Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Økernveien 115

Gnr.: 124

Bnr.: 2

Økernveien 115 er et fremtidig boligprosjekt som utvikles 50/50 sammen med OBOS.

Det planlegges ca. 500 boliger på tomten, hvor det også skal utvikles en publikumsrettet virksomhet i første etasje mot Økernveien, offentlige park og torg samt barnehage med minimum 6 avdelinger.

Kart- og bestemmelsesmøte med plan- og bygningsetaten ble avholdt i desember 2021 og forslag til reguleringsplan for Økernveien 115 er ventet innsendt 1./2. kvartal 2022.

Prosjektet har fått navnet «Teglverksløkka». Navnet refererer til den nærliggende parken Teglverksdammen og til de tradisjonelle Oslo-løkkene som i dag er attraktive boområder.

Det opprinnelige Isbergbygget skal delvis bevares og brukes til å gi prosjektet en unik identitet samt romme ulik bruk. Byantikvaren har lagt stor vekt på å bevare denne delen av opprinnelige bygningsmasse – og er tilfreds med hvorledes prosjektet har ivaretatt dette. Det er en målsetting at bygget skal bli et attraktivt samlingssted for bydelens beboere, med særlig fokus på ungdom.

Eiendommen ligger ved Hasle T-banestasjon og med Teglverket skole i umiddelbar nærhet. Økernveien 115 ligger sentralt i Hovinbyen, som er det største transformasjonsområdet i Oslo. Prosjektet vil nyte godt av byutviklingen som nå skjer i Hovinbyen. Alle eiendommene i Økernveien, fra Grenseveien til Økern, skal utvikles og Økernveien skal oppgraderes til strøksgate.

Den tilgrensede Lørenbyen nærmer seg ferdigstillelse og har etablert seg som et populært boligområde. På den andre siden av Økernveien tilbyr HasleLinje handel og matopplevelser på «Vinslottet» og på nabolagshotellet Quality Hotel Hasle Linie tilbys overnatting og konferansefasiliteter. Lenger nord i Økernveien ligger nye Økern Portal som inneholder et stort antall kontorarbeidsplasser, et bredt tilbud av spisesteder og offentlig takpark med blant annet dyrkingsarealer og løpebane. Her bygges det også nytt hotell. I Økern Sentrum har Steen & Strøm planer om å utvikle et flerfunksjonelt bysentrum med dynamisk byliv, boliger, kultur, kino, kontorer og hotell. På Ulven har OBOS ferdigstilt 500 av ca. 2 400 planlagte boliger. På Ulven oppføres nå nytt kontorbygg på mer enn 100 000 kvm for Construction City, en næringsklynge for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.Kontakt meg