header_image

Nyheter

Foreløpig årsregnskap 2023 for Eiendomsspar

Leieinntekter og driftsresultat viste positiv underliggende utvikling for Eiendomsspar i 2023. Økte renter og avkastningskrav medfører likevel nedgang i eiendomsverdier og beskjeden verdiutvikling både for Eiendomsspar og det tilknyttede selskapet Pandox.

Resultat før skatt ble kr 524 mill., mot kr 1 268 mill. i 2022. Nedgangen skyldes i hovedsak en reduksjon i resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox, grunnet negativ verdiutvikling på selskapets eiendommer og rentederivater. Les mer i foreløpig årsregnskap 2023 for Eiendomsspar.

 


Foreløpig årsregnskap 2023 for Victoria Eiendom

Økte leieinntekter og salgsgevinster gir positiv utvikling i driftsresultat for Victoria Eiendom i 2023. Stigende renter og økte avkastningskrav bidrar imidlertid til nedgang i eiendomsverdier og beskjeden verdiutvikling for selskapet.

Les mer i foreløpig årsregnskap 2023 for Victoria Eiendom.

 

 

 


Tips før kontoret tar juleferie

Det begynner å nærme seg jul og helligdager. Enkelte tar juleferie tidlig, så det kan være lurt å kartlegge hvor mye aktivitet det er i lokalene før og gjennom juleferien og ha fokus på å tilpasse driftstider for teknisk utstyr, lys, varme og ventilasjon.

Vi har samlet gode sparetips for våre leietakere som du kan lese her.

 

 

 


«Grønn jul» på Alnabru

Eiendomsspar har et pilotprosjekt gående med installering av solceller på tak. Dette er hittil prøvd ut på to eiendommer med vellykket resultat og vi installerer nå på flere eiendommer på Alnabru. Leietakerne får lokalprodusert strøm og vi får et grønnere bygg –
vinn-vinn for alle, også miljøet.

Les mer om vårt solcelleprosjekt her.

 

 


Resultater fra Fang energityven 2023

Driftsavdelingen i Eiendomsspar og vaktmesterne deltok også i år i kampanjen «Fang energityven» som arrangeres av Grønn Byggallianse. Formålet er å spare energi og kostnader i driften av byggene.

Denne gangen var vår sjef Christian Ringnes med i jakten på energityver i Thorvald Meyers gate 2 i Oslo og det ble avdekket et unødvendig årlig strømforbruk på over 20 000 kWh i bygget. Les mer om vår jakt på energityver og resultatene fra årets fangst.

 


Delårsrapport januar-september 2023 for Eiendomsspar

Eiendomsspar hadde per 3. kvartal 2023 et resultat før skattekostnad på kr 870,6 mill., ned fra kr 1 454,3 mill. per 3. kvartal 2022. Nedgangen på kr 583,7 mill. skyldes i hovedsak nettoeffekten av redusert resultatbidrag fra det tilknyttede selskapet Pandox på kr 1 098,9 mill. og økning i Eiendomsspars salgsgevinster på kr 389,2 mill.

Les mer i delårsrapporten for Eiendomsspar her.

 

 


Delårsrapport januar-september 2023 for Victoria Eiendom

Victoria Eiendom ekskl. Eiendomsspar sitt resultat før skatt per 3. kvartal 2023 er kr 212,3 mill. (kr 202,9 mill.). Økning i resultatet på kr 9,4 mill. forklares av at summen av de økte leieinntektene på kr 10,4 mill. og økte salgsgevinster på kr 27,1 mill., overstiger økte netto finanskostnader (- kr 26,5 mill.). Økningen i netto finanskostnader skyldes økt rentenivå og at selskapet per 3. kvartal i fjor hadde ekstraordinære finansinntekter på kr 12 mill.

Les mer i delårsrapporten for Victoria Eiendom her.

 


Fokus på energibesparing i våre eiendommer

Vi satser for fullt på bærekraftige løsninger i vår virksomhet, og har særlig fokus på implementering av energi- og miljøtiltak i våre eiendommer. I Folketeaterpassasjen har vi ferdigstilt et spennende prosjekt, der vi blant annet har skiftet ut et plasttak med et glasstak som kan åpnes/lukkes etter behov, og som har energibesparende effekt og vil bidra til bedre inneklima.

Les mer om tiltakene som er gjort i Oslos nye restaurantgate – Folketeaterpassasjen.

 


Tilretteleggelse for mer kildesortering av avfall

Vi vet at mange av våre leietakere er opptatte av kildesortering av avfall for å gi sitt bidrag til en mer miljøvennlig drift av sin virksomhet. Vi som gårdeier har gjennom det siste året tilrettelagt på mange av eiendommene for mer kildesortering ved å øke antall sorteringsmuligheter og bedre merking av avfallsbeholderne.

Klikk her for å lese mer om arbeidet vi har gjort for å tilrettelegge for mer kildesortering og får å laste ned vår kildesorteringsveileder.

 

 


Delårsrapport januar-juni 2023 for Eiendomsspar

Delårsrapport januar-juni 2023 Eiendomsspar

Eiendomsspar hadde per 1. halvår 2023 et resultat før skattekostnad på kr 650,0 mill., ned fra kr 949,2 mill. i samme periode 2022. Nedgangen skyldes i hovedsak nettoeffekten av redusert resultatbidrag fra det tilknyttede selskapet Pandox på kr 724,5 mill. og økning i Eiendomsspars salgsgevinster på kr 389,2 mill.

Les mer i delårsrapporten for Eiendomsspar her.

 

 


Delårsrapport januar-juni 2023 for Victoria Eiendom

Delårsrapport januar-juni 2023 Victoria Eiendom

Victoria Eiendom konsernets resultat før skattekostnad
per 1. halvår 2023 er kr 450,7 mill., ned fra kr 961,9 mill.
per 1. halvår 2022. Nedgangen skyldes resultatfall i det tilknyttede selskapet Pandox, drevet av negativ verdiutvikling på selskapets eiendommer og derivater.

Les mer i delårsrapporten for Victoria Eiendom her.

 

 


Årsrapport 2022 for Eiendomsspar

Årsrapport 2022 Eiendomsspar

Leieinntekter og resultat viste positiv utvikling for Eiendomsspar i 2022, men økte renter og avkastningskrav medfører nedgang i eiendomsverdier og en svak verdiutvikling i 2022. Resultat før skatt ble kr 1 533 mill., mot kr 1 096 i 2021.

Årets temadel er viet den storstilte rehabiliteringen av Scandic Holmenkollen Park. Rehabiliteringen har vært historisk i flere henseender, først og fremst fordi de ikoniske dragebygget, har blitt tilbakeført til sin fordums prakt. Klikk her for Eiendomsspars årsrapport 2022.

 


Årsrapport 2022 for Victoria Eiendom

Årsrapport 2022 Victoria Eiendom

Økte leieinntekter i datterselskapet Eiendomsspar og et sterkt resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox, gir positiv resultatutvikling for Victoria Eiendom i 2022. Høyere renter og økte avkastningskrav medfører imidlertid nedgang i eiendomsverdier og svak verdiutvikling.

Les mer om Victoria Eiendoms resultater, prosjekter og gjennomførte rehabiliteringer i året som har gått i årsrapporten for 2022.

 

 

 


OsloStudiet 2023

Eiendomsspar Oslostudiet 2023

Resultatene fra OsloStudiet foreligger nå.

Eiendomsspar tar hvert år for seg eiendomsmarkedet for kontorlokaler i Oslo, Asker og Bærum som nå viser en nedgang i den totale arealledigheten. Nå står totalt 471 000 kvm ledig.

Antall prosjekter som blir ferdigstilt i 2023 utgjør 179 000 kvm (mot
136 000 i 2022). For 2024 ventes det en kraftig nedgang i ferdigstillelse til 117 000 kvm, hvorav 74 000 kvm er allerede igangsatt.

Les rapporten her: https://www.eiendomsspar.no/oslostudiet/

 


Foreløpig årsregnskap 2022 for Eiendomsspar

Foreløpig årsregnskap 2022 for Eiendomsspar

Leieinntekter og resultat viste positiv utvikling for Eiendomsspar i 2022, men økte renter og avkastningskrav medfører nedgang i eiendomsverdier og en svak verdiutvikling i 2022.

Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 1 553 mill., mot kr 1 096 mill. i 2021. Økningen skyldes i hovedsak en forbedring i resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox, men også økte leieinntekter fra egen virksomhet.

Les mer i foreløpig årsregnskap 2022 for Eiendomsspar.

 


Foreløpig årsregnskap 2022 for Victoria Eiendom

Økte leieinntekter i datterselskapet Eiendomsspar og et sterkt resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox, gir positiv resultatutvikling for Victoria Eiendom i 2022. Høyere renter og økte avkastningskrav medfører imidlertid nedgang i eiendomsverdier og svak verdiutvikling.

Les mer i foreløpig årsregnskap 2022 for Victoria Eiendom.

 

 

 


Seier igjen til Eiendomsspar i Farmandprisen 2022

Eiendomsspar årsrapport 2021

Det ble gull igjen til Eiendomsspar for beste årsrapport for
ikke-børsnoterte selskaper i Farmandprisen 2022!

Farmandprisen er Norges mest prestisjefylte årsrapportpris og har vært delt ut hvert år siden etableringen i 1955.

Les mer her.

 

 

 


Delårsrapport januar–september 2022 for Eiendomsspar

Delårsrapport januar-september 2022 Eiendomsspar

Eiendomsspar hadde per tredje kvartal 2022 et resultat før skattekostnad på kr 1 454,3 mill., opp fra kr 593,8 mill. per tredje kvartal 2021. Økningen skyldes i hovedsak en positiv resultatforbedring i det tilknyttede selskapet Pandox, forklart av god aktivitet i selskapets hoteller gjennom årets tre første kvartaler, verdiøkning på selskapets derivater forklart av stigende renter og økte eiendomsverdier som følge av valutaeffekter og normalisering av leier. Les mer i delårsrapporten for Eiendomsspar her.

 

 


Delårsrapport januar–september 2022 for Victoria Eiendom

Delårsrapport januar-september 2022 Victoria Eiendom

Victoria Eiendom konsernets resultat før skattekostnad per tredje kvartal 2022 ble kr 1 544,0 mill., opp fra kr 619,2 mill. per tredje kvartal 2021. Økningen skyldes i hovedsak positiv resultatutviklingen i det tilknyttede selskapet Pandox, drevet av økte omsetningsbaserte leieinntekter fra selskapets hoteller og positiv verdiutvikling på derivater og eiendom, men også økte leieinntekter i datterselskapet Eiendomsspar. Les mer i delårsrapporten for Victoria Eiendom her.

 

 


Eiendomsspar har kjøpt seg inn i FOMO

Eiendomsspar kjøpt 48 prosent av FOMO

FOMO er antagelig det råeste coworking-konseptet i hele Europa, sier Christian Ringnes om den nye satsingen!

Eiendomsspar har kjøpt 48 % av selskapet som eier alle bygninger og drift for til sammen 55 000 kvm i fire bygg på Forus i Stavanger.

Les mer om Eiendomsspars kjøp.

 


Restaureringen av det vakre Dragebygget på Holmenkollen

Scandic Holmenkollen Park Hotel Dragebygget Eiendomsspar

Etter ett år med omfattende rehabilitering av Scandic Holmenkollen Park både ut- og innvendig har det flotte hotellet gjenåpnet for gjester. Den eldste delen av hotellet – Dragebygget – gjennomgikk en fasaderehabilitering og har fått tilbake sine originalfarger i mørkebrunt og blått.

Her kan dere lese om prosessen og se bilder av det vakre Dragebygget: https://fargemagasinet.no/totalrestaurert-tommerfasade-med-byggets-beste-for-oynene

 


Eiendomsspar er blitt miljøsertifisert

Eiendomsspar miljøsertifisert

Eiendomsspar har gjennomgått en sertifiseringsrevisjon i ISO 14001:2015 (miljøledelse) og fått innvilget sertifikatet.

