header_image

Aksjonærer Eiendomsspar AS

Hvis aksjonærene har innspill om selskapets styrende organer, kan disse rettes til valgkomitéens kontaktperson, Jens B. Raanaas, på e-post: jens.b.raanaas@pals.no.

Ytterligere medlemmer av valgkomitéen er: Anders Ryssdal, Jan Gustav Thrane-Steen og Jens Christian Mellbye.

Aksjonærer Eiendomsspar AS per 11.06.2019:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Eiendomsspar AS 19.294.945 35,0
Victoria Eiendom AS 18.728.268 34,0
AS Straen 1.735.700 3,2
Horn, Hans Herman 1.133.425 2,1
PIWJK AS 992.563 1,8
Mustad Industrier AS 872.740 1,6
Krohn, Elisabeth S. J. 816.991 1,5
Helene Sundt AS 788.000 1,4
CGS Holding AS 788.000 1,4
Talbot, Anette Dobloug 781.076 1,4
Grundt, Asbjørn 532.000 1,0
Arendals Fossekompani ASA 390.432 0,7
Thorp, Tone 371.328 0,7
Nore-Invest AS 358.656 0,7
Celon Invest AS 290.208 0,5
Thrane-Steen Finans AS 288.209 0,5
Thrane-Steen Medhus AS 288.209 0,5
MP Pensjon PK 275.000 0,5
Lærdal Finans AS 204.785 0,4
Thorp, Svein 185.656 0,3
Øvrige aksjonærer (632) 5.943.995 10,8

Totalt antall aksjer 55.060.186 100,0

 

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2018

  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2018

   

  OsloStudiet 2019

  OsloStudiet 2019 Eiendomsspar