header_image

Eiendomsspar – årsrapporter

Koronapandemien medførte også i 2021 negative konsekvenser for Eiendomsspar, hovedsakelig gjennom påvirkning på omsetningsbaserte leier i egne hoteller og i Pandox. Lave renter og stor kjøpsinteresse for eiendom bidro imidlertid til økte eiendomsverdier. Verdijustert egenkapital er per 31.12.2021 beregnet til kr 548 per aksje, ved verdsettelse av Pandox-aksjen til substansverdi (EPRA NRV), en økning på 10 % fra fjoråret, hensyntatt utbytte.

Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 1 096 mill., mot kr 1 426 mill. i 2020. Nedgangen skyldes lavere salgsgevinster, men samtidig en forbedring i resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox AB.

Eiendomsspars likviditetsreserve utgjør kr 2 156 mill. (kr 3 112 mill.).

 

Årsrapport Eiendomsspar 2021 (nedlastbar pdf)

Årsrapport 2021 Eiendomsspar

 

Årsrapport Eiendomsspar 2020 (nedlastbar pdf)

Eiendomsspar Årsrapport 2020

 

Årsrapport Eiendomsspar 2019

Eiendomsspar årsrapport 2019

 

  • Victoria Eiendom

    Årsrapport 2021

    Årsrapport 2021 Victoria Eiendom

    OsloStudiet 2022

    OsloStudiet 2022 Eiendomsspar