ISO 14001:2015 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring.

I Norge er det så langt delt ut over 800 sertifikater, og en av dem er oss! Her viser en stolt og glad miljøsjef André Dalene det ferske sertifikatet.

 

 


Eiendomsspar har flyttet

Eiendomsspar flyttet til Fridtjof Nansens plass 4

Eiendomsspar har flyttet til nye flotte lokaler.

Vår nye besøksadresse er Fridtjof Nansens plass 4, 3. etasje.

Velkommen til oss!

 

 

 

 


Kåret til Eiendomsbransjens mektigste

Christian Ringnes Eiendomsspar

Gratulerer til vår sjef, Christian Ringnes, som er blitt kåret til eiendomsbransjens mektigste for andre år på rad.

I år som i fjor var det Christian som stakk av med seieren i kåringen som eiendomsbransjens mektigste. Han scoret særlig høyt på dyktighet og godt likt, og endte opp med en total score på 73 poeng. Det er i samarbeid med NEMEET at Estate Nyheter hvert år kårer eiendomsbransjens mektigste. Les hele saken her: https://www.estatenyheter.no/han-er-eiendomsbransjens-mektigste/337117

 


Delårsrapport januar–mars 2022 for Eiendomsspar

Eiendomsspar delårsrapport januar-mars 2022

Eiendomsspars resultat før skattekostnad for perioden
januar–mars 2022 ble kr 462,5 mill., opp fra kr 27,0 mill. per første kvartal 2021. Økningen skyldes i hovedsak den positive resultatutviklingen i det tilknyttede selskapet Pandox, men også økte leieinntekter og salgsgevinst i Eiendomsspar.

Les mer i delårsrapporten for Eiendomsspar her.

 

 


Delårsrapport januar–mars 2022 for Victoria Eiendom

Victoria Eiendom delårsrapport januar-mars 2022

Victoria Eiendoms resultat før skattekostnad for perioden
januar–mars 2022 ble kr 34,9 mill., mot kr 22,0 mill. for tilsvarende periode i 2021. Økningen i resultatet forklares i hovedsak av økte leieinntekter.

Les mer i delårsrapporten for Victoria Eiendom her.

 

 

 


Hurra – vi fyller 40 år!

Eiendomsspar 40 år

26. april 2022 fyller Eiendomsspar 40 år!

Vi startet med 7 kontor- og butikkeiendommer og nå har vi 137 eiendommer, hvorav 10 er deleide. For en utvikling det har vært!

Vi takker alle som har vært med oss på denne spennende reisen i disse årene og gleder oss til minst 40 nye år i bransjen!

 

 

 


Årsrapport 2021 for Eiendomsspar

Eiendomsspar årsrapport 2021

Koronapandemien medførte også i 2021 negative konsekvenser for Eiendomsspar, hovedsakelig gjennom påvirkning på omsetnings-baserte leier i egne hoteller og i Pandox. Lave renter og stor kjøpsinteresse for eiendom bidro imidlertid til økte eiendomsverdier.

Årets temadel er viet til Fabrikken i Urtekvartalet som ble ferdigstilt og overlevert til Høyskolen Kristiania i juni 2021 – som det første av tre byggetrinn i Urtegata 9. Her vil du få se innsiden av Fabrikken og lese mer om dette flotte prosjektet. Klikk her for å lese Eiendomsspars årsrapport 2021.

 


Årsrapport 2021 for Victoria Eiendom

Victoria Eiendom årsrapport 2021

2021 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom, på tross av at koronapandemien også i år la en demper på de omsetningsbaserte leiene i datterselskapet Eiendomsspar og det tilknyttede selskapet Pandox. Lave renter og stor kjøpsinteresse for eiendom bidro til gevinster ved salg og positiv verdiutvikling.

Les mer i Victoria Eiendoms årsrapport for 2021 om selskapets resultater og prosjekter for året som har gått.

 

 


Paradox Museum Oslo har åpnet i Rosenkrantz’ gate 11

Paradox Museum Oslo Eiendomsspar

I vår eiendom i Rosenkrantz’ gate 11 har verdens første Paradox Museum åpnet! Opplevelsessenteret byr på gøyale og forunderlige paradoksbaserte utstillinger, som lurer både hjerne og øyne.

Her kan du få opplevelser helt utenom det vanlige og lære alt om den spennende vitenskapen bak utstillingene.

Les mer her.

 

 


Sweco flytter sitt hovedkontor til Urtekvartalet

sweco til urtekvartalet veksthuset eiendomsspar

Eiendomsspar har signert leiekontrakt med Sweco Norge AS på
ca. 10 500 kvm i Veksthuset i Urtekvartalet. Sweco flytter inn i 2024 i det nye bygget som er tegnet av A-Lab.

Veksthuset vil få et samlet areal på 24 000 kvm og er Urtekvartalets hjerte. Les mer i pressemeldingen.

 

 

 


Off Piste AS – lekre kontorlokaler i Bygdøy allé 1

Off Piste lekre kontorlokaler Bygdøy allé 1 - Eiendomsspar

I slutten av 2021 ble eventbyrået Off Piste AS vår nye leietaker i
3. etasje i Bygdøy allé 1. Vi pusset opp lokalene og resultatet ble
svært flott.

Se bilder av Off Piste sine lekre kontorlokaler her.

 

 

 

 


OsloStudiet 2022

Oslostudiet 2022 Eiendomsspar

Årets resultater fra OsloStudiet foreligger nå.

Eiendomsspar tar hvert år for seg eiendomsmarkedet for kontorlokaler i Oslo, Asker og Bærum som nå viser en stabil total arealledighet, men økning i ytre øst.

Nå står totalt 500 000 kvm ledig. Antall prosjekter som ble ferdigstilt i 2021 var på et historisk høyt nivå og utgjorde hele 235 000 kvm. For inneværende år forventes en ferdigstillelse på 165 000 kvm.

Les rapporten OsloStudiet 2022 her.

 


Storstilte planer for nye Scandic Holmenkollen Park

Scandic Holmenkollen Park hotell oppussing Eiendomsspar

Det pågår en stor renovering av Scandic Holmenkollen Park og når dette tradisjonsrike hotellet åpner sommeren 2022 vil det fremstå i en ny og moderne drakt med 376 fantastiske rom og suiter.

I tillegg vil hotellet kunne tilby moderne konferanseavdeling,
ny à la carte-restaurant og bar, velfylt vinkjeller og en spaavdeling med svømmebasseng.

Les mer om renoveringen og se illustrasjoner av de storstilte planene for nye Scandic Holmenkollen Park her.

Rendering: Metropolis arkitektur & design AS

 


Kantinen i T8/10 har fått nytt utseende og ny meny!

Kantine Eiendomsspar Tordenskiolds gate 8-10

Kantinen i Tordenskiolds gate 8/10 har gjennomgått en stor forvandling og er blitt et lekkert fellesareal med egen kaffebar og to møterom som leietakerne kan benytte seg av.

Nå har du muligheten til å sikre deg det siste ledige kontorlokalet i eiendommen på 597 kvm BTA. I tillegg til kantine vil ny leietaker også ha tilgang til byggets takterrasse, velutstyrt treningsrom med dusj- og garderobefasiliteter og innendørs sykkelparkering. Bygget har også egen parkeringskjeller. Se bilder av den helt nye og råflotte kantinen og les mer om det ledige kontorlokalet her.

 


Delårsrapport januar-september 2021 for Eiendomsspar

Eiendomsspar delårsrapport for januar-september 2021

Eiendomsspars resultat før skattekostnad for perioden
januar–september 2021 ble kr 593,8 mill., mot kr 506,4 mill. for tilsvarende periode i 2020. Økningen skyldes i hovedsak bedring i resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox.

Les mer i delårsrapporten for Eiendomsspar her.

 

 

 


Delårsrapport januar-september 2021 for Victoria Eiendom

Victoria Eiendom delårsrapport for januar - september 2021

Victoria Eiendoms resultat før skattekostnad for perioden
januar–september 2021 ble kr 619,2 mill., mot kr 300,5 mill. for tilsvarende periode i 2020. Økningen skyldes i hovedsak bedring i resultat fra Pandox.

Les mer i delårsrapporten for Victoria Eiendom her.

 

 

 


Eiendomsspar har kjøpt 15 bygårder i Bergen

eiendomsspar kjøpt bygårder i Bergen

Eiendomsspar ervervet 15.11.2021 en attraktiv utleieportefølje i Bergen sentrum bestående av 15 bygårder. Dette er en sentral utleieportefølje med totalt 111 leiligheter og to næringsarealer. Eiendommene er ferdig utviklet og skal leies ut som de er.

 

 

 

 


Seier til Eiendomsspar i Farmandprisen 2021

Årsrapport 2020 Eiendomsspar

Det ble gull til Eiendomsspar for beste årsrapport for ikke-børsnoterte selskaper og for beste ide & design i Farmandprisen 2021!

Farmandprisen er Norges mest prestisjefylte årsrapportpris og har vært delt ut hvert år siden etableringen i 1955.

Les mer her.

 

 

 


Terningkast seks til Nedre Foss Gård

Terningkast seks til restaurant Nedre Foss Gård

Lunsjguiden har prøvd ut Nedre Foss Gård sin brunsj og har gitt en strålende anmeldelse. Ta en tur og prøv den du også, og som Lunsjguiden skriver:

«Neste gang du skal ha et viktig møte, imponere noen eller enes om viktige beslutninger, vil det mest sannsynlig gå som smurt akkompagnert av en brunsj på Nedre Foss Gård.»

Klikk her for å lese anmeldelsen.

 


Siste mulighet for å kjøpe leilighet i Bjørnegårdsvingen

Bjørnegårdsvingen 11-13

Nå har du siste mulighet til å sikre deg en 3- eller 4-romsleilighet i
Bjørnegårdsvingen 11-13 som ligger idyllisk til ved Sandvikselva og få minutters gange fra Sandvika sentrum. Her kan du få deg en leilighet i familievennlige omgivelser, med kort vei til flere skoler og barnehager.

Klikk her for mer informasjon om leilighetene.

 

 

 


1. halvårsrapport 2021 for Eiendomsspar

1. halvårsrapport 2021 Eiendomsspar

Eiendomsspars resultat før skattekostnad for første halvår 2021 er
kr 396,4 mill., ned fra kr 499,4 mill. per første halvår 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere salgsgevinster, men også noe lavere leieinntekter, sammenlignet med samme periode i fjor.

Les mer i 1. halvårsrapport 2021 for Eiendomsspar.

 

 

 


1. halvårsrapport 2021 for Victoria Eiendom

1. halvårsrapport 2021 Victoria Eiendom

Første halvår 2021 gir Victoria Eiendom et resultat før skatt på
kr 283,8 mill., mot kr 103,3 mill. per tilsvarende periode i 2020.

Økningen i resultatet forklares i hovedsak av salgsgevinst fra salget av Drammensveien 88B, men også av at mottatt utbytte fra datter-selskapet Eiendomsspar var dobbelt så høyt som i foregående år.

Les mer i 1. halvårsrapport 2021 for Victoria Eiendom.

 

 


Fabrikken i Urtegata 9 er overlevert til Høyskolen Kristiania

Eiendomsspar overlevert nye lokaler til Høyskolen Kristiania

Fredag 4. juni 2021 var den store dagen kommet for overlevering av Høyskolen Kristianias nye flotte undervisningslokaler i «Fabrikken» i Urtegata 9. Fabrikken har blitt et topp moderne bygg med store, lyse og åpne arealer, en fantastisk utsikt og rom som er spesialtilpasset den driften som høyskolen trenger.

Les mer om hva Høyskolen Kristiania ved Rune Laberg og Pål Nakken mener vi kan forvente oss av det nye kunstneriske kraftsentrum.

