header_image

Retningslinjer for kjøp av egne aksjer

Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS har følgende retningslinjer for kjøp av egne aksjer:

  1. Eiendomsspar vil, under forutsetning av betryggende soliditet og likviditet, normalt være interessert kjøper av egne aksjer.
  2. Eiendomsspar vil kun være kjøper av egne aksjer når aksjen handles med rabatt i forhold til selskapets egen beregning av underliggende verdier. Rabatten bør i normaltilfelle være minst
    10–20 %. Egne aksjer vil i slike tilfeller bli kjøpt til priser som ikke avviker vesentlig fra notert verdi.
  3. Eiendomsspar kan i gitte tilfeller kjøpe større aksjeposter til pris som avviker ikke uvesentlig fra notert verdi, både nedover og oppover. Alle selskapets aksjonærer vil normalt i slike tilfeller få tilbud om å selge til tilsvarende betingelser opp til et gitt totalbeløp.