Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Økernveien 115

  • Areal: 0m2 - 0m2

Gnr.: 124

Bnr.: 2

Økernveien 115 er et fremtidig boligprosjekt som utvikles 50/50 sammen med OBOS. Prosjektet har fått navnet «Teglverksløkka». Navnet refererer til den nærliggende parken Teglverksdammen og til de tradisjonelle Osloløkkene som i dag er attraktive boområder.

Økernveien 115 ligger sentralt i Hovinbyen, som er det største transformasjonsområdet i Oslo. Prosjektet vil nyte godt av byutviklingen som nå skjer i Hovinbyen. Alle eiendommene i Økernveien, fra Grenseveien til Økern, skal utvikles og Økernveien skal oppgraderes til strøksgate.

I forslag til reguleringsplan planlegges det for ca. 520 boliger. Planforslaget inneholder også barnehage med 6 avdelinger, offentlig park, offentlig torg, gatetun og areal til turstien «Den grønne ringen». Planforslaget inkluderer næringsarealer i første etasje langs Økernveien og delvis langs Dronning Margrethes vei. «Isberg-bygget», som i dag benyttes til salgshall for biler, skal delvis bevares og brukes til å gi prosjektet en unik identitet. Byantikvaren har lagt stor vekt på å bevare denne delen av bygningsmassen og er fornøyd med hvordan prosjektet har ivaretatt dette. Ambisjonen er at «Isbergbygget» skal inneholde en blanding av tilbud og aktiviteter og bli et attraktivt samlingssted for bydelens beboere, med særlig fokus på ungdom. Dette er i tråd med ambisjonene i Planprogram for Hasle og Valle Hovin.

I 2022 ble reguleringsplan for naboeiendommen Økernveien 94 vedtatt i bystyret. Forslag til reguleringsplan for Økernveien 97 ble lagt ut til offentlig ettersyn i desember.

Juni 2023 har Eiendomsspar sammen med OBOS trukket planforslag med 550 boliger. Planforslaget er trukket etter tilbakemeldinger fra PBE.Kontakt meg