Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Bjørnegårdsvingen 11-13

Gnr.: 82

Bnr.: 7

Fakta

Eiendomsspar og OBOS Nye Hjem eier selskapet Bjørnegårdssvingen 11–13 ANS med 50 prosent eierandel hver. Eiendommen blir utviklet i tråd med vedtatt reguleringsplan, og formålet er boliger og barnehage. Rammetillatelsen for Bjørnegårdsvingen ble gitt av Bærum kommune i september 2017. Vedal Entreprenør ble kontrahert som totalentreprenør i prosjektet i september 2018, og det ble gitt igangsettingstillatelse for første del av prosjektet i mars 2019. På tomten begynner råbyggene nå å reise seg. Prosjektet hadde salgsstart i september 2018 og på nåværende tidspunkt er 112 av 123 enheter solgt. Overlevering er planlagt sommer 2021.

Prosjektet består av 123 leiligheter fra en- til fire-roms, og en barnehage. Syv av leilighetene er en del av et bofellesskap for unge mennesker med behov for ekstra tilsyn. Disse enhetene danner et eget borettslag. Bofellesskapet er solgt til beboergruppen «Medvind», hvor det også er tilknyttet en personalbolig solgt til Bærum kommune. Barnehageselskapet i prosjektet er solgt til Gnist Barnehager og består av tre avdelinger med kapasitet på totalt 88 barn.

Prospekt og ytterligere informasjon kan lastes ned fra prosjektets nettside: https://www.obos.no/privat/ny-bolig/boligprosjekter/akershus/bjornegardsvingen