header_image

Historikk

Eiendomsspar har hatt en tilfredsstillende utvikling fra starten i 1982 til i dag. Eiendomsporteføljen (inkl. andel eiendommer i felleskontrollert/tilknyttet selskap) har vokst fra kr 430 mill. til kr 37 510 mill. per 31.12.2022. Gjennomsnittlig årlig avkastning per aksje har fra 1984 vært 16,5 prosent p.a.

Alle
2020-
2019-2010
2009-2000
1999-1990
1989-1982
Eiendomsverdier 1984-2022
Eiendomsspar historikk 2022
17/04/2023

2022

Eiendomsspar kjøper kontor-/utviklingseiendommen Kjelsåsveien 161 og hotelleiendommen Stortingsgata 14–16. I tillegg etablerer Eiendomsspar egen boligforvaltning og kjøper boligeiendommen Professor Dahls gate 18. Eiendomsspar deltar i to emisjoner i Aurora Eiendom (19,4 % eierandel) og kjøper aksjer i Scandic Hotels Group AB (3,5 % eierandel).

Bergen boliger Eiendomsspar
06/04/2022

2021

Eiendomsspar kjøper en utleieportefølje i Bergen på 111 leiligheter, to kombieiendommer på Alnabru samt 17 % i den nyetablerte kjøpesentereieren Aurora Eiendom. Eiendomsspar selger sin aksjebeholdning i Amasten AB og to Osloeiendommer.

Innspurten 7 Helsfyr
09/04/2021

2020

Eiendomsspar selger Scandic Helsfyr Hotel, Tjuvholmen allé 1–5, og noen mindre eiendommer/50 %-andeler. Eiendomsspar fortsetter å kjøpe egne aksjer og aksjer i Amasten AB. Koronapandemien inntreffer og gir lav leie/omsetning, særlig for hoteller og restauranter.

Utvikling av Urtegata 9
07/04/2020

2019

Eiendomsspar starter utviklingen av Urtegata 9 og kjøper 50 % av eiendommen Karl Johans gate 8, Dronningens gate 23 og 25, et fremtidig utviklingsprosjekt. Eiendomsspar kjøper tre millioner egne aksjer fra familien Sundt, hvilket gjør Victoria Eiendom til Eiendomsspars morselskap. Eiendomsspar erverver 5,3 % av det svenske boligutleieselskapet Amasten AB.

Eiendomsspars historikk 2018 Polariasenteret
09/05/2019

2018

Eiendomsspar kjøper flere kombinasjonseiendommer i området Hasle/Økern/Alnabru samt Polaria-senteret i Tromsø.

Eiendomsspar historikk 2017
24/04/2018

2017

Eiendomsspar inngår 50/50 samarbeid med OBOS om utvikling av ca. 700 boliger i Økernveien 115 og investerer i eiendom i Lofoten.

2015-2016-Eiendomsspar historikk
23/09/2016

2016-2015

Børsnotering av Pandox AB på Nasdaq Stockholm i 2015 med påfølgende emisjoner i 2016 og 2017. Eiendomsspar og Sundt forblir hovedeiere, med 27% eierandel hver og totalt 76% stemmeandel. Pandox kjøper i alt 49 større nord-europeiske hoteller og selger 9 mindre hoteller.

Grand Hotel
23/09/2016

2014

Kjøp av Karl Johans gate 33/ Rosenkrantz’ gate 11, samt flere andre eiendommer.      

Pandox The Hotel
23/09/2016

2013-2012

Utvikling av kontor-, hotell- og boligprosjekter, bl.a. Storgata 51, Mack-kvartalet og Konows gate, samt gjennom Pandox The Hotel, Brussel og oppgradering/ utvikling av 38 Norgani-hoteller.

Tjuvholmen Allé 1-5
23/09/2016

2011

Eiendomsspar erverver en av Oslos mest attraktive kontor-eiendommer, Tjuvholmen allé 1-5. Videre erverves de resterende 50% av Hoffsveien 4-10 på Skøyen ved fusjon.

Mack- kvartalet i Tromsø.
19/09/2016

2010

Oppkjøp av Norgani Hotels AS med 73 hoteller i 50/50 samarbeid med familien Sundt, samt 50% av Mack- kvartalet i Tromsø.

Bergehus
23/09/2016

2009

Enkelte kjøp av eiendommer, bl.a. 50% av Bergehus, Bergesen d.y.’s tidligere hovedkontor.

Folketeateret
23/09/2016

2008

Ingen kjøp av eiendommer som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet.

Eiendomsspars historie 2007-2004
23/09/2016

2007–2004

Selektive kjøp og salg av eiendommer i Eiendomsspar og Pandox. Utvikling av kontor-, hotell- og restaurantprosjekter, blant annet Ekebergrestauranten og Folketeateret.

Oppkjøp Pandox AB
19/09/2016

2004–2003

Oppkjøp av det svenske børsnoterte hotellselskapet Pandox AB med 43 hoteller i 50/50 samarbeid med Petter C. G. Sundt.

Historikk Eiendomsspar 2002
19/09/2016

2002-2000

Salg av en fjerdedel av eiendomsporteføljen i påvente av dårlige tider.

09/09/2016

1999–1997

Utvikling og kjøp av en rekke kontorbygg, bl.a. Lilleakerveien 2, samt 50% av Hoffsveien 4-10. Victoria Eiendom overtar Petter C. G. Sundts eierandel i Eiendomsspar Invest AS og blir Eiendomsspars hovedaksjonær.

Historie Eiendomsspar
09/09/2016

1997–1994

Eiendomsspar overtar det børsnoterte Grand Hotel, samt 8 andre norske hoteller. Utvikling og salg av Christiania Torv. Petter C. G. Sundt blir Eiendomsspars største aksjonær når Vital og KLP selger seg ut i 1995.

1993
09/09/2016

1993

10% av Eiendomsspars verdier fisjoneres ut i Victoria Eiendom, som skal følge en finansielt mer aggressiv strategi enn det som er naturlig i Eiendomsspar. Eiendomsspar kjøper Tordenskiolds gate 8/10 og Rådhusgata 23.

Rådhusplassen
09/09/2016

1991

Oppkjøp av Orkla Eiendom. Eiendomsspar dobler sin størrelse og overtar bl.a. Fr. Nansens plass 2 og 4, samt Lilleakerveien 2.

Historikk Eiendomsspar 1988-91
09/09/2016

1991-1988

Sparebanken Oslo Akershus og Bergesen d.y. selger sine aksjer i Eiendomsspar. Vital og KLP blir nye storeiere.

Historie Eiendomsspar
09/09/2016

1988-1987

Salg av halvparten av eiendomsporteføljen i påvente av dårlige tider.

Historikk Eiendomsspar
09/09/2016

1987–1985

Fusjon med Alfsen & Gunderson, Brødrene Dobloug og Grundt AS. Oppkjøp av Oslo Mørtelverk, KNA-hotellet og en del mindre eiendommer, samt eiendommer i København, Brüssel og Amsterdam.

Christian Ringnes
09/09/2016

1984

Får egen administrasjon. Christian Ringnes ansettes som adm. direktør.

1982
09/09/2016

1982

Stiftes som I/S Eiendomsspar AS & Co i 1982 med 7 kontor- og butikkeiendommer fra Sparebanken Oslo Akershus. Største aksjonærer er Sparebanken Oslo Akershus, Bergesen d.y. og Arendals Fossekompani.