header_image

Miljø og klima

Som del av en pågående prosess med å tydeliggjøre Eiendomsspars ambisjoner innen bærekraft, jobber selskapet aktivt med å definere nøkkeltallsindikatorer (KPI-er) som selskapet vil måle seg selv mot i årene som kommer. Dette rammeverket vil være på plass i løpet av 2020.

Nedenfor følger en opplisting av de av FNs bærekraftsmål/delmål som er vurdert å være mest relevant for Eiendomsspar, og en beskrivelse av hvordan selskapet skal bidra til å nå disse målene.


* bidrar til å effektivisere driften og energibruken i byggene, og åpner for bruk av nye teknologiske løsninger for våre leietakere

Eiendomsspar har fokus på utvikling av selskapets eiendommer i takt med den raske utviklingen innen miljø/bærekraft. Dette innebærer at Eiendomsspar skal være blant de ledende både når det gjelder design, layout og miljøvennlige løsninger. Dette sikrer at eiendomsporteføljen dekker dagens og morgendagens behov for selskapets leietakere.

I det følgende gir Eiendomsspar en kort status over hva selskapet har utført innen energi- og miljøarbeid per 31.12.2019.

Energiovervåking og energibesparelser
Eiendomsspar har iverksatt løpende tiltak i eiendomsporteføljen for å bli blant de beste aktørene innen bærekraftig eiendomsforvaltning. I løpet av 2019 har Eiendomsspar faset ut oljekjeler ved overgang til fjernvarme, el-kjele og bio-olje. Dette gjelder for følgende eiendommer:

 • Holmenkollveien 119
 • Jernbanetorget 4
 • Storgata 2/4/6
 • Storgata 10A og 10B
 • Tordenskiolds gate 8/10
 • Drammensveien 88B (Victoria Eiendom)

Selskapet har i tillegg gjennomført en rekke andre energisparetiltak i eiendomsporteføljen:

 • Energiovervåkning av tekniske anlegg
 • SD-anlegg for optimalisering og styring av ventilasjonsvarme og komfortkjøleanlegg
 • Oppgradering til lysstyring og overgang til LED
 • Oppgradering av utvendig solavskjerming
 • Etterisolert rør og kjele i teknisk rom
 • Etterisolert kjølerør

Figuren under viser total energibesparelse, gitt det areal som per 31.12.2019 er energiovervåket. I Eiendomsspar sin miljøstrategi fra 2012–2020 har målsettingen vært å redusere energibruken i energiovervåket areal med 20 prosent. Oppnådd reell energibesparelse i perioden utgjør 17 prosent. Moderat reduksjon fra 2017 til 2019 skyldes at det i denne perioden var en relativ stor økning i areal som ble energiovervåket samtidig som det nye arealet hadde noe mindre muligheter/potensialer for energisparing. I tillegg ble det i den siste treårsperioden gjennomført noe færre tiltak, som gjør at selskapet ikke helt oppnådde målsettingen i miljøstrategien.

Reduksjon i arealet fra 2018–2019 skyldes salg av eiendommer.

 

Energibesparelse Eiendomsspar

 

Ett av målene som videreføres i ny miljøstrategi for perioden 2020–2025 er ytterligere 20 prosent energibesparelse i eiendomsporteføljen. Ett viktig verktøy for å oppnå dette målet er utbredt bruk av Energioppfølgingssystem (EOS) og mer systematisk arbeid med energioppfølging og optimalisering.

Innen utgangen av 2020 vil Eiendomsspar ha på plass et EOS for energiovervåkning av strømbruk, fjernvarme, fjernkjøling og mulighet for registrering av vannforbruk og avfall (mengder og kildesorteringsgrad). Dette vil gi mulighet for overvåkning og effektivisering samtidig som det vil gi Eiendomsspar sammenlignbare data som gjør det mulig å måle hvordan forbruket utvikler seg etterhvert som selskapet gjennomfører energisparetiltak. Les mer om Eiendomsspar sin etablering av EOS i eiendomsporteføljen.

Solcelleanlegg i Strømsveien 258
Solenergi er et nytt og spennende tilskudd til Eiendomsspars arbeid med miljøansvar. I 2019 ble det første bygget utstyrt med solcellepaneler.

Norske tak og fasader er en del av løsningen på klimautfordringen og nå er taket på Strømsveien 258 blitt til et solkraftverk. Solenergi er ren og fornybar, og et slikt anlegg varer i mange tiår fremover.

Solcellepanel Strømsveien 258 Eiendomsspar

Siden 2012 har Eiendomsspar arbeidet med å redusere energibruken i byggene, og nå er tiden inne til også å produsere egen energi. Nå får leietakerne i Strømsveien 258 levert ren solenergi som en del av «det lille ekstra» fra Eiendomsspar.

