header_image

Aksjonærer Eiendomsspar AS

Hvis aksjonærene har innspill om selskapets styrende organer, kan disse rettes til valgkomitéens formann, Ebbe C. Astrup, på e-post: ecastrup@online.no

Ytterligere medlemmer av valgkomitéen er: Anders Ryssdal, Jens Raanaas og Jan Gustav Thrane-Steen.

Aksjonærer Eiendomsspar AS per 06.02.2019:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Eiendomsspar Invest AS *) 27.679.584 50,3
Eiendomsspar AS 5.731.949 10,4
Victoria Eiendom AS 4.611.680 8,4
AS Straen 1.735.700 3,2
Horn, Hans Herman 1.131.425 2,1
PIWJK AS 992.563 1,8
Mustad Industrier AS 872.740 1,6
Krohn, Elisabeth S. J. 828.991 1,5
Helene Sundt AS 788.000 1,4
CGS Holding AS 788.000 1,4
Talbot, Anette Dobloug 781.076 1,4
Grundt, Asbjørn 532.000 1,0
Arendals Fossekompani ASA 390.432 0,7
Thorp, Tone 371.328 0,7
Nore-Invest AS 353.306 0,6
Celon Invest AS 290.208 0,5
Thrane-Steen Finans AS 288.209 0,5
Thrane-Steen Medhus AS 288.209 0,5
MP Pensjon PK 275.000 0,5
Lærdal Finans AS 204.785 0,4
Øvrige aksjonærer (629) 6.125.001 11,1

Totalt antall aksjer 55.060.186 100,0

*) Eiendomsspar Invest AS eies av Eiendomsspar (49%) og Victoria Eiendom (51%).

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2017


  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2017


  OsloStudiet 2019

  OsloStudiet 2019 Eiendomsspar