Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Mack, Tromsø

  • Areal: 0m2 - 0m2

Fakta

Eiendomsspar AS har sammen med Ludwig Mack AS omregulert de tidligere produksjonslokalene til Mack’s Ølbryggeri til sentrumsformål.

Eiendommen ligger i Tromsø sentrum sør, og dagens industrieiendom blir i hovedsak revet og erstattet av 45 000 kvadratmeter med variert bebyggelse.

Det planlegges blant annet hotell med 340 rom, boliger, servering, handel og kontorarealer. I tillegg utreder kommunen nytt kulturkvartal bestående av konserthus med 1 200 publikumsplasser for Arktisk Filharmoni og nye lokaler for Nordnorsk Kunstmuseum, hvor Mack Øst er en av tre alternative lokasjoner.

Reguleringsplanen, som ble vedtatt i 2022, inkluderer også nytt Arktisk Museum utviklet av Statsbygg i samarbeid med Universitetet i Tromsø. UiT har kjøpt ca. 7 000 kvadratmeter tomt fra Mack Øst for å realisere museet.

Riving av eksisterende bygningsmasse er planglagt igangsatt høsten 2023, og ferdigstillelse av første byggetrinn forventes i 2026. Første byggetrinn vil inkludere opparbeidelse av bygulvet til blant annet kaipromenade, lekeplasser og parkanlegg.

Eiendomsspar eier i tillegg til 46,25 % av Mack Øst også 100 % av de tilstøtende eiendommene Mack Kulturkvartalet (15 400 kvm) og Polaria (museum og akvarium).

 Kontakt meg