header_image

Aksjonærer Victoria Eiendom AS

Aksjonærer Victoria Eiendom AS per 14.11.2017:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Victoria Eiendom Invest AS *) 5.557.136 32,1
Tyns-Ring AS 1.641.912 9,5
Ringnes Holding AS 1.120.930 6,5
Arendals Fossekompani ASA 870.959 5,0
Horn, Hans Herman 808.161 4,7
MP Pensjon PK 745.000 4,3
Taconic AS 547.850 3,2
C. Ludens Ringnes Stiftelse 500.103 2,9
Victoria Eiendom AS 447.346 2,6
Krohn, Elisabeth S. J. 338.096 2,0
Krohn, Paul Ingar W. J. 338.096 2,0
Raho AS 330.100 1,9
Bob Merlin AS 304.446 1,8
Talbot, Anette Dobloug 258.108 1,5
Hubertus AS 200.000 1,2
OAK Management AS 158.091 0,9
AS Trosterud 150.050 0,9
Straen AS 140.000 0,8
Tricolor AS 113.224 0,7
Småfolk AS 100.000 0,6
AS Ship-Ring 100.000 0,6
Øvrige aksjonærer (381) 2.538.010 14,7

Totalt antall aksjer 17.307.618 100,0

*) Victoria Eiendom Invest AS eies av Victoria Eiendom (49%) og Christian Ringnes (51%).

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2016


  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2016


  OsloStudiet 2017

  OsloStudiet 2017 Eiendomsspar