header_image

Eiendomsspar – årsrapporter

2018 var et tilfredsstillende år for Eiendomsspar. Verdijustert egenkapital er per 31.12.2018 beregnet til
kr 441 per aksje, ved verdsettelse av Pandox-aksjen til substansverdi (EPRA NAV), en økning på 11% fra fjoråret. Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 1.195 mill., mot kr 1.286 mill. i 2017. Nedgangen skyldes i hovedsak reduksjon i resultat fra Pandox, forklart av lavere verdiøkning på eiendommer, samt bortfall av salgsgevinster.

Eiendomsspars likviditetsreserve utgjør kr 2.429 mill. (2017: kr 1.815 mill.).

 

Årsrapport Eiendomsspar 2018

Eiendomsspar årsrapport 2018

 

Årsrapport Eiendomsspar 2017

Eiendomsspar årsrapport 2017

 

Årsrapport Eiendomsspar 2016

Årsrapport Eiendomsspar 2016

 

Årsrapport Eiendomsspar 2015

Eiendomsspar_Rapport_2015

 

Årsrapport Eiendomsspar 2014

Eiendomsspar_Arsrapport_2014

 

Årsrapport Eiendomsspar 2013

Eiendomsspar_Arsrapport_2013

 

Årsrapport Eiendomsspar 2012

Eiendomsspar_Arsrapport_2012

 

Årsrapport Eiendomsspar 2011

Eiendomsspar_Arsrapport_2011

 

Årsrapport Eiendomsspar 2010

Eiendomsspar_Arsrapport2010

 

Årsrapport Eiendomsspar 2009

Arsrapport_2009

 

Årsrapport Eiendomsspar 2008

Arsrapport_2008

 

Årsrapport Eiendomsspar 2007

Arsrapport_2007

 

Årsrapport Eiendomsspar 2006

Arsrapport_2006

 

Årsrapport Eiendomsspar 2005

Arsrapport_2005

 

Årsrapport Eiendomsspar 2004

Arsrapport_2004
  •  

    Victoria Eiendom

    Årsrapport 2018

    OsloStudiet 2019

    OsloStudiet 2019 Eiendomsspar