Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Økernveien 115

  • Areal: 0m2 - 0m2

Gnr.: 124

Bnr.: 2

Økernveien 115 er et fremtidig boligprosjekt som utvikles 50/50 sammen med OBOS. Prosjektet har fått navnet «Teglverksløkka». Navnet refererer til den nærliggende parken Teglverksdammen og til de tradisjonelle Osloløkkene som i dag er attraktive boområder.

Økernveien 115 ligger sentralt i Hovinbyen, som er det største transformasjonsområdet i Oslo. Prosjektet vil nyte godt av byutviklingen som nå skjer i Hovinbyen. Alle eiendommene i Økernveien, fra Grenseveien til Økern, skal utvikles og Økernveien skal oppgraderes til strøksgate.

Forslag til reguleringsplan ble sendt til plan- og bygnings-etaten (PBE) i mars 2022. Etter flere runder med komplette-ring og diskusjoner med PBE, bekreftet etaten i desember at planforslaget vil bli klargjort for offentlig ettersyn.

I forslag til reguleringsplan planlegges det for ca. 520 boliger. Planforslaget inneholder også barnehage med 6 avdelinger, offentlig park, offentlig torg, gatetun og areal til turstien «Den grønne ringen». Planforslaget inkluderer næringsarealer i første etasje langs Økernveien og delvis langs Dronning Margrethes vei. «Isberg-bygget», som i dag benyttes til salgshall for biler, skal delvis bevares og brukes til å gi prosjektet en unik identitet. Byantikvaren har lagt stor vekt på å bevare denne delen av bygningsmassen og er fornøyd med hvordan prosjektet har ivaretatt dette. Ambisjonen er at «Isbergbygget» skal inneholde en blanding av tilbud og aktiviteter og bli et attraktivt samlingssted for bydelens beboere, med særlig fokus på ungdom. Dette er i tråd med ambisjonene i Planprogram for Hasle og Valle Hovin.

I 2022 ble reguleringsplan for naboeiendommen Økernveien 94 vedtatt i bystyret. Forslag til reguleringsplan for Økernveien 97 ble lagt ut til offentlig ettersyn i desember.

Økernveien 115 drar fordel av at Lørenbyen nærmer seg ferdigstillelse og har etablert seg som et populært boligområde. På den andre siden av Økernveien tilbyr HasleLinje handel- og matopplevelser på «Vinslottet» og på nabolags-hotellet Quality Hotel Hasle Linie tilbys overnatting og konferansefasiliteter. Lenger nord i Økernveien ligger nye Økern Portal som inneholder et stort antall kontorarbeids-plasser, et bredt tilbud av spisesteder og offentlig takpark med blant annet dyrkingsarealer og løpebane. I 2022 åpnet også Radisson nytt hotell her.

I Økern Sentrum har Steen & Strøm planer om å utvikle et flerfunksjonelt bysentrum med dynamisk byliv, boliger, kultur, kino, kontor og hotell. På Ulven har OBOS ferdigstilt ca. 600 av 2 400 planlagte boliger og har ca. 300 nye boliger under bygging. Her bygges også nytt kontorbygg på mer enn 100 000 kvm for Construction City, nærings-klyngen for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. I 2022 startet også bygging av nytt hovedkontor for Veidekke på Ulven.Kontakt meg