header_image

Pandox

Eiendomsspar AS og Sundt AS foretok rundt årsskiftet 2003/2004 oppkjøp av det svenske børsnoterte hotelleiendomsselskapet Pandox AB på 50/50 basis. Høsten 2010 ble det norske hotelleiendomsselskapet Norgani Hotels AS ervervet, og slik ble et av Europas største hotelleiersystemer til. Pandox AB ble børsnotert igjen i juni 2015. Eiendomsspars eierandel utgjør 25,8 % (stemmeandel 36,6 %) per
31.12.2023, mens Sundtfamilien har 25,3 % (stemmeandel 36,3 %).

Pandox eier 159 hoteller, hvorav 77 i Norge, Sverige, Finland og Danmark, samt 81 i Nord-Europa for øvrig og 1 i Nord-Amerika. Hotellene omfatter i alt ca. 35 900 rom og markedsverdien av hotellporteføljen er SEK 69,0 milliarder per 31.12.2023.

Besøk Pandox’ hjemmeside.

 • Årsrapport 2022

  Pandox årsrapport 2022

  Årsrapport 2021

  Pandox årsrapport 2021

  Årsrapport 2020

  Pandox årsrapport 2020

  Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Eiendomsspar

  Årsrapport 2018

  Pandox årsrapport 2018

  Årsrapport 2017

  Pandox årsrapport 2017

  Årsrapport 2016

  2016

  Årsrapport 2015

  2016

  Årsrapport 2014

  2016

  Årsrapport 2013

  2016

  Årsrapport 2012

  2016