header_image

Strategi

Eiendomsspar har identifisert følgende nøkkelfaktorer for suksess innenfor eie og utvikling av eiendom:

 1. Beliggenhet (fordi gode beliggenheter alltid kan leies ut)
 2. Beliggenhet (fordi gode beliggenheter alltid kan selges)
 3. Beliggenhet (fordi gode beliggenheter alltid har høyere verdi enn dårlige beliggenheter)
 4. Timing (fordi eiendomsmarkedet av natur er syklisk)
 5. Utvikling (fordi vellykket utvikling gir superfortjenester og kan være nødvendig ved reutleie)
 6. Leietakerpleie (fordi eksisterende kunder er bedre enn nye kunder)
 7. Finansiell forståelse (fordi likviditet, soliditet og evnen til å se verdi er viktig i kapitalintensive bransjer)

Dette innebærer at Eiendomsspar har gjort følgende strategiske og organisatoriske valg:

Beliggenhet:
Hoveddelen av Eiendomsspars eiendommer har meget sentral beliggenhet. I de få tilfeller Eiendomsspar kjøper eiendommer utenfor storbysentrum, beholdes de kun dersom beliggenheten enten antas å være god for gitte brukere (eks. handel, hotell) eller det er sannsynlig at beliggenheten på sikt vil få økt attraktivitet (eks. Skøyen, Alnabru).

Timing:
Eiendomsspar er av den formening at det er bedre å være «idiot» i et godt marked, enn «geni» i et dårlig marked. Eiendomsspar søker således å investere når markedet er billig og å selge eller leie ut langsiktig når markedet nærmer seg toppen. Dette kan variere for ulike typer eiendommer og beliggenheter. Eiendomsspar gjør systematiske analyser av tilbud og etterspørsel i sine viktigste markeder for best mulig å kunne forutsi den fremtidige utviklingen.

Utvikling:
Eiendomsspar ønsker å ha solid utviklings- og utleiekompetanse i egen organisasjon. Eiendomsspar har valgt å konsentrere seg om middels store utviklingsprosjekter med begrenset risiko.

Leietakerpleie:
Eiendomsspar søker å gi sine leietakere best mulig service, å holde ord, samt å tilby «det lille ekstra». På denne måten får selskapet fornøyde leietakere som ønsker å forlenge sitt leieforhold og er gode «ambassadører» utad. Leietakertilfredshet måles årlig og søkes kontinuerlig forbedret gjennom konkrete tiltak.

Finansiell forståelse:
Eiendomsspar ønsker, i en bransje som tidvis opplever betydelige svingninger i verdier og leienivåer, alltid å ha god likviditet. Eiendomsspar skal dessuten ha betryggende soliditet, både i form av begrenset gjeldsgrad og forutsigbare rentekostnader. Eiendomsspar kjøper egne aksjer når dette vurderes finansielt mer attraktivt enn alternative investeringer.

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2018

  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2018

   

  OsloStudiet 2020

  OsloStudiet 2020 Eiendomsspar