header_image

Internkontroll

I 1996 ble Internkontrollforskriften innført for alle virksomheter her i landet, med krav til at alle virksomheter skal innføre og utøve Internkontroll (HMS).

Eiendomsspar og Victoria Eiendom eier og forvalter ca. 100 bygg, både store og små. Hver dag oppholder det seg tusenvis av personer i våre bygg. For å ivareta sikkerheten til disse personene, må vi ha stort fokus på sikkerhet for alle våre eiendommer. Det forebyggende arbeidet – Internkontroll – blir da særskilt viktig.

Hvilke krav som gjelder for ditt firma

Du kan finne ut hvilke krav som gjelder for din virksomhet innenfor områdene brann- og eksplosjonsfare, el-sikkerhet, forurensning, strålevern, arbeidsmiljø, miljø og helse, forbrukertjenester, industrivern, produkter og servering ved å besøke HMS-etatenes hjemmesider:

Det er vesentlig i denne sammenheng at på enhver arbeidsplass har både arbeidsgiver og ansatte rettigheter og plikter – og felles ansvar for å oppfylle disse kravene.

Som en del av vår Internkontroll brannvern er det krav om at alle våre bygg skal ha en lokal brannvernorganisasjon, som skal bidra til å ivareta brannsikkerheten på stedet.

Som bruker av våre bygg plikter enhver leietaker og de ansatte å:

 • Utføre internkontroll i leide arealer
 • Sette seg inn i gjeldende branninstruks og følge denne
 • Ta ansvar for at de ikke forårsaker brann eller skader
 • Ta ansvar for at byggets driftssjef blir varslet om alle feil, avvik og andre uregelmessigheter som man oppdager – knyttet til brannsikkerheten på deres arbeidsplass

Eiendomsspar og Victoria Eiendom utfører og gjennomgår årlig:

 • Internkontroll i fellesarealer
 • Branngjennomganger og øvelser
 • Termografering av elektriske anlegg
 • Service og kontroll av branntekniske installasjoner
 • Service og kontroll av tekniske anlegg og heiser

 

internkontroll-for-deg-som-leier

 • Skjema internkontroll

  Eiendomsspar skjema internkontroll av elektro for leietaker