header_image

Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Eiendomsspar AS

Eiendomsspar tilbyr herved å kjøpe inntil 2 155 912 egne Aksjer innenfor fullmakt til å kjøpe inntil 10 % av Selskapets utstedte aksjer gitt av generalforsamlingen 7. mai 2020 og på de vilkår og betingelser som fremgår av Tilbudsdokumentet under.

Tilbudsprisen er NOK 450,00 per Aksje og vil bli betalt kontant. Akseptfristen for Tilbudet utløper mandag 29. mars 2021 klokken 16.30.

Vedlegg