header_image

  Victoria Eiendom – årsrapporter

  2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble
  kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Den kraftige økningen skyldes hovedsakelig økte gevinster i Eiendomsspar, som følge av nedsalg i Pandox i forbindelse med børsnotering på Nasdaq Stockholm. Verdijustert egenkapital er per 31.12.2015 beregnet til kr 497 per aksje ved verdsettelse av Eiendomsspar-aksjen til substansverdi, en økning på 47% fra fjoråret.

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2015

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2014

  Victoria Eiendom årsrapport 2014

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2013

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2012

  Victoria Eiendom årsrapport 2012

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2011

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2010

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2009

  Victoria Eiendom årsrapport 2009

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2008

  Victoria Eiendom årsrapport 2008

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2007

  Victoria Eiendom årsrapport 2007

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2006

  Victoria Eiendom årsrapport 2006

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2005

  Victoria Eiendom årsrapport 2005

   

  Årsrapport Victoria Eiendom 2004

  Victoria Eiendom årsrapport 2004
  • Eiendomsspar

   Årsrapport 2015


   OsloStudiet 2016