header_image

  Virksomhet

  Eiendomsspar er ved inngangen til 2017 et fullt integrert eiendomsselskap, som selv og gjennom sitt eierskap i Pandox har kompetanse og tilstedeværelse i de fleste segmenter av eiendomsmarkedet. Selskapet har særlig stor kompetanse innen kontor og butikk i Oslo-regionen, samt hotell i Skandinavia og Nord-Europa. Eiendomsspar har også erfaring og kompetanse som eier og utvikler av bolig og lager i Oslo-regionen, samt som investor i kontoreiendommer i Nord-Europa for øvrig.

  Den verdimessige fordeling av de forskjellige segmenter i Eiendomsspars portefølje (inkl. andel Pandox, samt andel felleskontrollerte eiendommer) er gitt nedenfor:

   

  Virksomhetsområder og segmenter 2016

  • Les siste versjoner av våre publikasjoner:

   Eiendomsspar

   Årsrapport 2016


   Victoria Eiendom

   Årsrapport 2016


   OsloStudiet 2017

   OsloStudiet 2017 Eiendomsspar