata 23.