Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Mack, Tromsø

Fakta

I Tromsø har Eiendomsspar AS, sammen med Ludwig Mack AS, planer om å transformere den gamle industrieiendommen «Mack Øst» til et nytt kultur- og opplevelsessenter, med et spennende og allsidige tilbud. Den eksisterende bygningsmassen bestod tidligere av produksjonslokaler og lager for Mack Ølbryggeri.

Eiendommen ligger sør i byen, og har en strategisk plassering med hensyn til forbindelsen «nord-sør» og til Tromsøs veitunnelsystem. Etter om- og påbygging forventes eiendommen å inneholde kjøpesenter, hotell, kontorer, undervisningslokaler og boliger, fordelt på opptil 45 000 kvadratmeter. I det nordøstre hjørnet av bygningen er det planer om å bygge et konserthus i samarbeid med Arktisk Filharmoni og Universitetet i Tromsø (UiT).

På tomteområdet mot øst «Sørsjeteen», en utfylling i sjøen, har vi planer om å bygge et spektakulært hotell. Den flotte plasseringen til hotellet vil kunne gi en fantastisk opplevelse for byens innbyggere og hotellgjester.

På tomteområdet, sør for eksisterende bygg, utvikler Statsbygg et arktisk universitetsmuseum for UiT, på 19 700 kvadratmeter. I samme område ligger det opprinnelige Tromsø Museum (i dag Tromsø Kunstforening), med tilhørende museumspark, hvilket gjør at det nye museet får historisk forankring til sitt opprinnelsessted. Eiendomsspar samarbeider tett med Statsbygg i reguleringen av hele området. Den unike kombinasjonen av kulturelle tilbud, hotell, boliger, kjøpesenter og universitetet har blitt positivt mottatt av Tromsø kommune. Vi forventer at reguleringsplanen vedtas høsten 2021.Kontakt meg