Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Arbins gate 1

Gnr.: 209

Bnr.: 1

Fakta

Henrik Ibsen, bodde fra 1895 til sin død i 1906, i eiendommen Arbins gate 1. Eiendommen huser i dag Ibsenmuseet. Museet består av en utstilling, samt Ibsen sin leilighet. Leiligheten er tilbakeført til den stand den var i den gang Ibsen levde og virket i huset.

Sammen med Norsk Folkemuseum har Victoria Eiendom igangsatt en utvidelse av bygningsmassen i Arbins gate 1 for å bygge et større museum. I tillegg bygges det et helt nytt teater, ved å grave ut og bygge inn eksisterende luftegård. Teateret får en kapasitet på ca. 160 personer og skal drives av Nationaltheatret i samarbeid med Norsk Folkemuseum, for å fremme Ibsen og hans forfatterkunst. Ombyggingsarbeidene startet våren 2019 og skal ferdigstilles på nyåret 2021. Åpning av nytt museum og teater er planlagt sommeren 2021.

Norsk Folkemuseum omtaler  eiendommen som «Ibsen-Hus», og de har følgende tanker om driften videre:

«IBSEN Teater og museum skal være en spydspiss og et kompetansesenter for verdensdramatikeren Henrik Ibsens tankegods og livsgjerning.

I et miljø der dikteren selv har levd, og med spisskompetanse på Henrik Ibsens dikterkunst og liv, tilbys et nasjonalt og internasjonalt publikum utstillinger og scenekunst fra inn- og utland av høyeste kunstneriske kvalitet. Vi skal begeistre, utfordre og engasjere publikum og offentligheten gjennom utstillinger, forestillinger, foredrag og diskusjoner omkring Ibsens eksistensialistiske grunntematikk. Huset skal fremstå som en tydelig aktør og stemme i den offentlige kunst- og kulturdebatten, samt bidra til å styrke menneskers identitet og utvikling.»