Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Økernveien 115

Gnr.: 124

Bnr.: 2

Økernveien 115 er et fremtidig boligprosjekt, som utvikles 50/50 sammen med OBOS.

Det planlegges ca. 500 boliger på tomten, hvor det også skal utvikles en publikumsrettet virksomhet i første etasje mot Økernveien.

Prosjektet har fått navnet «Isbergløkka» som er en videreføring av det opprinnelige navnet – Isbergbygget – som i sin tid ble oppført for bruk til bilsalg/industri. Denne identiteten er det ønskelig å videreføre.

Det opprinnelige Isbergbygget skal delvis bevares og brukes til å gi prosjektet en unik identitet. Byantikvaren har lagt stor vekt på å bevare denne delen av opprinnelige bygningsmasse – og er tilfreds med hvorledes prosjektet har ivaretatt dette.

Eiendommen ligger ved Hasle T-banestasjon og med Teglverket skole i umiddelbar nærhet. Økernveien 115 ligger sentralt i Hovinbyen, som er det største transformasjonsområdet i Oslo. Økernveien 115 vil nyte godt av byutviklingen som nå skjer i Hovinbyen. Alle eiendommene i Økernveien, fra Grenseveien til Økern, skal utvikles og Økernveien skal oppgraderes til strøksgate.

I naboprosjektet Hasle Linje har handelssenteret «Vinslottet » åpnet med ulike forretninger spisesteder og i 2020 åpner Nordic Choice nytt hotell med 217 rom. Steen & Strøm har i 2019 endret sine planer for Økern sentrum. Planen er nå å åpne opp bebyggelsen og skape et handels- og opplevelsessentrum.

Regulering av Økernveien 115 pågår og ambisjonen er å sende inn planforslag til Plan- og bygningsetaten i 2021.Kontakt meg