header_image

  Historikk

  Eiendomsspar har hatt en tilfredsstillende utvikling fra starten i 1982. Eiendomsporteføljen (inkl. andel eiendommer i felleskontrollert/tilknyttet selskap) har vokst fra 430 mill. til kr 24.507 mill. per 31.12.2016. Gjennomsnittlig årlig avkastning per aksje har fra 1984 vært 17% p.a.

  Alle
  2010-
  2009-2000
  1999-1990
  1989-1982
  Eiendomsverdier 1984-2015
  2015-2016-Eiendomsspar historikk
  23/09/2016

  2016-2015

  Børsnotering av Pandox AB på Nasdaq Stockholm. Eiendomsspar og Sundt forblir hovedeiere, med 29% eierandel hver og totalt 78% stemmeandel. Pandox kjøper i alt 26 større nord-europeiske hoteller og selger 9 mindre hoteller.

  Grand Hotel
  23/09/2016

  2014

  Kjøp av Karl Johans gate 33/ Rosenkrantz gate 11, samt flere andre eiendommer. Betydelige indirekte salg gjennom Pandox.

  Pandox The Hotel
  23/09/2016

  2013-2012

  Utvikling av kontor-, hotell- og boligprosjekter, blant annet Storgata 51, Mack-kvartalet og Konows gate, samt gjennom Pandox The Hotel, Brussels og oppgradering/ utvikling av 38 Norgani-hoteller.

  Tjuvholmen Allé 1-5
  23/09/2016

  2011

  Eiendomsspar erverver en av Oslos mest attraktive kontor-eiendommer, Tjuvholmen Allé 1-5. Videre erverves de resterende 50% av Hoffsveien 4-10 på Skøyen ved fusjon.

  Mack- kvartalet i Tromsø.
  19/09/2016

  2010

  Oppkjøp av Norgani Hotels AS med 73 hoteller i 50/50 samarbeid med familien Sundt, samt 50% av Mack- kvartalet i Tromsø.

  Bergehus
  23/09/2016

  2009

  Enkelte kjøp av eiendommer, bl.a. 50% av Bergehus, Bergesen d.y.’s tidligere hovedkontor.

  Folketeateret
  23/09/2016

  2008

  Ingen kjøp av eiendommer som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet.

  Eiendomsspars historie 2007-2004
  23/09/2016

  2007–2004

  Selektive kjøp og salg av eiendommer i Eiendomsspar og Pandox. Utvikling av kontor-, hotell- og restaurantprosjekter, blant annet Ekebergrestauranten og Folketeateret.

  Oppkjøp Pandox AB
  19/09/2016

  2004–2003

  Oppkjøp av det svenske børsnoterte hotellselskapet Pandox AB med 43 hoteller i 50/50 samarbeid med Petter C. G. Sundt.

  Historikk Eiendomsspar 2002
  19/09/2016

  2002-2000

  Salg av en fjerdedel av eiendomsporteføljen i påvente av dårlige tider.

  09/09/2016

  1999–1997

  Utvikling og kjøp av en rekke kontorbygg, bl.a. Lilleakerveien 2, samt 50% av Hoffsveien 4/10. Victoria Eiendom overtar Petter C. G. Sundts eierandel i Eiendomsspar Invest AS og blir Eiendomsspars hovedaksjonær.

  Historie Eiendomsspar
  09/09/2016

  1997–1994

  Eiendomsspar overtar det børsnoterte Grand Hotel, samt 8 andre norske hoteller. Utvikling og salg av Christiania Torv. Petter C. G. Sundt blir Eiendomsspars største aksjonær når Vital og KLP selger seg ut i 1995.

  1993
  09/09/2016

  1993

  10% av Eiendomsspars verdier fisjoneres ut i Victoria Eiendom som skal følge en finansielt mer aggressiv strategi enn det som er naturlig i Eiendomsspar. Eiendomsspar kjøper Tordenskiolds gate 8/10 og Rådhusgata 23.

  Rådhusplassen
  09/09/2016

  1991

  Oppkjøp av Orkla Eiendom. Eiendomsspar dobler sin størrelse og overtar blant annet Fr. Nansens plass 2 og 4, samt Lilleakerveien 2.

  Historikk Eiendomsspar 1988-91
  09/09/2016

  1991-1988

  Sparebanken Oslo Akershus og Bergesen d.y. selger sine aksjer i Eiendomsspar. Vital og KLP blir nye storeiere.

  Historie Eiendomsspar
  09/09/2016

  1988-1987

  Salg av halvparten av eiendomsporteføljen i påvente av dårlige tider.

  Historikk Eiendomsspar
  09/09/2016

  1987–1985

  Fusjon med Alfsen & Gunderson, Brødrene Dobloug og Grundt AS. Oppkjøp av Oslo Mørtelverk, KNA-hotellet og en del mindre eiendommer, samt eiendommer i København, Brüssel og Amsterdam.Oppkjøp av Oslo Mørtelverk, KNA-hotellet og en del mindre eiendommer, samt eiendommer i København, Brüssel og Amsterdam.

  Christian Ringnes
  09/09/2016

  1984

  Får egen administrasjon. Christian Ringnes ansettes som adm. direktør.

  1982
  09/09/2016

  1982

  Stiftes som I/S Eiendomsspar AS & Co i 1982 med 7 kontor- og butikkeiendommer fra Sparebanken Oslo Akershus. Største aksjonærer er Sparebanken Oslo Akershus, Bergesen d.y. og Arendals Fossekompani.