header_image

Aksjonærer Eiendomsspar AS

Hvis aksjonærene har innspill om selskapets styrende organer, kan disse rettes til valgkomitéens kontaktperson, Jens B. Raanaas, på e-post: jens.b.raanaas@pals.no.

Ytterligere medlemmer av valgkomitéen er: Anders Ryssdal, Jan Gustav Thrane-Steen og Jens Christian Mellbye.

Aksjonærer Eiendomsspar AS per 11.08.2020:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Victoria Eiendom AS 18.728.268 52,4
AS Straen 1.735.700 4,9
Horn, Hans Herman  1.131.425  3,2
PIWJK AS 942.563 2,6
Mustad Industrier AS 882.740 2,5
Helene Sundt AS 788.000 2,2
CGS Holding AS 788.000 2,2
Dobloug, Anette 781.076 2,2
Elisabeth Krohn Holding AS 766.991 2,1
Grundt, Asbjørn 532.000 1,5
Arendals Fossekompani ASA 390.432 1,1
Thorp, Tone 371.328 1,0
Nore-Invest AS 368.996 1,0
Thrane-Steen Finans AS 288.209 0,8
Thrane-Steen Forvaltning AS 288.209 0,8
MP Pensjon PK 275.000 0,8
Celon Invest AS 274.208 0,8
Lærdal Finans AS 204.785 0,6
Thorp, Svein 185.656 0,5
Knudtzon, Birger 139.200 0,4
Øvrige aksjonærer (665) 5.902.455 16,5

Totalt antall aksjer 35.765.241 100,0

 

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Eiendomsspar

  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Victoria Eiendom

   

  OsloStudiet 2020

  OsloStudiet 2020 Eiendomsspar