 

 


The Wild Rover har åpnet i Karl Johans gate 8

The Wild Rover pub Oslo

Puben er en av Oslos største irske puber og er et sted for alle som ønsker å oppleve en hyggelig atmosfære, velsmakende pubmat, stort utvalg av drikkevarer og levende musikk. The Wild Rover er også en sportspub som viser de beste fotballkampene og sports-
begivenhetene. Ta en tur innom da vel og opplev den gode irske stemningen, eller få med deg en av EMs spennende fotballkamper (klikk her for program) sammen med god mat og drikke.

Besøk The Wild Rovers hjemmeside for mer informasjon.

 

Foto: The Wild Rover

 


Kåring av årets beste merkevarenavn

Kåring beste merkevarenavn 2021 Eiendomsspar

Eiendomsbarometeret måler årlig merkevaren til de ledende aktørene innenfor næringseiendomsbransjen. Undersøkelsen, som gjennomføres av NEMEET, har fått svar fra over 1.500 medarbeidere i eiendoms-bransjen. I år var det Aspelin Ramm som stakk av med seieren blant Oslo-selskapene, med en score i undersøkelsen på 76 poeng. Entra kom på andreplass med 74 poeng, mens EIENDOMSSPAR, som var fjorårets vinner, kom på tredjeplass med 71 poeng.

Les her om undersøkelsen: https://www.estatenyheter.no/malling-og-aspelin-ramm…/296530

 


Christian Ringnes er kåret til eiendomsbransjens mektigste

Christian Ringnes kåret til eiendomsbransjens mektigste

Estate Nyheter har i samarbeid med NE Meet gjennomført kåring av Eiendomsbransjens mektigste. I år ble adm. direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar stemt frem som mektigst i norsk eiendom, og ble regnet som dyktigst og best likt av over 1 500 respondenter.

Les mer om kåringen på estatenyheter.no

 

 

 


1. kvartalsrapport 2021 for Eiendomsspar

1. kvartalsrapport 2021 Eiendomsspar

Første kvartal 2021 ga Eiendomsspar et resultat før skattekostnad på
kr 27,0 mill., ned fra kr 430,1 mill. per første kvartal 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere salgsgevinster, men også noe lavere leieinntekter grunnet større koronapåvirkning i årets første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Les mer i 1. kvartalsrapport 2021 for Eiendomsspar.

 

 

 


1. kvartalsrapport 2021 for Victoria Eiendom

1. kvartalsrapport 2021 Victoria Eiendom

Første kvartal 2021 ga Victoria Eiendom et resultat før skattekostnad på kr 22,0 mill. mot kr 16,5 mill. per første kvartal 2020. Økningen i resultatet forklares i hovedsak av lavere finanskostnader.

Les mer i 1. kvartalsrapport 2021 for Victoria Eiendom.

 

 

 

 


Eiendomsspar deltar i en Enova-støttet konseptutredning i regi av Vågan kommune

Hotellprosjekt bærekraft Svolvær

Vågan kommune er tildelt Enova-støtte for å utrede et helhetlig energi- og klimakonsept for Vågan Rådhus og andre nybygg, deriblant Eiendomsspars hotellprosjekt i Svolvær. Eiendomsspar har stilt et energifaglig kompetansemiljø tilgjengelig i søknadsarbeidet for Enova-støtte, og er meget positive til konseptutredningen som vil kartlegge hvilke felles miljøløsninger med kommunen som vil være aktuelle å benytte i hotellutbyggingen. Les mer i pressemeldingen fra Vågan kommune.

 

 


Hoffsveien 4 – kontorbygget med wow-følelse

Hoffsveien 4 kaffebar

Vårt flotte og profilerte kontorbygg i Hoffsveien 4 har gjennomgått en stor oppussing og har fått et rålekkert inngangsparti, kaffebar, kantine, lounge og møteromssenter. I dette bygget tilbyr vi nå effektive kontorlokaler fra 600 kvm til hele etasjeflater på ca. 2 000 kvm, med store vinduer og fantastisk lysinnslipp. Her kan du lese mer og se bilder av de oppgraderte fellesarealene og kontorlokaler.

 

 

 


Pusser opp 127 år gammelt hotell for en kvart milliard

Scandic Holmenkollen Park Hotel pusses opp for 280 millioner

Eiendomsspar eier sammen med Rica Eiendom det 127 år gamle Holmenkollen Park Hotel. Nå skal hotellet etter å ha stått tomt i ett år gjennom en omfattende renovering, med en prislapp på kr 280 mill. Blant annet skal Dragebygget utvides med 29 rom, resepsjonen skal fornyes helt, kjøkkenet skal flyttes og gjøres om og en stor del av rommene skal pusses opp. Åpning er planlagt juni 2022.

Les mer på E24.no om renoveringen.

 

 


Nio etablerer seg i Norge

Nio etablerer seg i Karl Johans gate 33

Nio, et kinesiske bilfirma, skal i september åpne sitt første showroom i Norge i vår eiendom Karl Johans gate 33 – på hjørnet av Karl Johans gate og Rosenkrantz’ gate. Showrom-lokalet går over to etasjer og her skal Nio i tillegg til å vise bilene sine ha kafé og bar, møterom og en rekke andre områder. Showrommet vil bli det første og største i landet og danne en mal for hvordan Nio skal representeres i Norge.

Klikk her for å lese mer om etableringen av Nio i artikkelen på Tek.no

 

 


Årsrapport 2020 for Eiendomsspar

Årsrapport 2020 Eiendomsspar

Eiendomsspars virksomhet utviklet seg tilfredsstillende gjennom 2020, med unntak av selskapets hotellinvesteringer, som ble meget negativt påvirket av koronapandemien. Eiendomsspars resultat før skatt ble
kr 1 426 mill., mot kr 1 261 mill. i 2019. Økningen skyldes salgsgevinster.

I år har vi valgt å vie temadelen i årsrapporten til bærekraft. Vi løfter fram hva vi selv gjør på dette området, og vi har tatt en prat med fire av våre leietakere for å høre hva de gjør av grønne grep for en mest mulig bærekraftig virksomhet. Les mer om bærekraft og Eiendomsspars økonomi i årsrapporten for 2020.

 


Årsrapport 2020 for Victoria Eiendom

Årsrapport 2020 Victoria Eiendom

Victoria Eiendom har så langt kommet seg pent igjennom koronapandemien.

I Victoria Eiendoms årsrapport for 2020 kan du lese om selskapets resultater og prosjekter for året som har gått.

 

 

 

 


Formuesverdi aksjer

I skattemeldingen for 2020 er ikke formuesverdien for Eiendomsspar- og Victoria Eiendom-aksjene forhåndsutfylt. Det betyr at dere selv må fylle inn formuesverdien for aksjene.

Klikk her for å se hva formuesverdien er per 01.01.2021.

 

 

 


Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Eiendomsspar AS

Eiendomsspar tilbyr herved å kjøpe inntil 2 155 912 egne Aksjer innenfor fullmakt til å kjøpe inntil 10 % av Selskapets utstedte aksjer gitt av generalforsamlingen 7. mai 2020 og på de vilkår og betingelser som fremgår av Tilbudsdokumentet. Les mer her.

 

 

 

 


Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Victoria Eiendom AS

Victoria Eiendom tilbyr herved å kjøpe inntil 449 928 egne Aksjer innenfor fullmakt til å kjøpe inntil 10 % av Selskapets utstedte aksjer gitt av generalforsamlingen 15. mai 2020 og på de vilkår og betingelser som fremgår av Tilbudsdokumentet. Les mer her.

 

 

 

 


Studenter skal skape en frodig takhage i Urtegata 9

Urtekvartalet klimakonkurranse Høyskolen Kristiania

Første del av prosjektet «Urtekvartalet» er i full gang, med overlevering til vår leietaker, Høyskolen Kristiania, sommeren 2021.

I 2020 ba Høyskolen Kristiania studentene om forslag til klimatiltak gjennom en klimakonkurranse. Nå blir vinneridéen endelig realisert, i samarbeid med Eiendomsspar. Takhagen i Urtegata 9 blir en av Oslos grønneste. Les mer her.

 

 

 


OsloStudiet 2021

Oslostudiet 2021 Eiendomsspar

Resultatene fra årets OsloStudiet foreligger nå.

Eiendomsspar tar hvert år for seg eiendomsmarkedet for kontorlokaler i Oslo, Asker og Bærum som nå viser en økning i arealledigheten. Det står nå 486.000 kvm ledig (mot 424.000 kvm i 2020).

Antallet prosjekter som ble ferdigstilt i 2020 var 138.000 kvm, mens det for 2021 forventes nær en dobling av ferdigstilte arealer på
272.000 kvm. Les mer i rapporten OsloStudiet 2021.

 

 

 


Koronamonster på taket

koronamonster på taket thorvald meyers gate 2 oslo

Vår leietaker Filmreaktor har i samarbeid med Eiendomsspar montert kunstverket Koronamonsteret på taket i Thorvald Meyers gate 2. Dette er gjort i forbindelse med en produksjon for Fremantle media og TV2 som heter BROSLO, og som handler om kunstnerduoen BROSLO som lager kjent kunst for et ungt publikum.

Med Koronamonsteret ønsker kunstnerduoen å spre litt glede i en høst og vinter som ellers har blitt ganske kjedelig.

Les mer her.

Foto: Mads Pettersen/Filmreaktor

 


3. kvartalsrapport 2020 for Eiendomsspar

3. kvartalsrapport 2020 Eiendomsspar

Eiendomsspars resultater for 3. kvartal 2020 er klare og viser at resultat før skattekostnad er kr 506,4 mill., ned fra kr 862,7 mill. per tilsvarende periode i 2019.

Les mer i 3. kvartalsrapport 2020 for Eiendomsspar.

 

 

 

 


3. kvartalsrapport 2020 for Victoria Eiendom

3. kvartalsrapport 2020 Victoria Eiendom

3. kvartal 2020 gir Victoria Eiendom et resultat før skatt på kr 122,4 mill., mot kr 162,7 mill. per 3. kvartal 2019. Nedgangen i resultatet forklares i hovedsak av lavere mottatt utbytte fra Eiendomsspar.

Les mer i 3. kvartalsrapport 2020 for Victoria Eiendom.

 

 

 

 


Grand Hotel Oslo vinner av World Travel Awards

Grand Hotel Oslo vunnet World Travel Awards

Grand Hotel Oslo by Scandic stakk av med seieren i kategoriene
Norway’s Leading Business Hotel 2020 og Norway’s Leading Hotel 2020 i den internasjonale kåringen World Travel Awards. Dette er en av de mest anerkjente kåringene i reiselivsbransjen og er blitt kalt «reiselivsbransjens Oscar».

Vi gratulerer så mye med seieren!

Les mer om kåringen og World Travel Awards her.

 

 


1. halvårsrapport 2020 for Eiendomsspar

Eiendomsspars resultat før skattekostnad for 1. halvår 2020 er
kr 499,4 mill., opp fra kr 454,7 mill. per 1. halvår 2019. Økningen skyldes i hovedsak nettoeffekten av blant annet salgsgevinst knyttet til salget av hotelleiendommen Scandic Helsfyr og eiendommene Parkveien 35 og 50 % eierandel i Kronprinsens gate 17 m.m.

Les mer i 1. halvårsrapport 2020 for Eiendomsspar.

 

 

 


1. halvårsrapport 2020 for Victoria Eiendom

1. halvår 2020 gir Victoria Eiendom et resultat før skatt på kr 103,3 mill., mot kr 142,9 mill. per tilsvarende periode i 2019.

Les mer i 1. halvårsrapport 2020 for Victoria Eiendom.

