header_image

Branninstruks

Alle er pålagt å sette seg inn i branninstruksen og følge denne.

Ved brann:

  • Brann må straks varsles brannvesenet over tlf. 110.
  • Alle må evakueres når alarmklokker ringer.
  • Forsøk å slokke dersom mulig. Lokalene er utstyrt med slokkeutstyr, så gjør dere kjent med
    plassering av disse.
  • Lukk dører og vinduer.
  • Møt opp og informer brann- og redningsetaten når de kommer.
  • Gå aldri inn i bygget før alarmklokkene har sluttet å ringe og tillatelse er gitt.
  • Det er etablert brannbok ved alarmsentralen. Denne bør dere gjøres kjent med vedrørende
    plassering og innhold.
  • Ved behov for instrukser/skjemaer ta kontakt med bedriftens brannansvarlig.

Sikkerhetshåndbok for brannansvarlige
Eiendomsspar har som mål å forebygge ulykker, miljø og helseskader. Våre rutiner innen HMS skal sikre ansatte, gjester og leietakere på en best mulig måte.

Sikkerhetshåndboken er laget for å sikre liv og verdier på arbeidsplassen.

Håndboken er ment som et verktøy for leietakers brannvernansvarlig og inneholder de viktigste rutiner og instrukser for å ivareta gårdeier og myndighetenes krav til sikkerhet.

 

branninstruks-for-deg-som-leier

  • Nyttig informasjon

    Branninnstruks Eiendomsspar

     

    Eiendomsspar sikkerhetshåndbok