header_image

  Leietakerinformasjon

  Vi i Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS er opptatte av at våre eiendommer skal ha en god driftsmessig og teknisk kvalitet. Vi har derfor utarbeidet instrukser for hvordan eiendommene skal benyttes. Alle instruksene er generelle og veiledende, og ved eventuelle motstridende formuleringer/bestemmelser vil leiekontrakten gå foran.

  Branninstruks
  Alle er pålagt å sette seg inn i branninstruksen og følge denne.

  Ved brann:

  • Brann må straks varsles brannvesenet over telefonnummer 110.
  • Alle må evakueres når alarmklokker ringer.
  • Forsøk å slokke dersom mulig. Lokalene er utstyrt med slokkeutstyr, så gjør dere kjent med plassering av disse.
  • Lukk dører og vinduer.
  • Møt opp og informer brann- og redningsetaten når de kommer.
  • Gå aldri inn i bygget før alarmklokkene har sluttet å ringe og tillatelse er gitt.
  • Det er etablert brannbok ved alarmsentralen. Denne bør dere gjøres kjent med vedrørende plassering og innhold.
  • Ved behov for instrukser/skjemaer ta kontakt med bedriftens brannansvarlig.

  Sikkerhetshåndbok for brannansvarlige
  Eiendomsspar har som mål å forebygge ulykker, miljø og helseskader. Våre rutiner innen HMS skal sikre ansatte, gjester og leietakere på en best mulig måte.

  Sikkerhetshåndboken er laget for å sikre liv og verdier på arbeidsplassen.

  Håndboken er ment som et verktøy for leietakers brannvernansvarlig og inneholder de viktigste rutiner og instrukser for å ivareta gårdeier og myndighetenes krav til sikkerhet.

  Innbrudd
  Dersom det er uvedkommende i lokalet eller det har vært innbrudd, vennligst ring:

  Nærmeste politikammer på tlf. 112 og Eiendomsspar AS/Victoria Eiendom AS på tlf. 22 33 05 50.

  For sikring av bygget etter innbrudd, gjør nødvendige tiltak eller ta kontakt med driftsansvarlig eller vaktmester for nødvendig assistanse.

  Gårdeier besørger videre sikring av bygget.

  For å forebygge innbrudd/skader på egne lokaler, er det opptil enhver leietaker å sørge for sikring med alarm etc.

  Ombygging av egne lokaler
  Ved ønske om ombygging i egne lokaler, skal leietaker ta kontakt med gårdeier for godkjenning før ombygningsarbeidene igangsettes.

  Ved arbeider som kan forårsake støv/røyk/gasser, skal dette varsles vaktmester eller driftsansvarlig for utkobling av alarmer.

  Det skal også fylles ut et eget skjema for disse arbeider, som kan kopieres fra brannbok.

  Vi gjør også oppmerksom på at håndverkere etter utførte arbeider skal branntette perforerte gulv/vegger/tak.

  Finn ut hvilke krav som gjelder for ditt firma
  www.regelhjelp.no kan du enkelt søke opp ditt firma og finne ut hvilke krav som gjelder for din bransje innenfor områdene: brann- og eksplosjonsfare, el-sikkerhet, forurensning, strålevern, arbeidsmiljø, miljø og helse, forbrukertjenester, industrivern, produkter og servering.

  Her vil du også finne samordnet informasjon om internkontroll etter HMS-regelverket.

  • Nyttig informasjon

   2016

   2016

   Internkontroll av elektro 2017