header_image

Historikk

Eiendomsspar har hatt en tilfredsstillende utvikling fra starten i 1982. Eiendomsporteføljen (inkl. andel eiendommer i felleskontrollert/tilknyttet selskap) har vokst fra 430 mill. til kr 34 284 mill. per 31.12.2019. Gjennomsnittlig årlig avkastning per aksje har fra 1984 vært 17 prosent p.a.

Alle
2010-
2009-2000
1999-1990
1989-1982
Eiendomsverdier 1984-2019
Eiendomsspar historikk 2019
07/04/2020

2019

Eiendomsspar starter utviklingen av Urtegata 9, kjøper seg inn i hotell-prosjektet Karl Johans gate 8 og foretar en del salg. Eiendomsspar kjøper egne aksjer fra familien Sundt, hvilket gjør Victoria Eiendom til Eiendomsspars morselskap.

Eiendomsspars historikk 2018 Polariasenteret
09/05/2019

2018

Eiendomsspar kjøper flere kombinasjonseiendommer i området Hasle/Økern/Alnabru samt Polaria-senteret i Tromsø.

Eiendomsspar historikk 2017
24/04/2018

2017

Eiendomsspar inngår 50/50 samarbeid med OBOS om utvikling av ca. 700 boliger i Økernveien 115 og investerer i eiendom i Lofoten.

2015-2016-Eiendomsspar historikk
23/09/2016

2016-2015

Børsnotering av Pandox AB på Nasdaq Stockholm i 2015 med påfølgende emisjoner i 2016 og 2017. Eiendomsspar og Sundt forblir hovedeiere, med 27% eierandel hver og totalt 76% stemmeandel. Pandox kjøper i alt 49 større nord-europeiske hoteller og selger 9 mindre hoteller.

Grand Hotel
23/09/2016

2014

Kjøp av Karl Johans gate 33/ Rosenkrantz’ gate 11, samt flere andre eiendommer.      

Pandox The Hotel
23/09/2016

2013-2012

Utvikling av kontor-, hotell- og boligprosjekter, bl.a. Storgata 51, Mack-kvartalet og Konows gate, samt gjennom Pandox The Hotel, Brussel og oppgradering/ utvikling av 38 Norgani-hoteller.

Tjuvholmen Allé 1-5
23/09/2016

2011

Eiendomsspar erverver en av Oslos mest attraktive kontor-eiendommer, Tjuvholmen allé 1-5. Videre erverves de resterende 50% av Hoffsveien 4-10 på Skøyen ved fusjon.

Mack- kvartalet i Tromsø.
19/09/2016

2010

Oppkjøp av Norgani Hotels AS med 73 hoteller i 50/50 samarbeid med familien Sundt, samt 50% av Mack- kvartalet i Tromsø.

Bergehus
23/09/2016

2009

Enkelte kjøp av eiendommer, bl.a. 50% av Bergehus, Bergesen d.y.’s tidligere hovedkontor.

Folketeateret
23/09/2016

2008

Ingen kjøp av eiendommer som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet.

Eiendomsspars historie 2007-2004
23/09/2016

2007–2004

Selektive kjøp og salg av eiendommer i Eiendomsspar og Pandox. Utvikling av kontor-, hotell- og restaurantprosjekter, blant annet Ekebergrestauranten og Folketeateret.

Oppkjøp Pandox AB
19/09/2016

2004–2003

Oppkjøp av det svenske børsnoterte hotellselskapet Pandox AB med 43 hoteller i 50/50 samarbeid med Petter C. G. Sundt.

Historikk Eiendomsspar 2002
19/09/2016

2002-2000

Salg av en fjerdedel av eiendomsporteføljen i påvente av dårlige tider.

09/09/2016

1999–1997

Utvikling og kjøp av en rekke kontorbygg, bl.a. Lilleakerveien 2, samt 50% av Hoffsveien 4-10. Victoria Eiendom overtar Petter C. G. Sundts eierandel i Eiendomsspar Invest AS og blir Eiendomsspars hovedaksjonær.

Historie Eiendomsspar
09/09/2016

1997–1994

Eiendomsspar overtar det børsnoterte Grand Hotel, samt 8 andre norske hoteller. Utvikling og salg av Christiania Torv. Petter C. G. Sundt blir Eiendomsspars største aksjonær når Vital og KLP selger seg ut i 1995.

1993
09/09/2016

1993

10% av Eiendomsspars verdier fisjoneres ut i Victoria Eiendom, som skal følge en finansielt mer aggressiv strategi enn det som er naturlig i Eiendomsspar. Eiendomsspar kjøper Tordenskiolds gate 8/10 og Rådhusgata 23.

Rådhusplassen
09/09/2016

1991

Oppkjøp av Orkla Eiendom. Eiendomsspar dobler sin størrelse og overtar bl.a. Fr. Nansens plass 2 og 4, samt Lilleakerveien 2.

Historikk Eiendomsspar 1988-91
09/09/2016

1991-1988

Sparebanken Oslo Akershus og Bergesen d.y. selger sine aksjer i Eiendomsspar. Vital og KLP blir nye storeiere.

Historie Eiendomsspar
09/09/2016

1988-1987

Salg av halvparten av eiendomsporteføljen i påvente av dårlige tider.

Historikk Eiendomsspar
09/09/2016

1987–1985

Fusjon med Alfsen & Gunderson, Brødrene Dobloug og Grundt AS. Oppkjøp av Oslo Mørtelverk, KNA-hotellet og en del mindre eiendommer, samt eiendommer i København, Brüssel og Amsterdam.

Christian Ringnes
09/09/2016

1984

Får egen administrasjon. Christian Ringnes ansettes som adm. direktør.

1982
09/09/2016

1982

Stiftes som I/S Eiendomsspar AS & Co i 1982 med 7 kontor- og butikkeiendommer fra Sparebanken Oslo Akershus. Største aksjonærer er Sparebanken Oslo Akershus, Bergesen d.y. og Arendals Fossekompani.