header_image

Miljø

Vi er miljøbevisste
Eiendomsspar ønsker å bidra til et bedre miljø gjennom gode materialvalg, energioptimale løsninger og miljøbevisste prosjekt- og driftsprosedyrer. Et viktig utgangspunkt for arbeidet er energi- og miljøstrategien for perioden 2012-2020. Denne skal bidra til at selskapet minst mulig grad påvirker miljøet negativt, samt ivaretar sin posisjon i bransjen som en ansvarlig og miljøbevisst eiendomsaktør.

Energiovervåkning
Eiendomsspar har som mål å redusere den totale energibruken for den samlede eiendomsmassen med minimum 20% innen 2020. Som et redskap for å oppnå dette målet, utvides stadig selskapets energiovervåkende areal. Selskapet har innført energiovervåkning (EOS). I 2016 ble totalt 166.000 kvm overvåket (2015: 120.000 kvm), noe som gir en prosentvis økning i overvåket areal på 38%.

Eiendomsspar benytter seg av miljøklassifiseringssystemet BREEAM som er Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygg. Formålet med systemet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet. Det er også et effektivt verktøy for å samordne aktørene i byggeprosjekter og på den måten integrere bærekraftig tenking i alle ledd.

Grand Hotel
Eiendomsspar har i 2016 ferdigstilt et vellykket miljøprosjekt på Grand Hotel og vi ser allerede nå effekten av de miljøtiltak som er gjort. Tiltakene har resultert i større kundetilfredshet, hvor både gjester og ansatte nyter godt av et bedre inneklima.

I første driftsår – med en ferdigstillelse på 80% av tiltakene (varmepumper først fra okt. 2016) – ble det notert en reduksjon i energibruk på 34%. Gode driftsrutiner og oppfølging, samt optimalisering, forventes å utløse ytterligere besparelser.

Faktisk energiforbruk i 2016 var 7,1 kWh, mot historisk forbruk som var 10,7 kWh. Dette utgjør en besparelse på 3,6 mill. kWh.

 

I filmen under forteller adm. dir. Christian Ringnes og miljøsjef Kristin Aag i Eiendomsspar om tiltakene som er gjort på Grand Hotel, og du får se hotellets nyrenoverte og utsøkte lokaler.

Film: Enova

  • Eiendomsspar er medlem av NGBC, en medlemsorganisasjon for bygg og eiendom, som har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. NGBC er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED.

    Eiendomsspar medlem i NGBC