header_image

Victoria Eiendom – årsrapporter

2018 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom. Verdijustert egenkapital er per 31.12.2018 beregnet til kr 737 per aksje, ved verdsettelse av Eiendomsspar-aksjen til substansverdi, en økning på 13% fra fjoråret.

Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.380 mill., mot kr 792 mill. i 2017. Økningen skyldes i hovedsak gevinst fra salg av eiendom.

 

Foreløpig årsregnskap Victoria Eiendom 2019

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2018

Victoria Eiendom årsrapport 2018

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2017

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2016

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2015

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2014

Victoria Eiendom årsrapport 2014

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2013

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2012

Victoria Eiendom årsrapport 2012

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2011

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2010

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2009

Victoria Eiendom årsrapport 2009

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2008

Victoria Eiendom årsrapport 2008

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2007

Victoria Eiendom årsrapport 2007

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2006

Victoria Eiendom årsrapport 2006

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2005

Victoria Eiendom årsrapport 2005

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2004

Victoria Eiendom årsrapport 2004
  • Eiendomsspar

    Årsrapport 2018

     

    OsloStudiet 2020

    OsloStudiet 2019 Eiendomsspar