Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Karl Johans gate 8/ Dronningens gate 23 og 25

Gnr.: 207

Bnr.: 87

Fakta

Prosjektet består av tre eiendommer – hvorav Karl Johans gate 8 er et sentralt hjørne i Oslos hovedgate. Til sammen utgjør eiendommene en særdeles attraktiv beliggenhet sentralt i Oslo. Karl Johans gate 8 ble oppført som hotell i 1858 etter bybrannen. Dronningens gate 25 ble oppført i 1860 og Dronningens gate 23 ble oppført i 1929.

Eiendommene er i dag benyttet til kontor- og handelsformål. Selskapets mål er å utvikle eiendommene til et hotell med ca. 175 rom, samt spennende utadrettede tilbud i byggenes første etasje. Arbeider med å utvikle et nytt og spennende serveringssted, i form av en irsk pub, på det sentrale hjørnet mellom Karl Johans gate – Dronningens gate er allerede gjennomført. Åpning var sommeren 2021.

Det ble i juli 2022 mottatt rammetillatelse for ombygging. Byggestart er antatt å være sommeren 2023.

Prosjektet og eiendommene eies 50/50 av Eiendomsspar AS og
Mette Borge Eiendom AS.