header_image

Victoria Eiendom – årsrapporter

Økte leieinntekter og salgsgevinster gir positiv utvikling i driftsresultat for Victoria Eiendom i 2023. Stigende renter og økte avkastningskrav bidrar imidlertid til nedgang i eiendomsverdier og beskjeden verdiutvikling for selskapet.

Resultat før skatt ble kr 260 mill., mot kr 1 232 mill. i 2022. Nedgangen skyldes i hovedsak en reduksjon i resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox, grunnet negativ verdiutvikling på selskapets eiendommer og rentederivater.

Verdijustert egenkapital er per 31.12.2023 beregnet til kr 973 per aksje, ved verdsettelse av Eiendomsspar-aksjen til substansverdi, en økning på 3 % fra fjoråret, hensyntatt utbytte.

 

Foreløpig årsregnskap Victoria Eiendom 2023 (nedlastbar pdf)

Foreløpig årsregnskap 2023 Victoria Eiendom

Årsrapport Victoria Eiendom 2022 (nedlastbar pdf)

Årsrapport 2022 Victoria Eiendom

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2021 (nedlastbar pdf)

Årsrapport 2021 Victoria Eiendom

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2020 (nedlastbar pdf)

Victoria Eiendom årsrapport 2020

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2019

Victoria Eiendom årsrapport 2019

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2018

Victoria Eiendom årsrapport 2018

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2017

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2016

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2015

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2014

Victoria Eiendom årsrapport 2014

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2013

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2012

Victoria Eiendom årsrapport 2012

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2011

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2010

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2009

Victoria Eiendom årsrapport 2009

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2008

Victoria Eiendom årsrapport 2008

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2007

Victoria Eiendom årsrapport 2007

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2006

Victoria Eiendom årsrapport 2006

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2005

Victoria Eiendom årsrapport 2005

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2004

Victoria Eiendom årsrapport 2004
 • Eiendomsspar

  Årsrapport 2022

  Årsrapport 2022 Eiendomsspar

   

  OsloStudiet 2023

  Eiendomsspar OsloStudiet 2023