header_image

Eiendomsspar – årsrapporter

Eiendomsspars virksomhet utviklet seg tilfredsstillende gjennom 2020, med unntak av selskapets hotellinvesteringer, som ble meget negativt påvirket av koronapandemien. Selskapet realiserte betydelige salgsgevinster i løpet av året. Verdijustert egenkapital er per 31.12.2020 beregnet til kr 522 per aksje, ved verdsettelse av Pandox-aksjen til substansverdi (EPRA NAV), en økning på 7 prosent fra fjoråret. Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 1 426 mill., mot kr 1 261 mill. i 2019. Økningen skyldes salgsgevinster.

Eiendomsspars likviditetsreserve utgjør kr 3 112 mill. (kr 1 587 mill.).

 

Årsrapport Eiendomsspar 2020 (nedlastbar pdf)

Eiendomsspar Årsrapport 2020

 

Årsrapport Eiendomsspar 2019

Eiendomsspar årsrapport 2019

 

  • Victoria Eiendom

    Årsrapport 2020

    Victoria Eiendom årsrapport 2020

    OsloStudiet 2021

    OsloStudiet 2021 Eiendomsspar