header_image

Victoria Eiendom – generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Victoria Eiendom AS onsdag 1. desember 2021
kl. 09.30 i Eiendomsspars lokaler i Olav Vs gate 6,  Oslo.

Innkalling er sendt ut til alle aksjonærene per post. Innkallingen med fullmaktseddel kan også lastes ned her.

Det er ikke lagt opp til noe særskilt arrangement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen.

 


Det avholdes ordinær generalforsamling i Victoria Eiendom AS hvert år.
Innkalling blir sendt per post til alle aksjonærene.

Som følge av Covid-19-situasjonen ble generalforsamling for 2021 kun avholdt som elektronisk møte («webinar»).

Generalforsamlingen ble avholdt onsdag 19. mai 2021 via webinar på vår hjemmeside.

Link til webinaret: https://www.eiendomsspar.no/victoria-eiendom-webcast/

Nedenfor er dokumentasjon fra den ordinære generalforsamlingen for 2021:

Presentasjon fra generalforsamling 2021 for Victoria Eiendom

 

 

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2020

  Årsrapport 2020 Eiendomsspar

  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2020

  Victoria Eiendom årsrapport 2020

   

  OsloStudiet 2021

  OsloStudiet 2021 Eiendomsspar