header_image

Nedre Foss gård nominert til Oslo bys arkitekturpris 2019

Oslo bys arkitekturpris er kommunens pris til ny og god arkitektur i byen. Prisen går til bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring.

Nedre Foss gård ble gjenoppbygget etter den fatale brannen i 2015. November 2017 åpnet restauranten dørene igjen og fremstår i dag som en historisk perle og en vakker storstue på Oslos østkant.

De nominerte er stilt ut på Rådhusplassen ut oktober, og vinneren blir annonsert under prisutdelingen i
Oslo rådhus 17.10.2019. Les mer om de nominerte på Oslo kommunes nettside. 

Nedre Foss gård nominert til Oslo bys arkitekturpris 2019

Historien om Nedre Foss

Nedre Foss har en rik historie. De første skriftlige kildene, Sverres Saga, som gir opplysninger om området går tilbake til 1220. Kvernvirksomheten, som stedet var kjent for, ble etablert en gang mellom år 1148 og 1200 og var i begynnelsen eid av Hovedøya kloster.

Nedre Foss gikk fra Akerselva til dagens Toftes gate og Sannergata. Området var optimalt for næringsdrift, da den eneste broen over Akerselva lå nettopp her. Eiendommen forble, etter alt å dømme, i Hovedøya klosters eie fram til reformasjonen i 1536. Da ble alt klostergods i landet inndratt av Kronen.

I 1579, etter flere eierskifter, ble gården og bruket lagt direkte under Akershus festning og deretter forpaktet bort til Fredrik Bøyesen. Han fikk et såkalt privilegiebrev som ga ham enerett til å male korn.

På slutten av 1660-årene skjedde et omfattende salg av krongods, og kongen bestemte seg for å skille seg av med Nedre Foss. Det var ikke mange som var interessert ettersom Bøyesen privilegier gjaldt både ham og hans datter på livstid. Den som til slutt fikk tilslaget var Frederik Grüner, derav navnet Grünerløkka.

Grünerfamilien eide Nedre Foss mølle i perioden 1672-1758 og 1803-1911. På slutten av 1700-tallet anla de en storslått hage i renessansestil i hellingen øst for hovedbygningen, det som er Grünerhagen i dag.

I 1927 kjøpte Bjølsen Valsemølle Nedre Foss mølle. De drev den fram til 1986. Siloen var i drift fram til 2000, da kjøpte Studentsamskipnaden i Oslo den og bygget den om til 226 studentboliger.

Historien om Nedre Foss

I 1999 kjøpte Victoria Eiendom Nedre Foss Gård, som da var hovedkontoret til Miljøstiftelsen Bellona. Bellona flyttet ut i 2010.

I 2013 startet arbeidet med å bygge om Nedre Foss Gård til restaurant. Restauranten stod ferdig i 2015.

Brannen

Nedre Foss Gård har vært igjennom to store restaureringer. Den første startet i 2012 og resulterte i en vakker restaurant som åpnet i mai 2015. Samme år ble den kåret til «årets nykommer» av Aftenposten.

Gleden ble kortvarig. Allerede 30. desember kom den triste meldingen om brannen. Den spredde seg raskt og ukontrollert, og rakk å ødelegge store deler av den verneverdige bygningen.

Nedre Foss gård brann

Det ble et krevende slukningsarbeid. Nærmere 50 mannskaper og tolv brannbiler deltok i slukningsarbeidet, som lykkeligvis ikke førte til personskader.

Årsaken til brannen skyldtes, ifølge brannvesenet, feil ved avtrekk og skorsteiner fra grillene og feil bruk av disse. Med brannen gikk tre års hardt arbeid og mange millioner kroner opp i røyk.

Gjenoppbyggingen av østkantens storstue

Det ble tidlig klart at restaurant Nedre Foss Gård skulle bygges opp igjen, men brannruinene ble stående i et halvt år med såkalt slukkvann før noe kunne gjøres. Flere mente det som var igjen ikke var godt for noe, at alt måtte rives og tomten ryddes. Men dagens restaurant er rekonstruert etter det som fantes i ruinene, i tillegg til kvalifiserte gjetninger, gamle malerier og fotografier.

Flere elementer fra det forrige bygget er bevart i det nye, som enkelte vegger og tak, stein, mur, hele sørfløyen og hushjørnet mot sør-vest. Denne «videreføringen» er med på å gi den vakre restauranten autentisitet.

Gjenoppbygging av Nedre Foss gård Gjenoppbygging av Nedre Foss gård

Oppbyggingsprosjektet har vært komplisert og krevende. Mange har vært involvert, blant annet Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, samt en rekke dyktige håndverkere, arkitekter, designere, eier og leietaker.

Det er gjort mange forbedringer, økt brannsikkerhet og universell utforming, er to eksempler. Selve oppbyggingen har gått i rekordtempo, et år totalt.

Se video av gjenoppbyggingen.

Elegant og storslått

Vakkert til, ved bredden av Akerselva ligger Nedre Foss Gård. Den minner om en storslått herregård. Arkitektene Anderssen & Voll, som har designet restauranten, beskriver interiøret som en pastisj (etterlikning) av stilarter fra rundt 1900, med tydelig innslag av tids-typiske kineserier, representert i stolene i hovedsalen og i de håndmalte silketapetene i Kina Rommet.

Nedre Foss gård restaurant Nedre Foss gård restaurant

Hovedmaterialene i restauranten består av lys eik, messing og ulike varianter av marmor. Alt i restauranten er spesialtegnet for stedet, fra veggprofiler til champagnekjølere, serveringsstasjoner, lamper m.m. De hvitmalte veggene og den tropiske palmen bidrar til rommets letthet og eleganse. Med forbedret akustikk, fremstår nye Nedre Foss Gård som en historisk perle og en vakker storstue på Oslos østkant.