header_image

Aksjonærer Eiendomsspar AS

Hvis aksjonærene har innspill om selskapets styrende organer, kan disse rettes til valgkomitéens kontaktperson, Jens B. Raanaas, på e-post: jens.b.raanaas@pals.no.

Ytterligere medlemmer av valgkomitéen er: Anders Ryssdal, Jan Gustav Thrane-Steen og
Jens Christian Mellbye.

Aksjonærer Eiendomsspar AS per 08.11.2021:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Victoria Eiendom AS 18 728 268 55,3
AS Straen 1 735 700 5,1
Mustad Industrier AS 966 740 2,9
Piwjk AS 832 563 2,5
Helene Sundt AS 788 000 2,3
CGS Holding AS 788 000 2,3
Dobloug, Anette 764 636 2,3
Grundt, Asbjørn 532 000 1,6
Nore-Invest AS 368 996 1,1
Elisabeth Krohn Holding AS 288 991 0,9
Thrane-Steen Forvaltning AS 288 209 0,9
Thrane-Steen Finans AS 288 209 0,9
Tyin AS 279 945 0,8
MP Pensjon PK 275 000 0,8
Celon Invest AS 266 208 0,8
Lærdal Finans AS 204 785 0,6
Nordic Energy Company AS 150 621 0,4
Finn Folke Thorp Invest AS 139 246 0,4
Priorem Invest AS 139 246 0,4
Jørgen Thorp Invest AS 139 246 0,4
Becanoh Invest AS 139 246 0,4
Øvrige aksjonærer (661) 5 776 506 17,0

Totalt antall aksjer 33 880 361 100,0

 

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2020

  Årsrapport 2020 Eiendomsspar

  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2020

  Victoria Eiendom årsrapport 2020

   

  OsloStudiet 2021

  OsloStudiet 2021 Eiendomsspar