 

 

 

 

 


Kontorfellesskapet K89

Kontorfellesskapet Karihaugveien 89 Oslo

Kun 15 minutter med bil fra Oslo sentrum kommer du til
Karihaugveien 89, som tilbyr et kontorfellesskap med trivelige arbeidsplasser, gode fellesfasiliteter og et bemannet servicesenter.

Fellesskapet består av over 70 små og store bedrifter, og her får leietakerne tilgang på større arealer og flere servicetilbud enn de kunne hatt hver for seg.

Les mer om hva kontorfellesskapet i Karihaugveien 89 kan tilby.

 

 


Strømsveien 258 har fått solcelleanlegg

Solcelleanlegg Strømsveien 258

I Eiendomsspar sitt arbeid med miljøansvar har vår eiendom i Strømsveien 258 fått solcelleanlegg på taket.

162 solcellepaneler er montert på taket og anlegget leverer ren solenergi til leietakerne i bygget. Med en produksjon på cirka
40 000 kWh i et normalår, gir anlegget et godt bidrag til å redusere energibruken i bygget.

Les mer om solcelleanlegget.

 

 


Urban takhage

Urban takhage Tordenskiolds gate 8-10

I 2019 etablerte Eiendomsspars leietaker, CGI Norway AS, en Urban Tak Lab i vår eiendom i Tordenskiolds gate 8/10. Den flotte takhagen har 13 kasser med jord og planter, og styres av en Farmbot med sensorer og overvåkning samt automatisk vanningsanlegg. Fra hagen har man kunne høste et stort utvalg av grønnsaker som gulrøtter, rødbeter, reddiker, tomater, sukkererter, grønnkål, squash m.m. I løpet av 2020 vil Eiendomsspar etablere ytterligere to takhager.

Les mer om takhagen.

 


Eiendomsspar etablerer energioppfølgingssystem

Eiendomsspar beste merkevarenavn 2020

Ett av målene Eiendomsspar har i sin miljøstrategi for 2020-2025 er ytterligere 20 prosent energibesparelse. Et viktig verktøy for å oppnå dette målet er utbredt bruk av Energioppfølgingssystem (EOS). I løpet av 2020 vil Eiendomsspar etablere EOS for sin eiendomsportefølje for oppfølging av energiforbruk, vannforbruk, avfall, samt en miljømodul med klimagassregnskap.

Les mer om etableringen av EOS i Eiendomsspar sine eiendommer.

 

 


1. kvartalsrapport 2020 for Eiendomsspar

1. kvartalsrapport 2020 Eiendomsspar

Eiendomsspar sitt resultat før skattekostnad for 1. kvartal 2020
er kr 430,1 mill., opp fra kr 142,4 mill. per 1. kvartal 2019.

Les mer i 1. kvartalsrapport 2020 for Eiendomsspar.

 

 

 

 


1. kvartalsrapport 2020 for Victoria Eiendom

1. kvartalsrapport 2020 Victoria Eiendom

1. kvartal 2020 gir Victoria Eiendom et resultat før skattekostnad på
kr 326,0 mill., mot kr 175,2 mill. for tilsvarende periode i 2019.

Økningen skyldes i hovedsak salgsgevinster i datterselskapet Eiendomsspar.

Les mer i 1. kvartalsrapport 2020 for Victoria Eiendom.

 

 

 


Eiendomsspar – den beste merkevaren

Eiendomsspar beste merkevarenavn 2020

Eiendomsbarometeret har målt merkevaren til aktørene i eiendomsbransjen i hver storby. I år gikk Eiendomsspar til topps i Oslo!

Merkevarescoren er basert på hvor godt kjent selskapet er, hvor dyktig selskapet er ansett å være, hvor godt selskapet er likt, og hvor god arbeidsplass selskapet er antatt å være.

Dette er en gledelig anerkjennelse for oss, og vi vil fortsette å jobbe for å være en av de beste merkevarene i bransjen.

Les mer om kåringen på estatenyheter.no

 


Årsrapport 2019 for Eiendomsspar

Årsrapport 2019 Eiendomsspar

2019 var et tilfredsstillende år for Eiendomsspar med et resultat før skatt på kr 1 261 mill., mot kr 1 195 mill. i 2018. Økningen skyldes i hovedsak økte leieinntekter og salgsgevinster.

Kontormarkedet er i endring og mange bedrifter ønsker seg økt fleksibilitet og kreative omgivelser. Vi har viet årets temadel til coworking der vi viser hvordan ulike konsepter drives innenfor vår portefølje.

Les mer om dette og Eiendomsspars økonomi i årsrapporten for 2019.

 


Årsrapport 2019 for Victoria Eiendom

Årsrapport 2019 Victoria Eiendom

Victoria Eiendom hadde et tilfredsstillende år i 2019.

Les om selskapets resultater og prosjekter for året som har gått i årsrapporten for 2019.

 

 

 

 

 


Eiendomsåret 2020 presentert av Christian Ringnes

Christian Ringnes om eiendomsåret 2020

Estate Play er i gang med sin videoserie Eiendomsåret 2020.

Christian Ringnes er den som starter årets serie med å presentere eiendomsmarkedene for kontor, hotell, handel og logistikk – godt inspirert av «Grevinnen og hovmesteren».

Se Christian Ringnes presentere Eiendomsåret 2020 på Estate Play.

 

 

Foto: Estate Nyheter


OsloStudiet 2020

OsloStudiet 2020

Årets resultater fra OsloStudiet foreligger nå. Eiendomsspar tar hvert år for seg eiendomsmarkedet for kontorlokaler i Oslo, Asker og Bærum som nå viser en nedgang i arealledigheten på 13%. Nå står 424.000 kvm ledig, som er en reduksjon på 62.000 kvm fra året før.

Antall prosjekter som ble ferdigstilt i 2019 utgjorde 146.000 kvm, hvor det for inneværende år forventes en ferdigstillelse på samme nivå. For 2021 er det ventet en kraftig økning i ferdigstillelse, hvorav 225.000 kvm allerede er igangsatt.

 


Kristiania utvider leieavtalen i Urtekvartalet

Høyskolen Kristiania utvider leieavtalen i Urtekvartalet

I sommer undertegnet Høyskolen Kristiania og Eiendomsspar en avtale om leie av 10.000 kvm i Urtekvartalet. Denne avtalen er nå utvidet til
15.800 kvm. Utvidelsen innebærer dermed at Høyskolen Kristiania øker arealet med ca. 50 prosent.

Urtekvartalet er et byutviklingsprosjekt på til sammen ca. 50.000 kvm. Campusbygget Fabrikken vil stå klart for innflytting sommeren 2021, mens resten av prosjektet forventes ferdigstilt i 2022/2023.

Les mer i pressemeldingen.

Illustrasjon: 3DEstate


3. kvartalsrapport 2019 for Eiendomsspar

3. kvartalsrapport 2019 Eiendomsspar

Eiendomsspar sitt resultat før skattekostnad for 3. kvartal 2019
er kr 862,7 mill., ned fra kr 895,9 mill. per 3. kvartal 2018.

Nedgangen skyldes i hovedsak økte rehabiliteringskostnader, lavere resultatbidrag fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap samt høyere finanskostnader knyttet til finansiering av tilbakekjøp av egne aksjer og erverv av eiendommer.

Les mer i 3. kvartalsrapport 2019 for Eiendomsspar.

 

 


3. kvartalsrapport 2019 for Victoria Eiendom

3. kvartalsrapport 2019 Victoria Eiendom

3. kvartal 2019 gir Victoria Eiendom et resultat før skatt på kr 162,7 mill., mot kr 877,0 mill. per tilsvarende periode i 2018.

Nedgangen i resultatet forklares i hovedsak av en betydelig salgsgevinst i 2018.

Les mer i 3. kvartalsrapport 2019 for Victoria Eiendom.

 

 

 


Nedre Foss gård har fått ny nettside

Nedre Foss gård restaurant

Restauranten Nedre Foss gård har fornyet nettsiden sin og du kan besøke den på www.nedrefossgaard.no

Nedre Foss gård er i gang med julebordsbookingen, så dersom du ikke har bestilt bord ennå, er det bare å benytte anledningen nå.

Restauranten brygger sitt eget øl og har en bryggeribar, i tillegg til en hyggelig vinbar med over 500 vintitler og cocktailbar som serverer signaturdrinker og klassikere.

 

Foto: Nedre Foss gård


Nedre Foss gård nominert til arkitekturpris

Nedre Foss gård

Nedre Foss gård er nominert til Oslo bys arkitekturpris for 2019.

Nedre Foss gård ble gjenoppbygget etter den fatale brannen i 2015. November 2017 åpnet restauranten dørene igjen og fremstår i dag som en historisk perle og en vakker storstue på Oslos østkant.

De nominerte er stilt ut på Rådhusplassen ut oktober, og vinneren blir annonsert under prisutdelingen i Oslo rådhus 17.10.2019.

Les mer om Nedre Foss gård og prisen.

 


Terningkast 6 og 5 til Sound of Music

Sound of Music på Folketeateret

Vi gratulerer Folketeateret med nok en fantastisk musikal, Sound of Music, som har fått strålende anmeldelser. Aftenposten gir forestillingen en blank 6-er, VG og Dagsavisen følger opp med herlige 5-ere, mens NRK slår fast at dette er «En sikker vinner!»

Få med deg den hjertevarmende musikalen om familiebånd og kjærlighet som bygger på den virkelige von Trapp-familien fra Salzburg sin historie i 1938. Har du ikke kjøpt billetter ennå, er det fortsatt mulighet på folketeateret.no

 


1. halvårsrapport 2019 for Eiendomsspar

1. halvårsrapport 2019 for Eiendomsspar

Eiendomsspars resultat før skattekostnad for 1. halvår 2019 er
kr 454,7 mill., ned fra kr 542,9 mill. per 1. halvår 2018. Nedgangen skyldes i hovedsak økte rehabiliteringskostnader, samt høyere finanskostnader knyttet til finansiering av tilbakekjøp av egne aksjer og erverv av eiendommer, sammenlignet med fjoråret.

Les mer i 1. halvårsrapport 2019 for Eiendomsspar.

 

 


1. halvårsrapport 2019 for Victoria Eiendom

1. halvårsrapport 2019 for Victoria Eiendom

1. halvår 2019 gir Victoria Eiendom et resultat før skatt på kr 142,9 mill., mot kr 854,4 mill. per tilsvarende periode i 2018.

Nedgangen i resultatet forklares i hovedsak av en ekstraordinær salgsgevinst i 1. halvår 2018.

Les mer i 1. halvårsrapport 2019 for Victoria Eiendom.

 

 

 


Høyskolen Kristiania til Urtekvartalet

Høyskolen Kristiania skal leie i Urtekvartalet

Høyskolen Kristiania har inngått avtale om å leie 10.000 kvadratmeter i Urtekvartalet av Eiendomsspar. Avtalen innebærer at Høyskolen Kristiania leier ca. en femtedel av Urtekvartalet, et byutviklingsprosjekt på til sammen 50.000 kvadratmeter. Den nye campusen vil være klar for innflytting høsten 2021, mens resten av prosjektet ferdigstilles innen 2022.

Les mer i pressemeldingen.

 

 

Illustrasjon: A-lab


The Viking Planet har åpnet i Oslo

The Viking Planet Oslo

I juni 2019 åpnet The Viking Planet sitt aller første opplevelsessenter i vår eiendom i Fridtjof Nansens plass 4.

The Viking Planet bruker det siste innen VR-teknologi for å gi besøkende en autentisk opplevelse av vikingtiden og lære de om hvordan vikingene og vikingsamfunnet var. Her kan du bl.a. se en volumetrisk VR-film som tar deg med på en spennende og dramatisk vikingtokt i år 860.

Les mer om det nye vikingsenteret The Viking Planet.

 

Foto: The Viking Planet


Eiendomsspar støtter CleanSounds

Eiendomsspar og CleanSounds strandryddeaksjon

Eiendomsspar er stolt sponsor av CleanSounds, som er artisters egen bevegelse i kampen mot marin forsøpling.

