header_image

Aksjonærer Eiendomsspar AS

Hvis aksjonærene har innspill om selskapets styrende organer, kan disse rettes til valgkomitéens kontaktperson, Jens B. Raanaas, på e-post: jens.b.raanaas@pals.no.

Ytterligere medlemmer av valgkomitéen er: Anders Ryssdal, Jan Gustav Thrane-Steen og
Jens Christian Mellbye.

Aksjonærer Eiendomsspar AS per 08.03.2024:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Victoria Eiendom AS 18 728 268 55,3
AS Straen 1 739 985 5,1
Mustad Industrier Kapital AS 966 740 2,9
CGS Holding AS 788 000 2,3
Helene Sundt AS 788 000 2,3
Piwjk AS 783 278 2,3
Eiendomsspar AS 724 917 2,1
Grundt, Asbjørn 532 000 1,6
Kvantia AS 493 270 1,5
Dobloug, Anette 438 636 1,3
Noremoen Eiendomsselskap AS 383 996 1,1
Hans Herman Horns Stiftelse 366 895 1,1
Thrane-Steen Forvaltning AS 288 209 0,9
Thrane-Steen Finans AS 288 209 0,9
MP Pensjon PK 275 000 0,8
Celon Invest AS 235 908 0,7
Elisabeth Krohn Holding AS 188 991 0,6
Nordic Energy Company AS 173 509 0,5
Solstråle AS 156 537 0,5
Raanaas, Jens Birger 121 126 0,4
Øvrige aksjonærer (700) 5 418 887 16,0

Totalt antall aksjer 33 880 361 100,0

 

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2023

  Eiendomsspar årsrapport 2023

  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2023

  Årsrapport 2023 Victoria Eiendom

   

  OsloStudiet 2024

  Oslostudiet 2024 Eiendomsspar