header_image

Aksjonærer Eiendomsspar AS

Hvis aksjonærene har innspill om selskapets styrende organer, kan disse rettes til valgkomitéens kontaktperson, Jens B. Raanaas, på e-post: jens.b.raanaas@pals.no.

Ytterligere medlemmer av valgkomitéen er: Anders Ryssdal, Jan Gustav Thrane-Steen og Jens Christian Mellbye.

Aksjonærer Eiendomsspar AS per 16.03.2021:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Victoria Eiendom AS 18 728 268 52,4
AS Straen 1 735 700 4,9
Eiendomsspar AS 1 129 180 3,2
PIWJK AS 922 563 2,6
Mustad Industrier Kapital AS 882 740 2,5
Helene Sundt AS 788 000 2,2
CGS Holding AS 788 000 2,2
Dobloug, Anette 764 636 2,1
Tyin AS 621 425 1,7
Grundt, Asbjørn 532 000 1,5
Arendals Fossekompani ASA 390 432 1,1
Thorp, Tone 371 328 1,0
Nore-Invest AS 368 996 1,0
Elisabeth Krohn Holding AS 366 991 1,0
Thrane-Steen Finans AS 288 209 0,8
Thrane-Steen Forvaltning AS 288 209 0,8
MP Pensjon PK 275 000 0,8
Celon Invest AS 274 208 0,8
Lærdal Finans AS 204 785 0,6
Thorp, Svein 185 656 0,5
Øvrige aksjonærer (678) 5 858 915 16,4

Totalt antall aksjer 35 765 241 100,0

 

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2020

  Årsrapport 2020 Eiendomsspar

  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2020

  Victoria Eiendom årsrapport 2020

   

  OsloStudiet 2021

  OsloStudiet 2021 Eiendomsspar