Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Urtegata 9 – «Urtekvartalet»

  • Areal: 0m2 - 0m2

Gnr.: 230

Bnr.: 223

Fakta

Urtekvartalet er en av Oslo sentrums største utviklingseiendommer, og har sentral beliggenhet i bakkant av Bjørvika.

Området er under positiv utvikling og det planlegges flere prosjekter med spennende virksomheter, som sammen vil skape en attraktiv destinasjon i bydelen.

Kombinasjonen av prosjektets størrelse, arkitektur og beliggenhet gjør Urtekvartalet ulikt andre pågående byutviklingsprosjekter i Oslo.

Kvartalet binder sammen Grünerløkkas pulserende og mangfoldige byliv, med kunnskap og næringsklyngen, som vokser frem langs østsiden av Akerselva.

Reguleringsplan for Urtegata 9 – som omfatter ca. 46 000 BTA kvadratmeter ble vedtatt 24.03.2021. I hovedsak planlegges det kontor-/undervisningsformål fra og med plan 2 og utadrettede virksomheter i byggenes plan 1.

Prosjektet vil ved ferdigstillelse bestå av tre bygg; Veksthuset, Fabrikken og Drivhuset.

Fabrikken og Drivhuset er eksisterende bygg, som er besluttet beholdt og skal rehabiliteres. Veksthuset er planlagt som nybygg. Byggene vil til sammen kunne gi området inntil 3 500 nye arbeidsplasser og studenter.

Første del av prosjektet, rehabilitering av Fabrikken på ca. 17 000 BTA kvadratmeter, ble ferdigstilt og overlevert til leietaker, Høyskolen Kristiania i juni 2021. Andre del av prosjektet, oppføring av Veksthuset på ca. 24 000 BTA kvadratmeter, ble vedtatt 17.02.2022, som en følge av signert leiekontrakt på vel 10 500 kvm med det rådgivende ingeniørselskapet Sweco Norge AS. Veksthuset og Drivhuset forventes ferdigstilt i henholdsvis 2024 og 2025.

Utviklingen av prosjektet er tuftet på miljø og bærekraft. Nybygget Veksthuset planlegges derfor som et miljøbygg med BREEAM Excellent-sertifisering med energiklasse B. Fabrikken er sertifisert BREEAM Excellent – energiklasse B og Drivhuset, som rehabiliteres, planlegges med BREEAM Very Good-sertifisering med energiklasse C/D. Utviklingen av prosjektet er delvis finansiert med bærekraftslån fra den Nordiske Investeringsbanken.

Det planlegges frodige, spennende og grønne oppholdsarealer på bakkeplan, med god allmenn tilgjengelighet. På bygget Fabrikken er det etablert grønt tak med urtehage, bikuber og sosiale soner. Grønne tak og sosiale soner planlegges også på Veksthuset.

Det tilrettelegges for innvendig sikker og god sykkelparkering med ladestasjon og sykkelvaskeplasser. Kollektivtransport er lett tilgjengelig, og det blir elbilparkering i prosjektets underetasje.

«Urtekvartalet» er en viktig del av et spennende kvartal i Oslo med pulserende studentmiljø, effektive arbeidsplasser tett på offentlig kommunikasjon og med et byrom der restauranter, kaféer og butikker møter folk der de er.

Les gjerne mer om prosjektet her: https://www.urtekvartalet-prosjekt.no/

https://www.urtekvartalet.no/