header_image

Vårt kvalitet- og miljøsystem

Eiendomsspars kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015 og har siden 1996 vært sertifisert av Nemko AS. Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder:
Kjøp, utvikling, utleie, besittelse, drift og salg av fast eiendom.

I 2022 ble Eiendomsspar også sertifisert innen ISO 14001:2015. Dette er et ledelsessystem for ytre miljø. Selskapet skal jobbe med måloppnåelse og kontinuerlige forbedringer av miljøprestasjoner i eiendomsporteføljen.

Høsten 2023 ble det gjennomført en tre dagers re-sertifisering hvor resultatet fra denne har blitt behandlet og godkjent av Nemko Scandinavia AS, og nye sertifikater er innvilget. Begge sertifikatene har utløp 09.12.2026.

 

ISO-sertifiseringen er et ledd i Eiendomsspar sin bærekraftstrategi og sertifikatet gjelder kjøp, utvikling, forvaltning, drift og salg av fast eiendom. Du kan lese om Eiendomsspars bærekraftstrategi her: https://www.eiendomsspar.no/baerekraftstrategi/

 

For henvendelser om vårt kvalitetssystem, ta kontakt med kvalitetssjef Elise L. Hanssen,
tlf. 22 33 05 50/97 06 27 12, elh@eiendomsspar.no

 

For henvendelser om vårt miljøsystem, ta kontakt med miljøsjef André Dalene,
tlf. 22 33 05 50/99 24 61 23, ad@eiendomsspar.no
  • sertifikat til ISO 9001:2015

    sertifikat til ISO 14001:2015