header_image

Retningslinjer for kjøp av egne aksjer

Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS har følgende retningslinjer for kjøp av egne aksjer:

  1. Eiendomsspar og Victoria Eiendom vil, under forutsetning av betryggende soliditet og likviditet, normalt være interessert kjøper av egne aksjer.
  2. Eiendomsspar og Victoria Eiendom vil kun være kjøper av egne aksjer når aksjen handles med rabatt i forhold til selskapets egen beregning av underliggende verdier. Rabatten bør i normaltilfelle være minst 10–20 %. Egne aksjer vil i slike tilfeller bli kjøpt til priser som ikke avviker vesentlig fra notert verdi.
  3. Eiendomsspar og Victoria Eiendom kan i gitte tilfeller kjøpe større aksjeposter til pris som avviker ikke uvesentlig fra notert verdi, både nedover og oppover. Alle selskapets aksjonærer vil normalt i slike tilfeller få tilbud om å selge til tilsvarende betingelser opp til et gitt totalbeløp.