Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Mack, Tromsø

Fakta

I Tromsø har Eiendomsspar AS, sammen med Ludwig Mack AS, planer om å transformere den gamle industrieiendommen «Mack Øst» til et nytt kultur- og opplevelsessenter, med et spennende og allsidig tilbud. Den eksisterende bygningsmassen består av tidligere produksjonslokaler og lager for Macks Ølbryggeri.

Eiendommen ligger rett sør for Tromsø sentrum, og har en strategisk plassering med hensyn til forbindelsen «nord–sør». Eiendommen er også integrert i Tromsøs sykkelveinett og direkte tilknyttet hovedårene for kollektivtrafikk. Etter om- og påbygging forventes Mack Øst–eiendommen å inneholde forretninger, servering, kontor, undervisning, hotell og boliger, fordelt på 45 000 kvadratmeter.

Tromsø Kommune har besluttet å utrede et nytt, stort kulturbygg i sentrum. Det nye bygget skal legge til rette for en samlokalisering av Arktisk Filharmoni og Nordnorsk Kunstmuseum, og konsept-valgutredning er igangsatt. To av de fire lokaliseringsalternativene som utredes er på Mack Østs eiendom; 1) innpasset i det nye kvartalet Mack Øst og 2) på Sørsjeteen og ny fylling i havnebassenget foran Mack Øst. For å holde muligheten åpen for et kulturbygg på Sørsjeteen, har vi valgt å ta dette arealet ut av reguleringsplanen.

På tomten sør for eksisterende bygg utvikler Statsbygg Norges arktiske universitetsmuseum for UiT, på 20 000 kvadratmeter. Tomten vil forut for bygging selges av Mack Øst AS til UiT. Rett overfor museumstomten ligger det opprinnelige Tromsø Museum (i dag Tromsø Kunstforening), med tilhørende museumspark, hvilket gjør at det nye museet får historisk forankring.

Eiendomsspar samarbeider tett med Statsbygg og UiT om reguleringen av hele området. Den unike kombinasjonen av kulturelle tilbud, hotell, boliger, kjøpesenter og universitetet har blitt positivt mottatt av Tromsø kommune. Vi planlegger ferdigstillelse i løpet av 2026. Prosjektet har høye bærekraftsambisjoner og det planlegges å miljøsertifisere det nye kvartalet under BREEAM-NOR, med ambisjon om karakter Excellent.

Eiendomsspar eier i tillegg til 50 % av Mack Øst også 100 % av de tilstøtende eiendommene Mack Kulturkvartalet (15 400 kvm) og Polaria (museum og akvarium).

 Kontakt meg