Anlegget produserer 40 000 kWh i et normalår, og gir et godt bidrag til å redusere energibruken i bygget. De 162 solcellepanelene dekker 325 kvadratmeter av taket.

Urbane takhager
Eiendomsspars leietaker, CGI Norge AS, har i 2019 etablert en Urban Tak Lab i selskapets eiendom i Tordenskiolds gate 8/10. Hagen har 13 kasser med jord og planter – en Farmbot med sensorer og overvåkning, samt automatisk vanningsanlegg. Den største utfordringen med urbant landbruk er nettopp vann. Uten tilgang på naturlig grunnvann vil plantene fort visne om man glemmer å vanne. Samtidig blir det stadig viktigere å spare vann, spesielt i urbane områder. Et smart vanningssystem, som både tar vare på plantene og hindrer unødvendig og overflødig bruk av vann, er derfor avgjørende. Farmbot og vanning styres, og overvåkes ved hjelp av et digitalt brukergrensesnitt. Systemet tar hensyn til værvarsel og er koblet til et intelligent fugleskremsel. Samtidig sørger systemet for å holde ubudne gjester på avstand ved bruk av Computer Vision, et system som gjenkjenner fugler og avgir skremselssignaler tilpasset den enkelte art.

Urban takhage Tordenskiolds gate 8/10
Foto: CGI Norge AS

Taket i Tordenskiolds gate 8/10 kan by på gulrøtter, rødbeter, reddiker og salat, sådd av Farmbot. I tillegg plantes tomater, sukkererter, grønnkål, squash, aubergine, jordbær, brokkoli, solsikke, roser, bladpersille, basilikum, oregano, gressløk, timian og persille.

Urter og salat fra takhagen nytes av alle leietakere ved besøk på takterrassen. De «store» grønnsakene har de ansatte i CGI Norge AS gleden av, inntil kantinen får tillatelse fra Mattilsynet til å benytte grønnsakene.

Eiendomsspar vil i løpet av 2020 etablere ytterligere to takhager.

Kubbehotell i Økernveien 115
Eiendomsspar har i samarbeid med OBOS og Bybi etablert kubbehotell for byens bier. Kubbehotellet er plassert i Økernveien 115, i krysset mellom Økernveien og Haslevangen.

«Hotellet» er innflyttingsklart når våre pollinatorer våkner fra vinterdvalen sin.

Kubbehotell Økernveien 115

Miljøsertifisering av bygg
Eiendomsspar er i gang med Breeam In-Use-sertifisering av «nyere» bygg i porteføljen. Per 31.12.2019 utføres denne sertifiseringen av eiendommene i Hoffsveien 4 og Innspurten 7. Eiendomsspar vil evaluere prosessen med Breeam In-Use, basert på erfaringene fra de to pågående byggene, med hensyn til videre satsing på denne sertifiseringsordningen.

Urtekvartalet – miljø, bærekraft og teknologi
Urtekvartalet (Urtegata 9) er et utviklingsprosjekt på til sammen ca. 46 000 kvm og består av tre bygg. Nybygget «Veksthuset», planlegges som miljøbygg med Breeam-Excellent-sertifisering og energiklasse A.

Eksisterende høyblokk; «Fabrikken» og lavblokk «Drivhuset», får Breeam-Very Good-sertifisering og energiklasse C/D.

Urtekvartalet Eiendomsspar

Miljøhensynet står sentralt, ikke bare i den enkelte byggeprosess, men i hele Urtekvartalet-prosjektet. Det blir frodige og grønne oppholdsarealer med sykkelparkering, ladestasjoner, elbilparkering og lett tilgjengelig kollektivtransport. I tillegg planlegges det flotte solrike takterrasser med urtehager.

Eiendomsspar har ambisjoner om å levere fremtidsrettede bygg med smarthus- og sensorteknologi. Det betyr at selskapet optimaliserer byggenes innemiljø, tilpasser arbeidsplassene til leietakernes behov, og ikke minst øker energieffektiviteten og reduserer drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Les mer om utviklingsprosjektet i Urtegata 9.

Øvre Slottsgate 12 – LEED Gull
I 2018 hadde Eiendomsspar gleden av å overlevere Øvre Slottsgate 12 til leietaker Zara. Bygget er sertifisert til LEED Gull, som står for «Leadership in Energy and Environmental Design». Eiendommen har en rekke fordelaktige kvaliteter som blant annet reduserer energiforbruket med ca. 40 prosent og vannforbruket med minimum 55 prosent i forhold til TEK10-standarden.

Øvre Slottsgate 12

 • Eiendomsspar er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for bygg og eiendom, som har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. Grønn Byggallianse er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED.

  Eiendomsspar medlem Grønn Byggallianse