De koordinerer/arrangerer strandryddeaksjoner, og torsdag 20. juni var Eiendomsspar med og ryddet en strand på Bleikøya sammen med Oslofjordens Friluftsråd. Dagen ble avsluttet med en flott intimkonsert med en hemmelig artist.

Les mer og se bilder fra strandryddeaksjonen.

 


Tjuvholmen Allé 1-5 blir WeWorks første kontor i Norge

WeWork flytter til Tjuvholmen Allé 1-5

WeWork har valgt Tjuvholmen Allé 1-5 som sin første lokasjon i Norge.

Eiendomsspar er svært stolt over å kunne ønske WeWork velkommen som ny leietaker når de åpner sine lokaler i desember 2019.

Les mer i artiklene WeWork flytter inn hos Christian Ringnes på e24.no og WeWork teamer opp med gårdeiere på estatenyheter.no

 

 

 


1. kvartalsrapport 2019 for Eiendomsspar

1. kvartalsrapport 2019 Eiendomsspar

1. kvartal 2019 gir Eiendomsspar et resultat før skattekostnad på
kr 142,4 mill., ned fra kr 238,0 mill. per 1. kvartal 2018. Nedgangen skyldes i hovedsak høyere rehabiliteringskostnader samt lavere resultatbidrag fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap, som i hovedsak skyldes høyere urealiserte tap på finansielle derivater i Pandox, sammenlignet med samme periode foregående år.

Les mer i 1. kvartalsrapport 2019 for Eiendomsspar.

 

 


1. kvartalsrapport 2019 for Victoria Eiendom

1. kvartalsrapport 2019 Victoria Eiendom

Victoria Eiendom sitt resultat før skattekostnad for 1. kvartal 2019 viser
kr 175,2 mill., mot kr 131,9 mill. per tilsvarende periode i 2018. Økningen skyldes i hovedsak effekten av overgang til full konsolidering av Eiendomsspar.

Les mer i 1. kvartalsrapport 2019 for Victoria Eiendom.

 

 

 


Årsrapport 2018 for Eiendomsspar

Eiendomsspar årsrapport 2018

2018 var et tilfredsstillende år for Eiendomsspar med et resultat før skatt på kr 1.195 mill. I årsrapporten kan du lese mer om Eiendomsspars økonomi og aktiviteter i 2018. Årets temadel er viet til den omfattende restaureringen av det flotte og historiske bygget i Øvre Slottsgate 12.

 

 

 

 


Årsrapport 2018 for Victoria Eiendom

Victoria Eiendom årsrapport 2018

Årsrapport 2018 for Victoria Eiendom er publisert og her får du vite mer om selskapets resultater og prosjekter for året som har gått.

 

 

 

 

 


Gjenåpning av Scandic Vestfjord Lofoten Hotell

Scandic Vestfjord Hotel Svolvær gjenåpnet mars 2019

Vår hotellperle Scandic Vestfjord Lofoten Hotell ble gjenåpnet torsdag
14. mars etter oppussing og mindre ombygginger innvendig.

Hotellet fremstår nå som et fullverdig 2019-produkt. Det gjenstår dog oppussing av fasade og omlegging av tak – som er planlagt utført vår/sommer 2019.

Hotellet har 63 rom og er nå klar for VM i skreifiske og ikke minst
sesongen 2019.

 


Vi frisker opp våre inngangspartier

Oppussing Eiendomsspars inngangspartier

Eiendomsspars oppussingsprosjekt av inngangspartier fortsetter.

Denne gang presenterer vi forvandlingen av inngangspartiet i
Karl Johans gate 6 og Parkveien 60. Tiden var moden for en fornyelse i begge eiendommene, og de har nå fått hvert sitt uttrykk med spennende og unike detaljer. Les mer og se bilder av forvandlingen i Parkveien 60 og Karl Johans gate 6.

 

 


Chess kommer på Folketeateret

Chess musikal Folketeateret

Den verdensberømte musikalen Chess blir satt opp i en fullskalaversjon på Folketeateret med premiere 13. februar 2020. Chess, som er ABBAs Benny Andersson og Björn Ulvaeus sin første musikal, er en musikalsk kjærlighets-thriller fra den kalde krigen, hvor øst møter vest, allianser og lojalitet settes på prøve, og gammelt hat blir til ny kjærlighet. I tillegg byr den på en hit-parade uten sidestykke med blant annet “One Night In Bangkok”, “I Know Him So Well” og “Anthem”. Dette er en musikal du ikke vil gå glipp av! Billetter kjøpes på folketeateret.no

 


OsloStudiet 2019

OsloStudiet 2019 Eiendomsspar

Årets resultater fra OsloStudiet foreligger nå. Eiendomsspar tar hvert år for seg eiendomsmarkedet for kontorlokaler i Oslo, Asker og Bærum som nå viser en nedgang i arealledigheten på 15%. Nå står 486.000 kvm ledig, som er en reduksjon på 88.000 kvm fra året før. Antall prosjekter som ble ferdigstilt i 2018 var på et historisk lavt nivå og utgjorde kun 81.000 kvm. For inneværende år forventes en ferdigstillelse på 150.000 kvm.

Les mer om resultatene i OsloStudiet 2019.

 

 


Eiendomsspar inngår samarbeid om parkering

Eiendomsspar kjøper parkeringshus ved Oslo Sentralstasjon og Asker togstasjon

Bane NOR Eiendom og Eiendomsspar har inngått avtale om kjøp av Oslo S Parkering AS, gjennom et nyopprettet 50/50 eiet selskap. Bane NOR Eiendom eier allerede 25 % av Oslo S Parkering AS, men vil etter avtalen øke sin eierandel til 50 %. Oslo S Parkering eier parkeringshus ved Oslo Sentralstasjon og Asker togstasjon.

Les mer i pressemeldingen.

Christian Ringnes tester «sitt» nye parkeringshus, se video her.

 


Ny teaterscene i Ibsens hus åpner 2021

Ibsens Hus åpner med ny teaterscene 2021

Nå er Ibsen-teateret i ferd med å bli virkeliggjort.

Teateret stenges i januar 2019 og arbeidene med å bygge opp en ny teaterscene og utvidelse av museet med ny teaterhistorisk utstilling startes.

I 2021 åpner Ibsens hus med en ny moderne teaterscene rett under Ibsens gamle leilighet i Arbins gate 1.

Les mer i Aftenpostens artikkel.

 


Siste salgstrinn i Bjørnegårdsvingen

Bjørnegårdsvingen siste salgstrinn

Tirsdag 27. november kl. 18.00 er det salgsstart for tredje og siste salgstrinn i Bjørnegårdsvingen. Da blir det lagt ut 23 leiligheter.

Salgsmøtet avholdes på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika.

Husk påmelding via medlemsservice@obos.no

Les mer om prosjektet her og last ned prospektet.

 

 


3. kvartalsrapport 2018 for Eiendomsspar

3. kvartalsrapport 2018 for Eiendomsspar

Eiendomsspars resultat før skattekostnad for 3. kvartal 2018 viser
kr 895,9 mill., opp fra kr 872,5 mill. per 3. kvartal 2017.

Økningen skyldes i hovedsak lavere rehabiliteringskostnader så langt i 2018 og økte leieinntekter, sammenlignet med foregående år.

Les mer i 3. kvartalsrapport 2018 for Eiendomsspar.

 

 


3. kvartalsrapport 2018 for Victoria Eiendom

3. kvartalsrapport 2018 for Victoria Eiendom

3. kvartal 2018 gir Victoria Eiendom et resultat før skattekostnad på
kr 1.219,0 mill., mot kr 545,4 mill. per tilsvarende periode i 2017.

Økningen skyldes i hovedsak gevinst fra salget av Karl Johans gate 16B og Kongens gate 31.

Les mer i 3. kvartalsrapport 2018 for Victoria Eiendom.

 

 

 


Grand Hotel kåret til Norges beste luksushotell i 2018

Grand Hotel Norges beste luksushotell i Oslo 2018

Vi gratulerer vår leietaker – Grand Hotel Oslo – som har vunnet
«The International Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards» – for Norges beste luksushotell i 2018.

Grand Hotel er de første i Norge som har vunnet denne prisen.

 

 

 


Eiendomsspar søker Controller

Eiendomsspar søker controller

Eiendomsspar søker en engasjert og nøyaktig Controller til sin økonomiavdeling.

Som Controller i Eiendomsspar vil du være ansvarlig for regnskapet til en portefølje av eiendomsselskaper, samtidig som du bistår økonomisjef og finansdirektør med ulike oppgaver relatert til økonomistyring og finans.

Les mer om stillingen.

 

 


Strålende anmeldelser av The Phantom of the Opera

Phantom of the opera i Folketeaterpassasjen, Eiendomsspar

Vi gratulerer Folketeateret med tidenes mottakelse av The Phantom of the Opera fra publikum, og fra pressen som har gitt terningkast 5 over hele rekka.

Det er enorm pågang på billettene, så ikke vent med å kjøpe billetter til denne fantastiske forestillingen.

Du kan lese mer om The Phantom of the Opera og bestille billetter på: www.folketeateret.no

 


Scandic overtar driften av Vestfjord Hotell i Svolvær

Scandic skal drifte Vestfjord Hotell i Lofoten

Scandic har inngått avtale med Eiendomsspar om å overta driften av Vestfjord Hotell i Svolvær med åpning i februar 2019. Dette blir det tredje hotellet Scandic åpner i Lofoten, og Eiendomsspar ser frem til å løfte hotelltilbudet i Svolvær sammen med Scandic.

Scandic overtar driften av hotellet allerede 1. oktober 2018, men grunnet oppgraderinger som skal gjøres er det ikke ventet at hotellet åpner for ordinær drift før 15. februar 2019. Les mer i pressemeldingen.

 


Spennende prosjekt på Oslos beste østkant

Prosjekt Urtekvartalet i Urtegata 9

I Estate Plays nye serie «Vi bygger byen» forteller adm. dir. Christian Ringnes og markedsdirektør Tanja Waldeland om Eiendomsspars nye spennende utviklingsprosjekt i Urtegata 9. Dette er en av Oslo sentrums største utviklingseiendommer, og består av nesten et helt kvartal på Oslos beste østkant.

Se intervjuet om prosjektet «Urtekvartalet».

 

 


1. halvårsrapport 2018 for Eiendomsspar

1. halvårsrapport 2018 for Eiendomsspar

1. halvår 2018 gir Eiendomsspar et resultat før skattekostnad på
kr 542,9 mill., ned fra kr 607,0 mill. per 1. halvår 2017. Reduksjonen skyldes lavere resultatbidrag fra felleskontrollert virksomhet/tilknyttede selskap, hovedsakelig drevet av mindre verdiøkning på eiendommene i Pandox, sammenlignet med samme periode i 2017. Underliggende inntjening i Eiendomsspar og Pandox, så langt i år, er bedre enn fjoråret.

Les mer i 1. halvårsrapport 2018 for Eiendomsspar.

 

 


1. halvårsrapport 2018 for Victoria Eiendom

1. halvårsrapport 2018 Victoria Eiendom

Victoria Eiendoms resultat før skattekostnad for 1. halvår 2018 viser
kr 1.030,5 mill., mot kr 387,3 mill. for tilsvarende periode i 2017. Økningen skyldes i hovedsak gevinst fra salget av Karl Johans gate 16B og Kongens gate 31.

Les mer i 1. halvårsrapport 2018 for Victoria Eiendom.

 

 

 


Grand Hotel vant hotellbransjens Oscar

Grand Hotel blir Scandic signaturhotell

Vi gratulerer så mye til Grand Hotel som gikk seirende ut av World Travel Awards sin kåring av årets Business Hotell i Norge.

World Travel Awards kårer hvert år verdens ledende hoteller innen en rekke ulike kategorier. Kåringen henger høyt og blir sett på som hotellbransjens Oscar.

