header_image

Aksjonærer Eiendomsspar AS

Hvis aksjonærene har innspill om selskapets styrende organer, kan disse rettes til valgkomitéens formann, Ebbe C. Astrup, på e-post: ecastrup@online.no

Aksjonærer Eiendomsspar AS per 21.03.2018:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Eiendomsspar Invest AS *) 27.679.584 50,3
Victoria Eiendom AS 4.611.680 8,4
CGS Holding AS 2.288.000 4,2
Helene Sundt AS 2.288.000 4,2
Eiendomsspar AS 1.957.776 3,6
Audley AS 1.200.000 2,2
Horn, Hans Herman 1.110.825 2,0
Krohn, Paul Ingar W. J. 1.072.563 1,9
Krohn, Elisabeth S. J. 898.991 1,6
Mustad Industrier AS 851.000 1,5
Talbot, Anette Dobloug 781.076 1,4
MP Pensjon PK 675.000 1,2
AS Straen 535.700 1,0
Grundt, Asbjørn 532.000 1,0
Arendals Fossekompani ASA 390.432 0,7
Thorp, Tone 371.328 0,7
Nore-Invest AS 353.306 0,6
Celon Invest AS 290.208 0,5
Thrane-Steen Finans AS 288.209 0,5
Thrane-Steen Medhus AS 288.209 0,5
Øvrige aksjonærer (633) 6.589.229 12,0

Totalt antall aksjer 55.060.186 100,0

*) Eiendomsspar Invest AS eies av Eiendomsspar (49%) og Victoria Eiendom (51%).

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2016


  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2016


  OsloStudiet 2018

  Oslostudiet 2018 Eiendomsspar