header_image

Aksjonærer Eiendomsspar AS

Hvis aksjonærene har innspill om selskapets styrende organer, kan disse rettes til valgkomitéens kontaktperson, Jens B. Raanaas, på e-post: jens.b.raanaas@pals.no.

Ytterligere medlemmer av valgkomitéen er: Anders Ryssdal, Jan Gustav Thrane-Steen og
Jens Christian Mellbye.

Aksjonærer Eiendomsspar AS per 23.11.2022:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Victoria Eiendom AS 18 728 268 55,3
AS Straen 1 735 700 5,1
Mustad Industrier Kapital AS 966 740 2,9
Piwjk AS 833 278 2,5
Helene Sundt AS 788 000 2,3
CGS Holding AS 788 000 2,3
Dobloug, Anette 764 636 2,3
Eiendomsspar AS 749 058 2,2
Grundt, Asbjørn 532 000 1,6
Noremoen Eiendomselskap AS 368 996 1,1
Elisabeth Krohn Holding AS 288 991 0,9
Thrane-Steen Forvaltning AS 288 209 0,9
Thrane-Steen Finans AS 288 209 0,9
Tyin AS 279 945 0,8
MP Pensjon PK 275 000 0,8
Celon Invest AS 240 708 0,7
Lærdal Finans AS 204 785 0,6
Nordic Energy Company AS 173 509 0,5
Raanaas, Jens Birger 121 126 0,4
Hurum AS 119 620 0,4
Øvrige aksjonærer (669) 5 345 583 15,8

Totalt antall aksjer 33 880 361 100,0

 

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2021

  Årsrapport 2021 Eiendomsspar

  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2021

  Årsrapport 2021 Victoria Eiendom

   

  OsloStudiet 2022

  OsloStudiet 2022 Eiendomsspar