header_image

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Eiendomsspar vil gjøre sitt for å bidra til at bærekraftsmålene blir nådd.

FNs 17 bærekraftsmål (Sustainable Development Goals (SDG)), med 169 delmål, er ambisiøse og inviterer til en global dugnad for å bidra til en bedre verden, med fokus på miljø og klima, økonomi/styring og sosiale forhold. Eiendomsspar skal gjennom sin virksomhet bidra med tiltak som fremmer FNs bærekraftsmål, og ha fokus på de målene som er vurdert som mest aktuelle for selskapet.

Eiendomsspar jobber aktivt for å redusere ressursforbruket i selskapets eiendommer, og har organisert bærekraftsrapporteringen rundt de tre dimensjonene: «Miljø og klima», «Økonomi/styring» og «Sosiale forhold».

Bærekraft Eiendomsspar

Syv av FNs bærekraftsmål er særlig relevante for Eiendomsspar sin virksomhet:

(7) ren energi for alle
(8) anstendig arbeid og økonomisk vekst
(9) innovasjon og infrastruktur
(10) mindre ulikhet
(11) bærekraftige byer og sentrum
(12) ansvarlig forbruk og produksjon
(13) stoppe klimaendringene.

Eiendomsspar er i gang med å planlegge en vesentlighets- og interessentanalyse. Analysen vil kartlegge leietakernes behov og iverksette de tiltak som identifiseres i planleggingsprosessen. Analysen vil bli gjennomført i løpet av 2020 i forbindelse med implementering av Eiendomsspars nye bærekraftstrategi.

Les nærmere om det arbeidet Eiendomsspar gjør innenfor (klikk på linkene under):