Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Vestfjordgata 34-38, Svolvær

Gnr.: 18

Bnr.: 52

Fakta

Høsten 2017 inngikk Eiendomsspar avtale om kjøp av selskapet Frikar AS som eier eiendommen «Jern & Bygg» – beliggende i Vestfjordgata og Sjømannsgata, ved kaikanten i Svolvær.

Den tidligere «Jern & Bygg»-eiendommen var i 70- og 80-årene en av Svolværs viktigste handelsbedrifter. Byggene er i dag ikke tidsriktige, verken eksteriør- eller interiørmessig. Bygningsmassen fremstår i dag skjemmende og uproduktiv på en av byens mest sentrale tomter.

Eiendomsspar ønsker å gjenreise området med et moderne og tidsriktig tyngdepunkt innenfor reiselivsnæringen i Svolvær. Målet er å utvikle og bygge et hotell som tiltrekker seg gjester fra fjern og nær til en flott opplevelse, som setter Vågan kommune og Svolvær enda sterkere på kartet som reiselivsdestinasjon. Prosjektet omtales nå som «Havnestrøket».

Det er få områder i Svolvær som kan vise til en like sentral beliggenhet som «Havnestrøket». Det er få meters avstand til kaipromenaden, båthavn, Hurtigruten, etablerte restauranter, hoteller og sentrum for øvrig.

Eiendomsspar fremmet i 2018 en reguleringsplan for eiendommen – der grunntanken bak prosjektet var å invitere folk «inn og opp». Med 360 graders fantastisk panoramautsikt til både sjø og fjell, mener vi at beliggenheten gir en unik mulighet for å bygge hotell i høyden.

På gateplan legger vi opp til utadrettet virksomhet, tilgjengelig for alle, hvor prosjektet knytter Vestfjordgata sammen med kaifront og sjøen.

Prosjektets høyde har skapt stor debatt både lokalt og nasjonalt. Det har parallelt med vår reguleringsplan – vært arbeidet med en byplan i Vågan kommune, som nå er vedtatt og skal danne grunnlaget for videre utvikling av reguleringsplan for «Havnestrøket».

Den nylig vedtatte byplan for Vågan kommune legger opp til en lavere høydeutnyttelse enn vi opprinnelig fremmet i vårt planforslag. Det betyr at Eiendomsspar nå har revidert planforslaget og har sendt dette til Vågan Kommune i uke 43 – for videre behandling.

Vi tar sikte på at reguleringsplanen for prosjektet er vedtatt i løpet 1 halvår 2021.

Prosjektet utvikles i samarbeid med arkitektene Concrete Architects i Amsterdam og Vindveggen Arkitekter AS.