header_image

  Pandox

  Eiendomsspar AS og Sundt AS foretok rundt årsskiftet 2003/2004 på 50/50 basis oppkjøp av det svenske børsnoterte hotelleiendomsselskapet Pandox AB. Høsten 2010 ble det norske hotelleiendomsselskapet Norgani Hotels AS ervervet, og det ble dermed skapt et av Europas største hotelleiersystemer. Pandox AB
  ble børsnotert igjen i juni 2015 og Eiendomsspar reduserte sin eierandel til 29,75% (stemmeandel 39,75%). Helene Sundt og Christian Sundt samlede eierandel ble redusert tilsvarende.

  Pandox eier 120 hoteller, hvorav 81 i Norden (Norge, Sverige, Finland og Danmark), samt 37 i Nord-Europa (Belgia, Nederland, Tyskland, Sveits og Østerrike) og 2 i Nord-Amerika (Canada). Hotellene omfatter i overkant av 26.000 rom og markedsføres gjennom 18 anerkjente operatørvirksomheter.

  Besøk Pandox’ hjemmeside.

  pandox-1pandox-2pandox-3

  • Årsrapport 2015

   2016

   Årsrapport 2014

   2016

   Årsrapport 2013

   2016

   Årsrapport 2012

   2016