Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Urtegata 9

Gnr.: 230

Bnr.: 223

Fakta

Urtekvartalet er en av Oslo sentrums største utviklingseiendommer, med sentral beliggenhet i bakkant av Bjørvika.

Området er under positiv utvikling og det planlegges flere prosjekter med spennende virksomheter, som sammen vil skape en attraktiv destinasjon i bydelen.

Kombinasjonen av prosjektets størrelse og beliggenhet gjør Urtekvartalet ulikt andre byutviklingsprosjekter i Oslo for øyeblikket.

Kvartalet binder sammen Grünerløkkas pulserende og mangfoldige byliv, med kunnskap og næringsklyngen, som vokser frem langs østsiden av Akerselva.

Eiendomsspar er i sluttfase med reguleringsplan for Urtegata 9 – som omfatter ca. 46 000 BTA kvadratmeter. I hovedsak planlegges det kontor-/undervisningsformål fra og med plan 2 og utadrettede virksomheter i byggenes plan 1.

Prosjektet vil ved ferdigstillelse bestå av tre bygg; Veksthuset, Fabrikken og Drivhuset.

Fabrikken og Drivhuset er eksisterende bygg som er besluttet beholdt og skal rehabiliteres. Veksthuset er planlagt som nybygg. Byggene vil til sammen kunne gi området inntil 3 500 nye arbeidsplasser og studenter.

Første del av prosjektet, rehabilitering av Fabrikken på ca. 17 000 BTA kvadratmeter, er i full gang. Planlagt overlevering til leietaker, Høyskolen Kristiania, er sommeren 2021.

Utviklingen av prosjektet er tuftet på miljø og bærekraft. Nybygget Veksthuset planlegges derfor som et miljøbygg med BREEAM Excellent-sertifisering med energiklasse A og byggene som rehabiliteres planlegges med BREEAM Very Goodsertifisering med energiklasse C/D.

Det planlegges frodige og grønne oppholdsarealer ute, med sikker og tilgjengelig sykkelparkering tilrettelagt med ladestasjon, lett tilgjengelig kollektivtransport, samt elbilparkering.

Prosjektet ønsker å etablere et spennende kvartal i Oslo med pulserende studentmiljø, effektive arbeidsplasser tett på offentlig kommunikasjon og med et byrom der restauranter, kaféer og butikker møter folk der de er.