header_image

Eiendomsspar etablerer energioppfølgingssystem (EOS)

Eiendomsspar etablerer EOS for sin eiendomsportefølje for oppfølging av energiforbruk, vannforbruk, avfall (avfallsmengder og kildesorteringsgrad), samt en miljømodul med klimagassregnskap. Vi har valgt Entro som leverandør av EOS og energirådgivningstjenester. Optima er et webbasert EOS for automatisk innhenting av alle energiformer. Dette innebærer blant annet elektrisitet, fjernvarme, biooljeforbruk m.m.

Energioppfølgingssystem

Kilde: Entro Optima (klikk på bildet for større versjon)

EOS er et viktig og sentralt verktøy som bidrar til enhver tid å få god oversikt over energi-, vannforbruk og avfall, som vil danne grunnlag for et øyeblikksbilde av status over forbruk, utvikling over tid (over flere år), benchmarking, rapportering og måle/dokumentere effekten av gjennomføring av energibesparende tiltak. Ved å jobbe aktivt med energioppfølging kan man typisk redusere energiforbruket med mellom 5-10 %.

EOS ble etablert i løpet av 2020 og innføring av en systematisk og aktiv energioppfølging ble gjennomført fra 2021. Dette er et viktig bidrag i Eiendomsspar sin satsning innenfor miljø- og bærekraftsarbeidet i eiendomsporteføljen, og vil være med på å redusere energiforbruk og klimagassutslipp/CO2, samtidig som det vil gi kontinuerlig driftsstøtte for driftsorganisasjonen vår.

Eiendomsspar sine leietakere får tilsendt en fullmakt for signering, som gir Elvia AS tillatelse til å hente ut målerpunktId, målernummer og forbruksdata og overlevere disse til Eiendomsspar og deres samarbeidsleverandør innenfor EOS, Entro AS.