Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Vestfjordgata 34-38, Svolvær – «Havnestrøket»

  • Areal: 0m2 - 0m2

Gnr.: 18

Bnr.: 52

Fakta

Eiendomsspar jobber med å utvikle et nytt og spennende hotellprosjekt, sentralt i Svolvær. Ambisjonen er å sende inn rammesøknad og avklare øvrige offentlige tillatelser i løpet av 2023.

Eiendommen har en svært fin beliggenhet – med få meters avstand til kaipromenaden, kort avstand til båthavn, Hurtigruten, etablerte restauranter, hoteller og sentrum for øvrig. Hotellet vil bidra til å styrke området som et fremtidsrettet tyngdepunkt innenfor reiselivsnæringen i Svolvær og Lofoten.

Grunntanken i hotellprosjektet er å skape noe helt unikt i Svolvær, der folk inviteres «inn og opp», samtidig som Vestfjordgata knyttes sammen med kaifronten og sjøen.

I prosjektets første etasje planlegges det utadrettede arealer som omfatter restaurant, bar, kafé og lett tilgjengelige behagelige oppholdsarealer. Det legges videre til rette for selskaps- og konferansearealer i byggets første og andre etasje.

På en del av taket planlegges det en velværeavdeling, der gjester kan oppleve nordlys og spektakulære opplevelser fra bassengkanten. I byggets toppetasje – plan ti – planlegges en restaurant med uteterrasse og spektakulær utsikt, som ellers kun oppleves fra fjellene. Prosjektets totalareal er i underkant av 14 000 BTA kvadratmeter.

I tråd med Eiendomsspar sin bærekraftstrategi har prosjektet en målsetning om at hotellet skal oppnå en høy miljøsertifisering, og dermed ha påviselig lavt CO₂-avtrykk. Eiendoms-spar har også gjennomført et lokalt samarbeid med «De Grønne Øyene» som er et initiativ anført av Lofotrådet, og ledet av Vågan kommune. Med sine bidrag har Eiendoms-spar medvirket til en bærekraftig utvikling av Svolvær og Lofoten som reiselivsdestinasjon.

Prosjektet utvikles i samarbeid med arkitektene Concrete Architects i Amsterdam og Vindveggen Arkitekter AS.