header_image

  Aksjonærer Victoria Eiendom AS

  Aksjonærer Victoria Eiendom AS per 20.02.2017:

  Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

  Victoria Eiendom Invest AS *) 5.557.136 32,1
  Tyns-Ring AS 1.641.912 9,5
  Ringnes Holding AS 1.120.930 6,5
  Arendals Fossekompani ASA 870.959 5,0
  Horn, Hans Herman 801.751 4,6
  MP Pensjon PK 745.000 4,3
  Taconic AS 547.850 3,2
  C. Ludens Ringnes Stiftelse 500.103 2,9
  Victoria Eiendom AS 447.346 2,6
  Bob Merlin AS 404.446 2,3
  Raho AS 380.100 2,2
  Krohn, Elisabeth S. J. 338.096 2,0
  Krohn, Paul Ingar W. J. 338.096 2,0
  Talbot, Anette Dobloug 258.108 1,5
  Hubertus AS 200.000 1,2
  AS Trosterud 160.000 0,9
  Straen AS 140.000 0,8
  Tricolor AS 113.224 0,7
  OAK Management AS 108.091 0,6
  Småfolk AS 99.900 0,6
  Øvrige aksjonærer (368) 2.534.570 14,6

  Totalt antall aksjer 17.307.618 100,0

  *) Victoria Eiendom Invest AS eies av Victoria Eiendom (49%) og Christian Ringnes (51%).

  • Les siste versjoner av våre publikasjoner:

   Eiendomsspar

   Årsrapport 2015


   Victoria Eiendom

   Årsrapport 2015


   OsloStudiet 2017

   OsloStudiet 2017 Eiendomsspar