Les mer på estatenyheter.no

 

 


Nye leiligheter i Bjørnegårdsvingen kommer for salg

Bjørnegårdsvingen 11-13 for salg Sandvika

Med idyllisk beliggenhet rett ved Sandvikselva og få minutters gange til Sandvika sentrum, bygger vi 125 leiligheter med areal fra 36-155 kvm.

Eiendommen har gode solforhold, og nærområdet byr på flotte tur-, sport- og bademuligheter. Leilighetene får høy standard og det kan velges mellom arealeffektive mindre leiligheter til større leiligheter over to plan hvor flere får takterrasse. Les mer om boligprosjektet på obos.no/bjornegardsvingen

Salgsstart 18. september 2018.

 


Trendy og kule inngangspartier

Trendy og kule inngangspartier Eiendomsspar

Eiendomsspar legger stor vekt på at inngangspartiene skal være representative og innbydende. Dette er eiendommens ansikt, og det er her ansatte og kunder først blir ønsket velkommen.

I løpet av de siste par årene har Eiendomsspar v/prosjektsjef Tom Nesheim pusset opp og fornyet inngangspartiene i flere av våre eiendommer. Nå er det Karl Johans gate 12J og Tjuvholmen allé 1-5 som har fått et solid ansiktsløft. Vi inviterer deg inn til en titt på de to nye inngangspartiene;
Karl Johans gate 12J og Tjuvholmen allé 1-5.

 


Victoria Eiendom selger to eiendommer

Victoria Eiendom selger to eiendommer

Victoria Eiendom AS selger sine andeler i ANS Eiendomspart Karl Johans gate 16 B og aksjene i Kongensgate 31 AS, som eier eiendommene
Karl Johans gate 16 B og Kongens gate 31. Avtalt overtakelse er
15. juni 2018.

Salget medfører en verdiøkning på ca. kr 25 per aksje sammenliknet med Victoria Eiendom AS’ verdivurdering per 31. desember 2017.

 

 


Eiendomsspar – en av de beste merkevarene i eiendomsbransjen

Eiendomsspar kjøper egne aksjer

Eiendomsbarometeret 2018 har kåret aktørene med de beste merkevarene i eiendomsbransjen og Eiendomsspar fikk høy score i undersøkelsen. Med en merkevarescore på 72,2 poeng mot vinneren Selvaag som hadde en totalscore på 73 poeng, inntok Eiendomsspar en stolt fjerdeplass.

Les mer om resultatene på estatenyheter.no

 

 

 


Nye og tøffe lokaler for Unacast i Karl Johans gate 21

Unacast nye lokaler Karl Johans gate 21

Vi ønsker velkommen til vår nye leietaker Unacast i Karl Johans gate 21. Unacast er et teknoselskap med kontorer i både Oslo og New York.

De har nå flyttet inn i nyoppussede og tøffe lokaler i eiendommens
5. og 6. etasje.

 

 

 


Nedre Foss Gård – en lunsjperle langs Akerselva

Nedre Foss Gård flott lunsj anmeldelse

Vi gratulerer vår leietaker Nedre Foss Gård restaurant med flott lunsjanmeldelse fra Salt & Pepper på DN.no!

Ta en tur innom Nedre Foss Gård og prøv lunsjmenyen deres i den fredelige og lune bakgården, og få følelsen av en rolig liten miniferie til sørligere strøk.

 

 


Foto: Janne Møller-Hansen/NTB scanpix


1. kvartalsrapport 2018 for Victoria Eiendom

1. kvartalsrapport 2018 for Victoria Eiendom

 

Victoria Eiendoms resultat før skattekostnad for 1. kvartal 2018 viser
kr 131,9 mill., mot kr 204,8 mill. for tilsvarende periode i 2017. Nedgangen skyldes bortfall av salgsgevinster, hovedsakelig i felleskontrollert virksomhet.

Les mer i 1. kvartalsrapport 2018 for Victoria Eiendom.

 

 


1. kvartalsrapport 2018 for Eiendomsspar

1. kvartalsrapport 2018 for Eiendomsspar

 

1. kvartal 2018 gir Eiendomsspar et resultat før skattekostnad på kr 238 mill., ned fra kr 245,4 mill. i 1. kvartal 2017. Reduksjonen skyldes i det vesentligste nedgang i resultatbidrag fra felleskontrollert virksomhet/tilknyttet selskap, hovedsakelig drevet av lavere resultatbidrag fra Pandox. Underliggende inntjening i Eiendomsspar så langt i år er bedre enn fjoråret.

Les mer i 1. kvartalsrapport 2018 for Eiendomsspar.

 


Årsrapport 2017 for Victoria Eiendom

Årsrapport 2017 Victoria Eiendom

 

2017 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom. I den ferske årsrapporten for 2017 kan du lese mer om selskapets resultater og om gjenoppbyggingen av østkantens storstue, Nedre Foss Gård, hvor store deler av bygget ble ødelagt etter brannen i 2015.

 

 

 


Årsrapport 2017 for Eiendomsspar

Eiendomsspar årsrapport 2017

 

Årsrapport 2017 for Eiendomsspar er publisert og her kan du lese om selskapets økonomi og aktiviteter for året som har gått.

Årets temadel i rapporten er dedikert til seks av våre eiendommer hvor inngangspartiet har fått et solid ansiktsløft.

 

 

 


Nedre Foss Gård har åpnet Radegast vinbar

Radegast vinbar Nedre Foss Gård

 

Torsdag 12. april 2018 åpnet Nedre Foss Gård sin flotte vinbar Radegast.

Her kan man nyte fortreffelige viner fra en rikholdig vinmeny i lekre og historiske omgivelser. Verdt et besøk!

Se bilder av nyåpnede Radegast vinbar.

 

 


Eiendomsspar kjøper egne aksjer

Eiendomsspar kjøper egne aksjer

 

Christian Ringnes mener Eiendomsspars massive tilbakekjøp av egne aksjer til rabatt var en av tre kjempekupp som økte selskapets verdier dramatisk. Nå kjøper vi egne aksjer igjen.

Les mer i artikkelen til Estate Nyheter.

 

 

 


Eiendomsspar kjøper Vestfjord Hotell Lofoten

Eiendomsspar kjøper Vestfjord Hotell Lofoten

Eiendomsspar har inngått avtale om kjøp av Vestfjord Hotell Lofoten med Norlandia Utvikling, eiet av brødrene Adolfsen. Hotellet ligger sentralt i Svolvær, på Bekkholmen nær Hurtigruteanløpet. Det har 63 rom, konferansetilbud og en restaurant med bar.

Les mer om eiendomskjøpet.

 

 

 


Oslo har fått sin egen «Fearless Girl»

Fearless Girl Oslo

På kvinnedagen 8. mars 2018 ble bronseskulpturen «Fearless Girl» avduket av adm. dir. Kristin Skogen Lund, NHO, utenfor Grand Hotel.

Oslo har dermed fått sin egen utgave av den lille jenta som stirrer på den kjente oksestatuen «Charging Bull» på Wall Street i New York.

Fearless Girl er blitt et symbol på lønnsforskjeller og kjønnsdiskriminering av kvinner i næringslivet. Statuen er donert av C. Ludens Ringnes Stiftelse.

 

 


Ny ledergruppe i Eiendomsspar

ny ledergruppe eiendomsspar

Eiendomsspar AS har oppnevnt ny ledergruppe. Toppledelsen vil bestå av Christian Ringnes, adm. dir., Sigurd Stray, viseadministrerende direktør og Jon Rasmus Aurdal, finansdirektør.

Stray vil ha ansvar for Eiendomsspars drifts-, markeds- og prosjekts-aktiviteter, mens Aurdal vil ha ansvar for finans, regnskap og forvaltning.

Organisasjonsendringen vil finne sted med virkning fra 3. april 2018.

 

 


OsloStudiet 2018

Oslostudiet 2018 Eiendomsspar
Nå foreligger årets resultater fra OsloStudiet. Eiendomsspars årlige rapport tar for seg markedet for kontorlokaler i Oslo, Asker og Bærum som nå viser en nedgang i arealledigheten på 8%. 574.000 kvm står ledig som er en reduksjon på 50.000 kvm fra i fjor.
Antall prosjekter som blir ferdigstilt i 2018 er på et historisk lavt nivå og utgjør kun 95.200 kvm, mens det for 2019 forventes en ferdigstillelse på hele
221.000 kvm. Les mer om resultatene i OsloStudiet 2018.

 


Norges største innendørs minigolfbane åpner i Mack-bygget

Norges største minigolfbane Mack Tromsø
Eiendomsspar har signert leiekontrakt med driverne av minigolfutestedet
Oslo Camping som skal åpne 18-hulls minigolfbane i Mack-lokalene i Tromsø.
Dette blir landets største innendørs minigolfbane når den åpner til sommeren og vil være et nytt og spennende aktivitetstilbud som Tromsø ikke har fra før.

 

 

 


Lekkert kontorfellesskap i Akersgata 20

I desember 2017 flyttet vår nye leietaker Reflecto Search & Selection AS inn i 327 kvm flotte lokaler i Akersgata 20. Lokalene gjennomgikk en omfattende transformasjon; fra enkel kontorstandard til et lekkert kontorfellesskap med delikate farger. Kubik Interiørarkitekter har designet lokalene og
Tom Nesheim i Eiendomsspar har vært prosjektleder.

 

 


Parkeringsplasser til leie i Oslo sentrum

Ledige parkeringsplasser Oslo sentrum

Vi tilbyr leie av parkeringsplasser i oppvarmet parkeringsanlegg i Rosenkrantz’ gate 13.

Parkeringsanlegget ligger meget sentralt med få minutters gange til Stortinget, Karl Johans gate og Rådhuset.

For mer informasjon, klikk her.

 

 

 


God jul og godt nytt år

god-jul-fra-eiendomsspar

 

Vi ønsker alle våre leietakere og samarbeidspartnere en fredfull jul og et fremgangsrikt nytt år!

 

 

 

 


Eiendomsspars inngangspartier i Metropolis julemagasin

Oppussing Eiendomsspars inngangspartier Metropolis

Tusen takk til Metropolis arkitektur & design og vår kollega Tom Nesheim for nye og flotte inngangspartier som har blitt oppgradert de siste par årene.

På side 11-18 i Metropolis julemagasin kan du se resultatene av oppgraderingene i våre eiendommer i Akersgata 20, Fridtjof Nansens pl. 4, Henrik Ibsens gate 36, Holbergs gate 21, Jernbanetorget 4, Rådhusgata 23 og Øvre Slottsgate 11.

 

 


Pandox AB kjøper hotellportefølje

Pandox AB kjøper hotell i Storbritannia og Irland

Pandox AB kjøper hotellportefølje i Storbritannia og Irland med Fattal Hotels Group som operatørpartner.

Les mer i pressemeldingen.

 

 

 

 


Utvikling av hotellprosjekt i Svolvær

Eiendomsspars hotellprosjekt i Svolvær

Eiendomsspar planlegger å bygge hotell i et høyhus på 14 etasjer med plass til 200 rom på den nyinnkjøpte eiendommen i Svolvær. Prosjektet er for tiden i reguleringsfasen, men dersom alt går etter planen kan hotellet være ferdigstilt i 2021. Ordfører Eivind Holst er meget positiv til hotellprosjektet.

Les mer i Lofotpostens artikler.

 

 

Foto: Øystein Ingebrigtsen, Lofotposten


Martin Traaseth slutter som konserndirektør i Eiendomsspar

Martin Traaseth Eiendomsspar

Martin Traaseth har meddelt at han ønsker å slutte som konserndirektør etter nesten 31 år i Eiendomsspar AS. Han vil fratre 28. februar 2018.

«Tiden er inne for å passe på mine egne investeringer og av hensyn til dette er det riktig at jeg nå trekker meg helt ut av Eiendomsspar-systemet», sier Martin Traaseth.

