header_image

Innbrudd

Dersom det er uvedkommende i lokalet eller det har vært innbrudd, vennligst ring:

  • Nærmeste politikammer på tlf. 112 og
  • Eiendomsspar AS/Victoria Eiendom AS på tlf. 22 33 05 50

For sikring av bygget etter innbrudd, gjør nødvendige tiltak eller ta kontakt med driftsansvarlig eller vaktmester i eiendommen for nødvendig assistanse.

Gårdeier besørger videre sikring av bygget.

For å forebygge innbrudd/skader på egne lokaler, er det opptil enhver leietaker å sørge for sikring med alarm etc.