Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Urtegata 9 – «Urtekvartalet»

  • Areal: 0m2 - 0m2

Gnr.: 230

Bnr.: 223

Fakta

Urtekvartalet er en av Oslo sentrums største utviklingseiendommer, med sentral beliggenhet i bakkant av Bjørvika.

Området er under positiv utvikling og det planlegges flere prosjekter med spennende virksomheter, som sammen vil skape en attraktiv destinasjon i bydelen.

Kombinasjonen av prosjektets størrelse, arkitektur og beliggenhet gjør Urtekvartalet ulikt andre byutviklingsprosjekter i Oslo for øyeblikket.

Kvartalet binder sammen Grünerløkkas pulserende og mangfoldige byliv, med kunnskap og næringsklyngen, som vokser frem langs østsiden av Akerselva.

Reguleringsplan for Urtegata 9 – som omfatter ca. 46 000 BTA kvadratmeter ble vedtatt 24.03.2021. I hovedsak planlegges det kontor-/undervisningsformål fra og med plan 2 og utadrettede virksomheter i byggenes plan 1.

Prosjektet vil ved ferdigstillelse bestå av tre bygg;
Veksthuset, Fabrikken og Drivhuset. Byggene vil til sammen kunne gi området inntil 3 500 nye arbeidsplasser og studenter.

Første del av prosjektet, rehabilitering av Fabrikken på ca. 17 000 BTA kvadratmeter, ble ferdigstilt og overlevert til leietaker, Høyskolen Kristiania, juni 2021.

Veksthuset på ca. 24 000 BTA ble igangsatt mars 2022 og er beregnet ferdigstilt sommer/høst 2024. Det er inngått en langsiktig leiekontrakt med Sweco i det meste av byggets kontorarealer.

Utviklingen av prosjektet er tuftet på miljø og bærekraft. Nybygget Veksthuset gjennomføres derfor som et miljøbygg med BREEAM Excellent-sertifisering med energiklasse B. Fabrikken er sertifisert BREEAM Excellent-sertifisering med energiklasse B og Drivhuset, som skal rehabiliteres, planlegges med BREEAM Very Good-sertifisering med energiklasse C/D.

Det planlegges frodige, spennende og grønne oppholds-arealer på bakkeplan, med god allmenn tilgjengelighet. På bygget Fabrikken er det etablert grønt tak med urtehage, bikuber og sosiale soner. Veksthuset gjennomføres med grønne tak, gode sosiale soner og et yrende bygulv.

Det tilrettelegges for innvendig sikker og god sykkelparkering med ladestasjon og sykkelvaskeplasser. Kollektivtransport er lett tilgjengelig, og det blir elbilparkering i prosjektets underetasje.

«Urtekvartalet» er en viktig del av et spennende kvartal i Oslo. Ved ferdigstillelse vil kvartalet inneholde et pulserende studentmiljø, effektive arbeidsplasser tett på offentlig kommunikasjon og et byrom der restauranter, kaféer og butikker møter folk der de er.

Les gjerne mer om prosjektet her:
https://www.urtekvartalet-prosjekt.no/

https://www.urtekvartalet.no/