Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Økernveien 115

   Gnr.: 124

   Bnr.: 2

   Økernveien 115 er et fremtidig boligprosjekt, som utvikles 50/50 sammen med OBOS.

   Det planlegges ca. 500 boliger på tomten, hvor det også skal utvikles en publikumsrettet virksomhet i første etasje mot Økernveien.

   Prosjektet har fått navnet «Isbergløkka» som er en videreføring av det opprinnelige navnet – Isbergbygget – som i sin tid ble oppført for bruk til bilsalg/industri. Denne identiteten er det ønskelig å videreføre.

   Det opprinnelige Isbergbygget skal delvis bevares og brukes til å gi prosjektet en unik identitet. Byantikvaren har lagt stor vekt på å bevare denne delen av opprinnelige bygningsmasse – og er tilfreds med hvorledes prosjektet har ivaretatt dette.

   Eiendommen ligger ved Hasle T-banestasjon og med Teglverket skole i umiddelbar nærhet. Økernveien 115 ligger sentralt i Hovinbyen, som er det største transformasjonsområdet i Oslo. Økernveien 115 vil nyte godt av byutviklingen som nå skjer i Hovinbyen. Alle eiendommene i Økernveien, fra Grenseveien til Økern, skal utvikles og Økernveien skal oppgraderes til strøksgate.

   I naboprosjektet Hasle Linje åpnet «Vinslottet » i oktober 2019 og i 2020 åpner Nordic Choice nytt hotell med 217 rom. Steen & Strøm har i 2019 endret sine planer for Økern sentrum. Planen er nå å åpne opp bebyggelsen og skape et handels- og opplevelsessentrum.

   Regulering av Økernveien 115 pågår og ambisjonen er å sende inn planforslag til Plan- og bygningsetaten i 2020.   Kontakt meg