Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Mack, Tromsø

  • Areal: 0m2 - 0m2

Fakta

Eiendomsspar AS har sammen med Ludwig Mack AS omregulert de tidligere produksjonslokalene til Mack’s Ølbryggeri til sentrumsformål. Eiendommen og prosjektet er organisert under Mack Øst AS, hvor Eiendomsspar eier 46,25 %.

Eiendommen ligger på sørsiden av Tromsø sentrum. Planen er at det meste av dagens industrieiendom blir revet og erstattet av 45 000 kvadratmeter med variert bebyggelse.

Det planlegges blant annet hotell med 340 rom, boliger, servering, handel og kontorarealer. I tillegg har selskapet inngått opsjonsavtale for salg av deler av kvartalet til Tromsø Kommune, som planlegger nytt konserthus med 1 200 publikumsplasser for Arktisk Filharmoni og nye lokaler for Nordnorsk Kunstmuseum.

Reguleringsplanen inkluderer også nytt Arktisk Museum, utviklet av Statsbygg i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Universitetet i Tromsø har kjøpt ca. 7 000 kvadratmeter tomt fra Mack Øst for å realisere museet.

Riving av eksisterende bygningsmasse er planlagt igangsatt tidligst høsten 2024, og ferdigstillelse av første byggetrinn forventes i 2027.

Eiendomsspar eier også 100 % av de tilstøtende eiendommene Mack Kulturkvartalet (15 400 kvm) og Polaria (arktisk opplevelsessenter og akvarium).

 Kontakt meg