header_image

OsloStudiet

Eiendomsspar utfører hvert år en undersøkelse for å kartlegge tilbuds- og etterspørselssiden for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum.

Tilsvarende studier er gjort siden 1991. Hovedvekt har vært lagt på tilbudssiden, ved identifisering av ledige arealer og arealer under bygging/rehabilitering i forhold til eksisterende eiendomsmasse for de enkelte geografiske delområder.

 

Elise L. Hanssen

Prosjektsekretær/kvalitetssjef

Kontakt meg
  • OsloStudiet 2024

   Oslostudiet 2024 Eiendomsspar

   OsloStudiet 2023

   Eiendomsspar OsloStudiet 2023

   OsloStudiet 2022

   OsloStudiet 2022 Eiendomsspar

   OsloStudiet 2021

   OsloStudiet 2021 Eiendomsspar

   OsloStudiet 2020

   OsloStudiet 2020 Eiendomsspar

   OsloStudiet 2019

   OsloStudiet 2019 Eiendomsspar

   OsloStudiet 2018

   Oslostudiet 2018 Eiendomsspar

   OsloStudiet 2017

   2017

   OsloStudiet 2016

   2016

   OsloStudiet 2015

   2015

   OsloStudiet 2014

   2014

   OsloStudiet 2013

   2013

   OsloStudiet 2012

   2012

   OsloStudiet 2011

   2011

   OsloStudiet 2010

   2010

   OsloStudiet 2009

   2009

   OsloStudiet 2008

   2008

   OsloStudiet 2007

   2011

   OsloStudiet 2006

   2006

   OsloStudiet 2005

   2005

   OsloStudiet 2004

   2004

   OsloStudiet 2003

   2003

   OsloStudiet 2002

   2002

   OsloStudiet 2001

   2001

   OsloStudiet 2000

   2000