header_image

Strategi

Eiendomsspar har identifisert følgende nøkkelfaktorer for suksess innenfor eie og utvikling av eiendom:

 1. Beliggenhet (fordi gode beliggenheter alltid kan leies ut)
 2. Beliggenhet (fordi gode beliggenheter alltid kan selges)
 3. Beliggenhet (fordi gode beliggenheter alltid har høyere verdi enn dårlige beliggenheter)
 4. Leietakerpleie (fordi eksisterende leietakere er bedre enn nye leietakere)
 5. Bærekraft (fordi Eiendomsspar vil ta et miljø- og samfunnsansvar)
 6. Timing (fordi eiendomsmarkedet av natur er syklisk)
 7. Utvikling (fordi vellykket utvikling gir superfortjenester og kan være nødvendig ved reutleie)
 8. Finansiell forståelse (fordi likviditet, soliditet og evnen til å se verdi er viktig i kapitalintensive bransjer)

Dette innebærer at Eiendomsspar har gjort følgende strategiske og organisatoriske valg:

Beliggenhet:
Hoveddelen av Eiendomsspars eiendommer har meget sentral beliggenhet. I de få tilfellene Eiendomsspar kjøper eiendommer utenfor sentrum, beholdes de kun dersom beliggenheten enten antas å være god for gitte brukere (eks. handel, hotell), eller det er sannsynlig at beliggenheten på sikt vil få økt attraktivitet (eks. Skøyen, Alnabru).

Leietakerpleie:
Eiendomsspar søker å gi sine leietakere best mulig service, å holde sine ord, samt å tilby «det lille ekstra». På denne måten får selskapet fornøyde leietakere som ønsker å forlenge sitt leieforhold og er gode «ambassadører» for selskapet. Leietakertilfredshet måles årlig og søkes kontinuerlig forbedret gjennom konkrete tiltak.

Bærekraft:
Eiendomsspar skal satse på bærekraft, miljøvennlige løsninger og grønne bygg. Eiendomsspar vil levere avkastning til sine eiere, samtidig som selskapet skaper positive ringvirkninger for samfunnet og merverdi til leietakerne. Eiendomsspar skal vise ansvar for kommende generasjoners livsvilkår og behov.

Timing:
Eiendomsspar er av den formening at det er bedre å være «idiot» i et godt marked, enn «geni» i et dårlig marked. Eiendomsspar søker således å investere når markedet er billig og å selge, eller leie ut langsiktig når markedet nærmer seg toppen. Dette kan variere for ulike typer eiendommer og beliggenheter. Eiendomsspar gjør systematiske analyser av tilbud og etterspørsel i sine viktigste markeder for best mulig å kunne forutsi den fremtidige utviklingen.

Utvikling:
Eiendomsspar ønsker å ha solid utviklings- og utleiekompetanse i egen organisasjon. Eiendomsspar har valgt å konsentrere seg om middels store utviklingsprosjekter med begrenset risiko.

Finansiell forståelse:
Eiendomsspar ønsker, i en bransje som tidvis opplever betydelige svingninger i verdier og leienivåer, å ha alltid god likviditet. Eiendomsspar skal dessuten ha betryggende soliditet, både i form av begrenset gjeldsgrad og forutsigbare rentekostnader. Eiendomsspar kjøper egne aksjer når dette vurderes finansielt mer attraktivt enn alternative investeringer.

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Eiendomsspar

  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Victoria Eiendom

   

  OsloStudiet 2020

  OsloStudiet 2020 Eiendomsspar