header_image

Victoria Eiendom – årsrapporter

2021 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom, på tross av at koronapandemien også i år la en demper på de omsetningsbaserte leiene i datterselskapet Eiendomsspar og det tilknyttede selskapet Pandox. Lave renter og stor kjøpsinteresse for eiendom bidro til gevinster ved salg og positiv verdiutvikling.

Verdijustert egenkapital er per 31.12.2021 beregnet til kr 943 per aksje, ved verdsettelse av Eiendomsspar-aksjen til substansverdi, en økning på 14 % fra fjoråret, hensyntatt utbytte.

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2021 (nedlastbar pdf)

Årsrapport 2021 Victoria Eiendom

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2020 (nedlastbar pdf)

Victoria Eiendom årsrapport 2020

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2019

Victoria Eiendom årsrapport 2019

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2018

Victoria Eiendom årsrapport 2018

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2017

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2016

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2015

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2014

Victoria Eiendom årsrapport 2014

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2013

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2012

Victoria Eiendom årsrapport 2012

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2011

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2010

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2009

Victoria Eiendom årsrapport 2009

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2008

Victoria Eiendom årsrapport 2008

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2007

Victoria Eiendom årsrapport 2007

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2006

Victoria Eiendom årsrapport 2006

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2005

Victoria Eiendom årsrapport 2005

 

Årsrapport Victoria Eiendom 2004

Victoria Eiendom årsrapport 2004
 • Eiendomsspar

  Årsrapport 2021

  Årsrapport 2021 Eiendomsspar

   

  OsloStudiet 2022

  OsloStudiet 2022 Eiendomsspar