header_image

Korona

Eiendomsspar har iverksatt en egen beredskapsplan for å ivareta hensynet til mennesker og helse, og samtidig sikre fortsatt drift for våre leietakere i våre eiendommer, som følge av situasjonen og utviklingen forårsaket av koronautbruddet.

Her vil du finne løpende oppdatert informasjon fra oss og vi henstiller alle våre leietakere om å følge med på denne nettsiden.

Det gjøres løpende vurderinger på ytterligere tiltak.

 

20.04.2020:

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet er åpnet. På kompensasjonsordningen.no finner du søknadsskjema og annen relevant informasjon.

Alle norske bedrifter som har hatt minst 20 prosent omsetningssvikt i mars måned på grunn av koronvirusutbruddet kan søke. Her kan du lese om hva du må finne frem før du søker: https://kompensasjonsordning.no/forberede

Har du spørsmål til løsningen eller trenger veiledning, er det opprettet et eget telefonnummer som du kan ringe: tlf. 22 07 80 10 (kl. 09.00-15.30 på hverdager).


17.04.2020:

For å optimalisere driftsutgiftene på den enkelte eiendom har vi tilpasset driften i forhold til den reduserte aktiviteten som har vært i byggene våre den siste tiden, hva gjelder ventilasjonsanlegg, sikkerhet, renhold mv.

Som følge av at flere virksomheter nå får starte opp igjen etter pålagt virksomhetsstans fra myndighetene, ser vi at det kan bli behov for å oppjustere driften i enkelte bygg. For at vi skal få riktigst mulig drift av byggene, oppfordrer vi våre leietakere til å melde inn til Marianne Berget på
e-post mb@eiendomsspar.no dersom det er en økning i antall ansatte som kommer til å benytte lokalene fremover.

Dette er på ingen måte et krav, men vil være til god hjelp for oss til å holde en rasjonell drift av byggene.


23.03.2020:

Nå kan du melde fra om symptomer på koronavirus via webskjema på helsenorge.no. FHI har opprettet en webløsning for selvrapportering av symptomer, slik at helsemyndighetene kan få en bedre oversikt over utbredelsen av smitte. Dette kan også bidra til å håndtere koronautbruddet.
Klikk her for mer informasjon på FHIs nettside.


19.03.2020:

FHI har kommet med presiseringer av råd om sosial distansering. Rådene gjelder for befolkningen generelt, de som er i hjemmekarantene og syke som er i isolasjon.

Les FHIs råd om sosial distansering.


12.03.2020:

Dette er en utfordrende tid for samfunnet vårt, og vi vil bistå deg som leietaker så godt det lar seg gjøre mht. deres leieforhold, holdt opp mot de tiltak sentrale myndigheter anbefaler og pålegger oss.

Vi oppfordrer våre leietakere til å melde inn påvist smitte og redusert antall ansatte på jobb til Marianne Berget mb@eiendomsspar.no, slik at vi kan sikre riktigst mulig drift av eiendommen dere leier i. Dette vil hjelpe oss å kunne sørge for rasjonell drift, sikkerhet, renhold og optimaliserte felleskostnader i tiden fremover. Vi understreker at dette på ingen måte er et krav, men et ønske som vil bidra i den kollektive dugnaden.

Vi har nå igangsatt følgende tiltak:
• Utvidet renhold i alle fellesarealer, med ekstra fokus på ofte berørte flater
• Vaktmesterne skal ha ekstra fokus på utvendig og innvendig rydding og avfallshåndtering
• Informasjonsplakater om hygienetiltak er hengt opp i alle eiendommer
• I eiendommer der vi har trimrom blir disse stengt
• I eiendommer som har kantinedrift vil denne bli driftet iht. offentlige påbud og anbefalinger
• Dersom vi får informasjon om at en leietaker har hatt besøk av person som er smittet, vil det bli igangsatt ytterligere renholdstiltak utover det som allerede er bestilt i denne eiendommen

Det gjøres løpende vurderinger på ytterligere tiltak.


11.03.2020:

Vi viser til situasjonen og utviklingen forårsaket av COVID-19 («koronaviruset»), og informerer med dette om hvordan Eiendomsspar forholder seg til situasjonen per i dag.

For å ivareta hensynet til mennesker og helse, og samtidig sikre fortsatt drift for våre leietakere i våre eiendommer, er det iverksatt en egen beredskapsplan for Eiendomsspar.

Dette kan per i dag oppsummeres slik;

• En nedsatt beredskapsgruppe holder seg løpende oppdatert om situasjonen, utviklingen, og om retningslinjer gitt fra FHI. Tiltak iverksettes basert på dette.

• Vi har sterkt fokus på at vi som selskap og enkeltpersoner forholder oss til de enhver tid gitte retningslinjer fra myndighetene.

• Vi vil redusere muligheten for smitte. Dette medfører at alle aktiviteter som kan utsettes, blir utsatt.

• Dersom vi blir gjort kjent med at smitte har oppstått i en av våre eiendommer, vil vi følge FHIs retningslinjer og utføre nødvendige tiltak i samarbeid med våre leietakere og samarbeidspartnere.

Eiendomsspar vil bidra til å forebygge smitte, og begrense de eventuelle skadevirkningene virusutbruddet medfører, så langt det lar seg gjøre.