Les mer i pressemeldingen.

 

 


Eiendomsspar kjøper Polaria-bygget

Eiendomsspar kjøper Polaria i Tromsø

Eiendomsspar har kjøpt Polaria-bygningen i Tromsø – et karakteristisk bygg, utformet slik at det ligner isblokker som har blitt skjøvet på land.

Stiftelsen Polaria er leietaker i bygget og driver et arktisk opplevelsessenter.

Les mer om kjøpet i itromso.no sin artikkel.

 

 

Foto: Wikipedia


Ønsker spleiselag for å pynte betongringer i Karl Johans gate

Oppfordrer til spleiselag for pynting av betongringer Grand Hotel

Christian Ringnes oppfordrer til spleiselag der gårdeierne og Oslo kommune betaler for å pynte de grå betongringene som er satt opp i Karl Johans gate som terrorsikring.

Les mer i Aftenpostens artikkel.

 

 

 


Eiendomsspar med knallresultat

eiendomsspar-med-knallresultat
Eiendomsspar har hatt en økning i sine leieinntekter i årets første ni måneder.

 

 

 

 

 


Jon Rasmus Aurdal ny finansdirektør i Eiendomsspar

Jon Rasmus Aurdal ny finansdirektør i Eiendomsspar

Jon Rasmus Aurdal er ansatt som ny finansdirektør i Eiendomsspar. Han er statsautorisert revisor og har tidligere jobbet i PWC, hovedsakelig med verdivurdering og transaksjonsrelaterte tjenester, og som finanssjef i Høegh Eiendom. Han kommer nå fra stilling som finansdirektør i NAF gårdene. Han vil tiltre stillingen i begynnelsen av februar 2018.

 

 

 


Forskjønnelse av Karl Johans gate

Betongringer Grand Hotel terrorsikring

Bymiljøetaten har plassert betongringer med blomster oppover Karl Johans gate for å sikre mot terror. Disse ble også plassert utenfor Norges mest ærverdige hotell, Grand Hotel, og fremstod ikke særlig tiltalende.

Takket være en god idé fra vår konserndirektør Martin Traaseth, har vi nå kledd betongringene med kobber. Eiendomsspar er opptatt av å forskjønne Oslo og på bildet kan du se vårt flotte bidrag.

 

 


3. kvartalsrapport 2017

3. kvartalsrapport 2017 Eiendomsspar og Victoria Eiendom

3. kvartalsrapport 2017 for Eiendomsspar er publisert og kan lastes ned her.

Klikk her for å laste ned 3. kvartalsrapport 2017 for Victoria Eiendom.

 

 

 

 

 


Nedre Foss Gård gjenåpner 23. november

Torsdag 23. november åpner restauranten Nedre Foss Gård for gjester igjen!

Etter brannen i desember 2015, som nesten la Nedre Foss Gård i grus, har den ærverdige og historiske bygningen gjennomgått en fullstendig rehabilitering. Nå gjenåpner restauranten flottere enn noen gang – klar for julebordsesongen. Her kan du se Østlandssendingens reportasje fra åpningsfesten.

For meny og bestilling av bord, besøk www.nedrefossgaard.no

 


Eiendomsspar har kjøpt eiendom i Svolvær

Eiendomsspar kjøpt ny eiendom i Svolvær
Eiendommen er beliggende ved havnepromenaden i Svolvær, og har et betydelig utviklingspotensiale.
Eiendomsspar vil nå jobbe videre med prosjektet.

 

 

 


Gull til Eiendomsspar i Farmandprisen 2017

Farmandprisen 2017 til Eiendomsspar

I kåringen av Farmandprisen 2017 gikk Eiendomsspar av med seieren for beste årsrapport for ikke-børsnoterte selskaper. Eiendomsspar fikk også bronse for beste ide & design for sin årsrapport.

Farmandprisen er en årlig kåring av beste nettsted og årsrapport, hvor virksomheter deltar i ulike kategorier.

 

 

 


OBOS kjøper seg inn i Økernveien 115

Økernveien 115

Eiendomsspar og OBOS eier dermed 50% hver av Økernveien 115.

Eiendommen er beliggende ved Hasle T-banestasjon og utgjør ca. 25 mål.

Det planlegges utbygging av inntil 700 boliger, butikker og servicefunksjoner på tomten.

Les mer i pressemeldingen.

 

 


Nye leiligheter til salgs i Rosenhoffgata 14

Leiligheter til salgs Rosenhoffgata 14

Rosenhoffgata 14 er et prosjekt fra Eiendomsspar og består av 15 nye og moderne leiligheter.

Leilighetene blir beliggende i en rolig tverrgate mellom Trondheimsveien og Mailundveien, med balkonger vendt mot Rodeløkka kolonihage og en felles takterrasse på toppen av bygget.

For visningsdatoer og prospekt, besøk www.rosenhoffgata14.no

 

 


Nytt Ibsen-teater i Arbins gate 1

Nytt Ibsen-teater i Arbins gate 1 Oslo

I forslaget til statsbudsjett for neste år er det gitt bevilgninger til oppbygging av egen teaterscene i Arbins gate 1, i eiendommen hvor Henrik Ibsen bodde og hvor Ibsenmuseet holder til i dag. Eiendomsspar gleder seg over denne fantastiske nyheten, og skal nå sammen med Norsk Folkemuseum igangsette prosjekt for bygging av det nye Ibsen-teateret. Teaterscenen vil forhåpentligvis stå ferdig om ca. to år. Dette vil øke tilgjengeligheten for Ibsen-interesserte turister og andre som besøker Oslo. Ibsen-teateret vil være en avlastningsscene for Nationaltheatret som vil være stengt for oppussing i ca. tre år fra 2020. Les mer i Aftenpostens artikkel.

 

 


Ny pop up-butikk i Nedre Slottsgate 21

Blomz Accessories pop up-butikk i Nedre Slottsgate 21

BLOMZ Accessories har åpnet en splitter ny pop up-butikk i vår eiendom i Nedre Slottsgate 21. Butikken har et stort utvalg av smykker, skjerf, vesker og hansker.

Pass på at du tar en tur innom før pop up-butikken stenger i romjulen.

 

 

 


2. pris i Best Design Award

  Metropolis vant 2. plass i Best Design Award for Eiendomsspars prosjekt inngangsparti

 

I Eiendomsspars prosjekt med oppussing av utvalgte inngangspartier, fikk Metropolis Design & Arkitektur AS i oppdrag å utarbeide forskjellige konsepter for våre inngangspartier i Akersgata 20, Henrik Ibsens gate 36 og Øvre Slottsgate 11.

Sluttresultatet ble moderne og lekre inngangspartier, og for dette arbeidet har Metropolis nå vunnet 2. pris i Best Design Award. Vi gratulerer!

Klikk her for å se hvordan de tre inngangspartiene ble.

 

 


1. halvårsrapport 2017 for Eiendomsspar og Victoria Eiendom

  1. halvårsrapport 2017 for Eiendomsspar og Victoria Eiendom

 

1. halvårsrapport 2017 for Eiendomsspar og Victoria Eiendom er publisert.

For å laste ned rapportene, klikk på linkene nedenfor:

Eiendomsspar 1. halvårsrapport 2017
Victoria Eiendom 1. halvårsrapport 2017

 

 

 


Eiendomsspar har flyttet til nye lokaler

  Eiendomsspar flytter inn i nye lokaler

 

Fra mandag 4. september 2017 finner du oss i 6. etasje i Olav Vs gate 6, inngang Rådhuspassasjen.

Postadresse og telefonnummer er det samme som før:
Postboks 1350 Vika, 0113 OSLO
Tlf.: 22 33 05 50

Velkommen!

 

 


Christian Ringnes med kraftig advarsel om bilfritt sentrum

  Parkeringsplasser Oslo biltrafikk

 

Olav Thon og Christian Ringnes mener fjerningen av biltrafikk i Oslo sentrum kan få dramatiske konsekvenser. Eiendomsspar AS ved Christian Ringnes har sendt inn en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten i forbindelse med bilfritt Oslo sentrum.

Les mer i Nettavisens artikkel om saken.

 

 

 


Victoria Eiendom har kjøpt Thorvald Meyers gate 2A

  Thorvald Meyers gate 2A kjøpt av Victoria Eiendom - Ringnes gamle bryggeri

 

Victoria Eiendom AS har kjøpt Thorvald Meyers gate 2A, hvor Ringnes sitt gamle bryggeri tidligere holdt til. Bygget er på ca. 6.700 kvm og leies ut til Ringnes, Bydel Sagene og Digital Video Norge.

Overtakelse er planlagt august/september 2017.

 

 

 


Plantasjen har åpnet nytt hagesenter

  Plantasjen åpnet på Midstranda Hamar

 

Plantasjen åpnet 14. juli 2017 sitt nye hagesenter i våre lokaler på Midstranda i Hamar. Lokalene var tidligere benyttet som lastebilverksted og er nå blitt omgjort til et flott hagesenter. Åpningen av Plantasjens nye hagesenter har også fått omtale i Hamar Arbeiderblad og du kan lese artikkelen her.

Vi ønsker Plantasjen velkommen som ny leietaker på Midtstranda.

Klikk her for å se bilder av hagesenteret.

 

 


Fabelaktig gourmetveranda på Ekebergrestauranten

  Ekebergrestauranten

 

Vil du nyte nydelig mat og en fantastisk utsikt over Oslo i sommer? Ta en tur til Ekebergrestauranten.

Salt & Pepper i DN har gitt Ekebergrestauranten en strålende anmeldelse av deres Fine Dining veranda. Vi gratulerer vår leietaker med velfortjent omtale!

For åpningstider og meny, besøk Ekebergrestaurantens hjemmeside.

 

 


Inngangsparti i ny drakt

  Nytt inngangsparti i Fridtjof Nansens plass 4 - forside

 

Nå er det inngangspartiet i Fridtjof Nansens plass 4 sin tur til å bli fornyet. Oppussing av trappeløpene er i gang, og ny belysning og nye plater på heisfrontene er under montering. Alle etasjene vil også få nytt teppe. Arbeidene er forventet ferdigstilt august/september 2017, og vi gleder oss veldig til å få et nyoppusset og moderne inngangsparti.

Klikk her for å se arbeidene som er gjort hittil.

 

 


Kranselag på Nedre Foss gård

  Kranselag Nedre Foss gård 30. juni 2017

 

Et vellykket kranselag ble avholdt på prosjektet Nedre Foss gård fredag 30. juni 2017. Mat og drikke til ca. 60 personer ble servert i byggets atrium i nydelig sommervær. Leietaker ved Kristian Afzelius stod for velsmakende gourmethamburgere og tilbehør.

En viktig milepæl er nådd ved at bygget nå er tett og således markert behørig.

Klikk her for å se flere bilder fra kranselaget.

 


Golfturnering på Bogstad

  Eiendomsspars golfturnering 2017 Bogstad Golfklubb

 

14. juni 2017 arrangerte Eiendomsspar sin årlige golfturnering for leietakere på Bogstad Golfklubb. 32 leietakere stilte opp og spilte Texas Scramble med fire spillere på hvert lag i strålende vær. Dagen ble avsluttet med en hyggelig og velsmakende grillmiddag og premieutdeling.

Vi takker for fremmøte og gleder oss allerede til neste års turnering!

 


På forsiden av NILs årbok 2017

  NILs årbok 2017 Henrik Ibsens gate 36 inngangsparti

 

Norske interiørarkitekters og møbeldesigners landsforening gir ut hvert år boken INTERIØR&MØBLER, som inneholder opptil 100 prosjekter med plantegninger, bilder og beskrivelser og eksempler på utforming av lokaler for ulike virksomheter.

