header_image

OsloStudiet

Eiendomsspar utfører hvert år en undersøkelse for å kartlegge tilbuds- og etterspørselssiden for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum.

Tilsvarende studier er gjort siden 1991. Hovedvekt har vært lagt på tilbudssiden, ved identifisering av ledige arealer og arealer under bygging/rehabilitering i forhold til eksisterende eiendomsmasse for de enkelte geografiske delområder.

 

Elise L. Hanssen

Prosjektsekretær/kvalitetssjef

Kontakt meg
 • OsloStudiet 2020

  OsloStudiet 2020 Eiendomsspar

  OsloStudiet 2019

  OsloStudiet 2019 Eiendomsspar

  OsloStudiet 2018

  Oslostudiet 2018 Eiendomsspar

  OsloStudiet 2017

  2017

  OsloStudiet 2016

  2016

  OsloStudiet 2015

  2015

  OsloStudiet 2014

  2014

  OsloStudiet 2013

  2013

  OsloStudiet 2012

  2012

  OsloStudiet 2011

  2011

  OsloStudiet 2010

  2010

  OsloStudiet 2009

  2009

  OsloStudiet 2008

  2008

  OsloStudiet 2007

  2011

  OsloStudiet 2006

  2006

  OsloStudiet 2005

  2005

  OsloStudiet 2004

  2004

  OsloStudiet 2003

  2003

  OsloStudiet 2002

  2002

  OsloStudiet 2001

  2001

  OsloStudiet 2000

  2000