Klikk for å slå av/på zoom i kartet
Kartet oppdateres logo

2016-2015

  • slider
  • slider
by anur naik
23/09/2016
Category:   2019-2010

Børsnotering av Pandox AB på Nasdaq Stockholm i 2015 med påfølgende emisjoner i 2016 og 2017. Eiendomsspar og Sundt forblir hovedeiere, med 27% eierandel hver og totalt 76% stemmeandel. Pandox kjøper i alt 49 større nord-europeiske hoteller og selger 9 mindre hoteller.