header_image

  Miljø

  Vi er miljøbevisste
  Eiendomsspar ønsker å bidra til et bedre miljø gjennom gode materialvalg, energioptimale løsninger og miljøbevisste prosjekt- og driftsprosedyrer. Et viktig utgangspunkt for arbeidet er energi- og miljøstrategien for perioden 2012-2020. Denne skal bidra til at selskapet minst mulig grad påvirker miljøet negativt, samt ivaretar sin posisjon i bransjen som en ansvarlig og miljøbevisst eiendomsaktør.

  Energiovervåkning
  Eiendomsspar har som mål å redusere den totale energibruken for den samlede eiendomsmassen med minimum 20% innen 2020. Selskapet har innført energiovervåkning (EOS). I 2015 ble totalt 120.000 kvm overvåket. Dette førte til en total besparelse i kWh på 15%.

  Eiendomsspar benytter seg av miljøklassifiseringssystemet BREEAM som er Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygg. Formålet med systemet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet. Det er også et effektivt verktøy for å samordne aktørene i byggeprosjekter og på den måten integrere bærekraftig tenking i alle ledd.

  Energitiltak på Grand Hotel
  I forbindelse med renoveringen av Grand Hotel gjennomførte Eiendomsspar flere energibesparende tiltak på bl.a. ventilasjon og belysning. Tiltakene har allerede første driftsår redusert hotellets energibruk med 40% – uten at det har gått på bekostning av komforten til hotellets gjester.

  I filmen under forteller adm. dir. Christian Ringnes og miljøsjef Kristin Aag i Eiendomsspar om tiltakene som er gjort på Grand Hotel, og du får se hotellets nyrenoverte og utsøkte lokaler.

  Film: Enova

  • Eiendomsspar er medlem av NGBC, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og miljø-klassifiseringsverktøy. NGBC er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøklassifiserings-verktøy for bygg.

   ngbc