header_image

Eiendomsspar – årsrapporter

Leieinntekter og driftsresultat viste positiv underliggende utvikling for Eiendomsspar i 2023. Økte renter og avkastningskrav medfører likevel nedgang i eiendomsverdier og beskjeden verdiutvikling både for Eiendomsspar og det tilknyttede selskapet Pandox.

Verdijustert egenkapital er per 31.12.2023 beregnet til kr 557 per aksje, ved verdsettelse av Pandox-aksjen til substansverdi (EPRA NDV), en økning på 2 % fra fjoråret, hensyntatt utbytte.

Resultat før skatt ble kr 524 mill., mot kr 1 268 mill. i 2022. Nedgangen skyldes i hovedsak en reduksjon i resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox, grunnet negativ verdiutvikling på selskapets eiendommer og rentederivater.

Likviditetsreserve utgjør kr 2 375 mill. (kr 1 729 mill.).

 

Årsrapport Eiendomsspar 2023 (nedlastbar pdf)

Eiendomsspar årsrapport 2023

 

Årsrapport  Eiendomsspar 2022 (nedlastbar pdf)

Årsrapport 2022 Eiendomsspar

 

Årsrapport Eiendomsspar 2021 (nedlastbar pdf)

Årsrapport 2021 Eiendomsspar

 

Årsrapport Eiendomsspar 2020 (nedlastbar pdf)

Eiendomsspar Årsrapport 2020

 

Årsrapport Eiendomsspar 2019

Eiendomsspar årsrapport 2019

 

  • Victoria Eiendom

    Årsrapport 2023

    Årsrapport 2023 Victoria Eiendom

    OsloStudiet 2024

    Oslostudiet 2024 Eiendomsspar