header_image

Åpenhetsloven

Eiendomsspar skal gjennom egen virksomhet bidra til en bærekraftig utvikling og til at menneskerettigheter ikke krenkes.

Vi er i prosess med å utarbeide aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, forretningspartnere og leverandører. Formålet med dette arbeidet er å få en oversikt over hvor det er størst (om noen) sannsynlighet for at selskapet har negativ påvirkning på anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Informasjon om Eiendomsspars aktsomhetsvurderinger vil bli årlig publisert gjennom Bærekraftrapporten som er en integrert del i vår årsrapport og på våre nettsider.

Henvendelser om Eiendomsspar / Victoria Eiendom og åpenhetsloven kan sendes til jra@eiendomsspar.no