header_image

Eiendomsspar – årsrapporter

2018 var et tilfredsstillende år for Eiendomsspar. Verdijustert egenkapital er per 31.12.2018 beregnet til
kr 441 per aksje, ved verdsettelse av Pandox-aksjen til substansverdi (EPRA NAV), en økning på 11% fra fjoråret. Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 1.195 mill., mot kr 1.286 mill. i 2017. Nedgangen skyldes i hovedsak reduksjon i resultat fra Pandox, forklart av lavere verdiøkning på eiendommer, samt bortfall av salgsgevinster.

Eiendomsspars likviditetsreserve utgjør kr 2.429 mill. (2017: kr 1.815 mill.).

 

  • Victoria Eiendom

    Årsrapport 2018

    OsloStudiet 2020

    OsloStudiet 2020 Eiendomsspar