header_image

Eiendomsspar – årsrapporter

Leieinntekter og resultat viste positiv utvikling for Eiendomsspar i 2022, men økte renter og avkastningskrav medfører nedgang i eiendomsverdier og en svak verdiutvikling i 2022. Verdijustert egenkapital er per 31.12.2022 beregnet til kr 551 per aksje, ved verdsettelse av Pandox-aksjen til substansverdi (EPRA NDV), en økning på 2 % fra fjoråret, hensyntatt utbytte.

Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 1 553 mill., mot kr 1 096 mill. i 2021. Økningen skyldes i hovedsak en forbedring i resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox, men også økte leieinntekter fra egen virksomhet.

Eiendomsspars likviditetsreserve utgjør kr 1 729 mill. (kr 2 156 mill.).

 

Årsrapport  Eiendomsspar 2022 (nedlastbar pdf)

Årsrapport 2022 Eiendomsspar

 

Årsrapport Eiendomsspar 2021 (nedlastbar pdf)

Årsrapport 2021 Eiendomsspar

 

Årsrapport Eiendomsspar 2020 (nedlastbar pdf)

Eiendomsspar Årsrapport 2020

 

Årsrapport Eiendomsspar 2019

Eiendomsspar årsrapport 2019

 

  • Victoria Eiendom

    Årsrapport 2022

    Årsrapport 2022 Victoria Eiendom

    OsloStudiet 2023

    Eiendomsspar OsloStudiet 2023