header_image

  OsloStudiet

  Eiendomsspar utfører hvert år en undersøkelse for å kartlegge tilbuds- og etterspørselssiden for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum.

  Tilsvarende studier er gjort siden 1991. Hovedvekt har vært lagt på tilbudssiden, ved identifisering av ledige arealer og arealer under bygging/rehabilitering i forhold til eksisterende eiendomsmasse for de enkelte geografiske delområder.

   

  Elise L. Hanssen

  Prosjektsekretær/kvalitetssjef

  Kontakt meg
  • OsloStudiet 2017

   2017

   OsloStudiet 2016

   2016

   OsloStudiet 2015

   2015

   OsloStudiet 2014

   2014

   OsloStudiet 2013

   2013

   OsloStudiet 2012

   2012

   OsloStudiet 2011

   2011

   OsloStudiet 2010

   2010

   OsloStudiet 2009

   2009

   OsloStudiet 2008

   2008

   OsloStudiet 2007

   2011

   OsloStudiet 2006

   2006

   OsloStudiet 2005

   2005

   OsloStudiet 2004

   2004

   OsloStudiet 2003

   2003

   OsloStudiet 2002

   2002

   OsloStudiet 2001

   2001

   OsloStudiet 2000

   2000