header_image

Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Victoria Eiendom AS

Victoria Eiendom tilbyr herved å kjøpe inntil 449 928 egne Aksjer innenfor fullmakt til å kjøpe inntil 10 % av Selskapets utstedte aksjer gitt av generalforsamlingen 15. mai 2020 og på de vilkår og betingelser som fremgår av Tilbudsdokumentet under.

Tilbudsprisen er NOK 750,00 per Aksje og vil bli betalt kontant. Akseptfristen for Tilbudet utløper mandag 29. mars 2021 klokken 16.30.

Vedlegg