header_image

Virksomhet

Eiendomsspar er ved inngangen til 2017 et fullt integrert eiendomsselskap, som selv og gjennom sitt eierskap i Pandox har kompetanse og tilstedeværelse i de fleste segmenter av eiendomsmarkedet. Selskapet har særlig stor kompetanse innen kontor og butikk i Oslo-regionen, samt hotell i Skandinavia og Nord-Europa. Eiendomsspar har også erfaring og kompetanse som eier og utvikler av bolig og lager i Oslo-regionen, samt som investor i kontoreiendommer i Nord-Europa for øvrig.

Den verdimessige fordeling av de forskjellige segmenter i Eiendomsspars portefølje (inkl. andel Pandox, samt andel felleskontrollerte eiendommer) er gitt nedenfor:

 

Virksomhetsområder og segmenter 2016

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2016


  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2016


  OsloStudiet 2017

  OsloStudiet 2017 Eiendomsspar