Klikk for å slå av/på zoom i kartet
Kartet oppdateres logo

2010

  • slider
by anur naik
19/09/2016
Category:   2019-2010

Oppkjøp av Norgani Hotels AS med 73 hoteller i 50/50 samarbeid med familien Sundt, samt 50% av Mack- kvartalet i Tromsø.