header_image

Aksjonærer Eiendomsspar AS

Hvis aksjonærene har innspill om selskapets styrende organer, kan disse rettes til valgkomitéens kontaktperson, Jens B. Raanaas, på e-post: jens.b.raanaas@pals.no.

Ytterligere medlemmer av valgkomitéen er: Anders Ryssdal, Jan Gustav Thrane-Steen og
Jens Christian Mellbye.

Aksjonærer Eiendomsspar AS per 26.04.2023:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Victoria Eiendom AS 18 728 268 55,3
AS Straen 1 735 700 5,1
Mustad Industrier AS 966 740 2,9
Piwjk AS 833 278 2,5
Helene Sundt AS 788 000 2,3
CGS Holding AS 788 000 2,3
Dobloug, Anette 729 636 2,2
Eiendomsspar AS 542 706 1,6
Grundt, Asbjørn 532 000 1,6
Noremoen Eiendomselskap AS 368 996 1,1
Hans Herman Horns Stiftelse 366 895 1,1
Elisabeth Krohn Holding AS 288 991 0,9
Thrane-Steen Forvaltning AS 288 209 0,9
Thrane-Steen Finans AS 288 209 0,9
MP Pensjon PK 275 000 0,8
Celon Invest AS 240 708 0,7
Lærdal Finans AS 204 785 0,6
Nordic Energy Company AS 173 509 0,5
Solstråle AS 140 144 0,4
Raanaas, Jens Birger 121 126 0,4
Øvrige aksjonærer (697) 5 464 461 16,1

Totalt antall aksjer 33 880 361 100,0

 

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2022

  Årsrapport 2022 Eiendomsspar

  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2022

  Årsrapport 2022 Victoria Eiendom

   

  OsloStudiet 2023

  Eiendomsspar OsloStudiet 2023