header_image

Eiendomsspar – årsrapporter

2019 var et tilfredsstillende år for Eiendomsspar. Verdijustert egenkapital er per 31.12.2019 beregnet til
kr 493 per aksje, ved verdsettelse av Pandox-aksjen til substansverdi (EPRA NAV), en økning på
13 prosent fra fjoråret. Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 1 261 mill., mot kr 1 195 mill. i 2018. Økningen skyldes i hovedsak økte leieinntekter og salgsgevinster.

Eiendomsspars likviditetsreserve utgjør kr 1 587 mill. per årsslutt 2019 (2018: kr 2 429 mill.) og
ca. kr 2 210 mill. per første kvartal 2020.

 

Årsrapport Eiendomsspar 2019

Eiendomsspar årsrapport 2019

 

  • Victoria Eiendom

    Årsrapport 2019

    Årsrapport 2019 Victoria Eiendom

    OsloStudiet 2020

    OsloStudiet 2020 Eiendomsspar