I 2017-utgaven av INTERIØR&MØBLER er vår eiendom Henrik Ibsens gate 36 valgt som forsidebilde. Bildet er av inngangspartiet som ble pusset opp i 2016 og vi synes det er veldig hyggelig at det får æren av å pryde forsiden.

 


Holbergs gate 21 i Flismagasinet

  Holbergs gate 21 Oslo oppussing Flismagasinet

 

I neste utgave av Flismagasinet kan du se lekre bilder av de nye garderobefasilitetene hos leietakeren SiO Athletica og av fellesarealene i Holbergs gate 21. Utgaven er i trykken nå, men klikk på denne linken for en sniktitt på bildene som kommer med i Flismagasinet og se hvor lekkert det har blitt.

 


Nytt inngangsparti i Jernbanetorget 4A snart ferdig

  Jernbanetorget 4A oppussing inngangsparti

 

Oppussingen av inngangspartiet i Jernbanetorget 4A begynner å bli ferdig og leietakerne kan straks glede seg over en ny og lekker ankomstsone. Det er utført malearbeider, lagt nye fliser på både gulv og vegg samt ny takbelysning, som vist på bildet til venstre.

Arbeidene er estimert ferdig i uke 24.

Her kan du se bilder av oppussingen og bilder av sluttresultatet.

 


Urmaker Bjerke har åpnet ny Rolex- og Patek Philippe-avdeling

  Urmaker Bjerke ny avdeling Rolex og Patek Philippe

 

Urmaker Bjerke har utvidet sin forretning i Karl Johans gate 31 med en ny Rolex- og Patek-Philippe-avdeling. For aller første gang har arkitektene til Rolex og Patek Philippe samarbeidet om å innrede en helt ny butikk. Samarbeidet har resultert i en flott avdeling, materialer av beste kvalitet og lokaler som lar de enestående klokkene komme til sin rett. Les mer og se bilder av den nye lekre avdelingen.

 


Nedre Foss park ble åpnet 4. mai av byråd Lahn

  Nedre Foss park åpnet

 

Oslo kommune så seg godt fornøyd med resultatet av Nedre Foss park som etter to års bygging og nær kr 40 mill. stod ferdig 4. mai 2017.

Dette er blitt en fantastisk fin park for hele Oslos befolkning og ikke minst flotte omgivelser for Nedre Foss gård – som er under oppbygging etter brannen i 2015. En tur langs Akerselva og ikke minst Nedre Foss park kan anbefales.

Klikk på bildet til venstre for å se flere bilder.

 


Thorleif Haugs vei 4 – kranselag for alle håndverkerne

  Fasadearbeider og fasadeoppussing Karl Johans gate 6, Oslo sentrum

 

19. mai 2017 avholdt vi kranselag for håndverkerne i prosjektet
Thorleif Haugs vei 4 hvor vi bygger 9 eneboliger.

Ca. 20 håndverkere var på plass og ble bespist med grillmat og mineralvann!

 


Fasadeoppussing i Karl Johans gate 6

  Fasadearbeider og fasadeoppussing Karl Johans gate 6, Oslo sentrum

 

Nå settes det opp stillas på hele fasaden i Karl Johans gate 6 for å utføre fasadereparasjoner i tillegg til at fasaden skal få ny farge og ny utvendig belysning.

Arbeidene er antatt ferdig i begynnelsen av juli, og vi gleder oss til et nytt og flott utseende på bygget.

Her kan du se før- og etter-bilder av fasaden.

 


1. kvartalsrapport 2017 for Victoria Eiendom

  1. kvartalsrapport 2017 for Victoria Eiendom

 

Last ned 1. kvartalsrapport 2017 for Victoria Eiendom her eller klikk på bildet til venstre.

 


1. kvartalsrapport 2017 for Eiendomsspar

 

 

1. kvartalsrapport 2017 for Eiendomsspar er publisert og kan lastes ned her eller klikk på bildet til venstre.

 


Victoria Eiendom årsrapport 2016

 

Victoria Eiendom hadde et meget godt år ifjor og du kan lese mer om dette i Victoria Eiendoms årsrapport 2016.

 


Eiendomsspar årsrapport 2016

 

 

Her kan du laste ned Eiendomsspars årsrapport 2016 og lese om resultatene i året som gikk, samt årets temadel som er viet Norges mest ærverdige og prestisjefulle hotell – Grand Hotel i Oslo.

 


Strålende originalt hos Aymara

Aymara restaurant i Parkveien 64

Vi gratulerer vår leietaker Aymara restaurant med flott anmeldelse i D2!

Aymara restaurant holder til i Parkveien 64 og tilbyr moderne, men folkelig mat inspirert av det latinamerikanske kjøkkenet.

For meny og åpningstider, besøk Aymaras hjemmeside.

 


Oppgradering av inngangspartier fortsetter

Oppgradering av Eiendomsspars inngangspartier

Eiendomsspar fortsetter arbeidet med å oppgradere inngangspartier og denne gang er det bl.a. Jernbanetorget 4 og Rådhusgata 23 som står for tur. Oppgraderingen er godt i gang og arbeidene er planlagt ferdigstilt før sommeren 2017. Her er en liten smakebit på hva som er gjort hittil i inngangspartiene og i trappeløpene.

 


Operafantomet på Folketeateret høsten 2018

the-phantom-of-the-opera-til-folketeateret

En av verdens mest kjente og største musikaler gjennom tidene – The Phantom of the Opera – settes for første gang opp i Norge på Folketeateret! Musikalen har premiere 7. september 2018 og billettsalget starter mandag 6. mars 2017.

Besøk Folketeaterets hjemmeside for spilleplan og kjøp av billetter.

 


OsloStudiet 2017

OsloStudiet 2017

Les resultatene i vår nyeste utgave av OsloStudiet 2017!

Eiendomsspar har i sin årlige undersøkelse kartlagt tilbuds- og etterspørselssiden for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum.

 


En sniktitt på ombyggingen i Øvre Slottsgate 12

Totalrehabilitering og ombygging i Øvre Slottsgate 12

Vårt bygg i Øvre Slottsgate 12 gjennomgår en innvendig totalforvandling for vår nye store leietaker.

Slik ser det ut akkurat nå, men i løpet av 2017 forventes ombyggingen ferdigstilt og bygget vil gjenoppstå med nytt og lekkert interiør.

Klikk på bildet til venstre for større versjon.

 


Restaurant Ruffino – en italiensk stjerne i Oslo

Terningkast 5 til Ruffino restaurant

Ønsker du å prøve ut en av Oslos triveligste italienske restauranter, ta en tur til vår leietaker Ruffino i Arbins gate 1.

Ruffino har nylig fått terningkast 5 av godt.no’s restaurantanmelder og vi gratulerer vår leietaker med den gode og velfortjente anmeldelsen.

Ta en titt på Ruffinos hjemmeside for meny og åpningstider.

 


Grand Hotel reduserte energiforbruket med 40%

grand-hotel-reduserte-energibruk

Hør Christian Ringnes fortelle om miljøtiltakene som er gjennomført på Grand Hotel og se hotellets nyrenoverte og utsøkte lokaler. Klikk her.

 

 


Grand Hotel blir Scandic Signaturhotell

Grand Hotel blir Scandic signaturhotell

Scandic Hotels, Norges ledende hotellkjede, har inngått åtte 20-årige leieavtaler med eiendomsselskapene Pandox og Eiendomsspar.

Avtalene innebærer at Scandic vil overta driften av fem hoteller i Norge, to i Sverige og ett i Danmark. Grand Hotel, som er eiet av Eiendomsspar, er et av hotellene, og blir i løpet av 2017 et signaturhotell i Scandics regi. De øvrige hotellene er eiet av Pandox. Les mer i pressemeldingen.

 


Holbergs gate 21 i ny drakt innvendig

holbergsgate 21 nytt inngangsparti-og-kantine

Vårt kvalitetsbygg i Holbergs gate 21 gjennomgikk i løpet av 2016 en omfattende oppgradering av fellesarealene og kan nå møte det nye året med et lekkert og innbydende inngangsparti med nye heiser og nyoppussede trappeløp. Bygget har også fått en ny og delikat kantine i øverste etasje.

Les mer om oppussingen og se før- og etterbilder av inngangspartiet og kantinen i Holbergs gate 21.

 


Eiendomsspars inngangspartier i The Metropolis Times

Eiendomsspars inngangspartier i The Metropolis Times

I julenummeret av The Metropolis Times kan du lese om oppgraderingen av inngangspartiene i Eiendomsspars eiendommer i Akersgata 20, Henrik Ibsens gate 36 og Øvre Slottsgate 11.

 


Nyoppussede inngangspartier

nyoppussede-inngangspartier-eiendomsspar

Eiendomsspar har i løpet av 2016 foretatt en oppussing av inngangspartiene i flere av sine eiendommer.

Se bilder av de nyoppussede inngangspartiene.

 

 


Hotellkjøp

Hotellkjøp Pandox

Pandox AB har kjøpt syv hotelleiendommer – fire i Tyskland, to i Østerrike og ett i Nederland.

 


Sølv i Farmandprisen

Farmandprisen 2016

Eiendomsspar hentet hjem sølv i Farmandprisen 2016 i kategorien beste årsrapport for ikke-børsnoterte selskaper.

 


1. halvårsrapport 2016

1. halvårsrapport 2016 for Eiendomsspar og Victoria Eiendom

1. halvårsrapport 2016 for Eiendomsspar og Victoria Eiendom er publisert.

 


Årsrapport 2015

eiendomsspar-årsrapport-2015

2015 var et meget godt år for både Eiendomsspar og Victoria Eiendom.

Les mer i årsrapportene for 2015.

 


OsloStudiet 2016

OsloStudiet 2016

Les resultatene i vår nyeste utgave av OsloStudiet 2016!

Eiendomsspar har i sin årlige undersøkelse kartlagt tilbuds- og etterspørselssiden for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum.

 


Farmandprisvinnere 2015

farmandprisvinner-2015

Eiendomsspar gikk til topps i årsrapportklassen Ikke-børsnoterte selskaper og fikk også bronse for beste ide og design for sin årsrapport!

Les mer her.

 


Årsrapport 2014 Eiendomsspar og Victoria Eiendom

eiendomsspar-årsrapport-2014

2014 var et meget godt år for Eiendomsspar og Victoria Eiendom.

Les mer i våre nye årsrapporter.

 


Børsnotering av Pandox

Børsnotering av Pandox

 


Oslostudiet 2015

oslostudiet-2015

Eiendomsspar har i sin årlige undersøkelse kartlagt tilbuds- og etterspørselssiden for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum.

Les resultatene i vår nyeste utgave – OsloStudiet 2015!

 


Eiendomsspar kåret til beste merkevare i eiendomsbransjen

eiendomsspar-karet-til-beste-merkevare

For andre år på rad har Eiendomsspar gått til topps på Eiendomsbarometeret og er kåret til å ha den beste merkevaren innen eiendomsbransjen i Oslo!

 


Farmandprisen 2014 til Eiendomsspar

farmandprisen-2014-til-eiendomsspar

Eiendomsspar gikk til topps i Farmandprisen 2014!

Prisen ble delt ut for 60. gang, og Eiendomsspar ble stolt vinner av årsrapportklassen Ikke Børs og i kategorien Beste Ide & design for sin årsrapport 2013. Tidsskriftet Farmand ble stiftet i 1891, og regnes som «Nordens første forretningsblad». Hvert år siden 1955 er Farmandprisen blitt delt ut til «det norske aktieselskab» som kunne fremvise den beste og mest komplette årsrapport.

 


Eiendomsspar beste merkevare

eiendomsspar-beste-merkevare

Eiendomsspar har den beste merkevaren blant eiendomsselskapene i Oslo!

Les mer om kåringen her.

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2022

  Årsrapport 2022 Eiendomsspar

  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2022

  Årsrapport 2022 Victoria Eiendom

   

  OsloStudiet 2023

  Eiendomsspar OsloStudiet 2023