header_image

Victoria Eiendom – årsrapporter

2017 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom. Verdijustert egenkapital er per 31.12.2017 beregnet til
kr 657 per aksje ved verdsettelse av Eiendomsspar-aksjen til substansverdi, en økning på 23% fra fjoråret.

Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 792 mill., mot kr 826 mill. i 2016. Nedgangen skyldes reduserte salgsgevinster i Eiendomsspar.

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2017

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2016

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2015

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2014

Victoria Eiendom årsrapport 2014

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2013

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2012

Victoria Eiendom årsrapport 2012

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2011

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2010

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2009

Victoria Eiendom årsrapport 2009

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2008

Victoria Eiendom årsrapport 2008

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2007

Victoria Eiendom årsrapport 2007

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2006

Victoria Eiendom årsrapport 2006

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2005

Victoria Eiendom årsrapport 2005

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2004

Victoria Eiendom årsrapport 2004
  • Eiendomsspar

    Årsrapport 2017


    OsloStudiet 2019

    OsloStudiet 2019 Eiendomsspar