header_image

Aksjonærer Victoria Eiendom AS

Aksjonærer Victoria Eiendom AS per 06.02.2019:

Aksjonærer Antall aksjer Aksjer i %

Victoria Eiendom Invest AS *) 5.557.136 32,1
Tyns-Ring AS 1.641.912 9,5
Victoria Eiendom AS 1.177.876 6,8
Ringnes Holding AS 1.120.783 6,5
Arendals Fossekompani ASA 870.959 5,0
Horn, Hans Herman 809.461 4,7
Taconic AS 547.850 3,2
C. Ludens Ringnes Stiftelse 500.103 2,9
MP Pensjon PK 343.000 2,0
PIWJK AS 338.096 2,0
Krohn, Elisabeth S. J. 338.096 2,0
Raho AS 330.100 1,9
Talbot, Anette Dobloug 258.108 1,5
Hubertus AS 200.000 1,2
OAK Management AS 158.091 0,9
AS Straen 140.000 0,8
Tricolor AS 113.224 0,7
Sjeltepetter AS 101.482 0,6
Neuff AS 101.482 0,6
Bob Merlin AS 101.482 0,6
Øvrige aksjonærer (391) 2.558.377 14,8

Totalt antall aksjer 17.307.618 100,0

*) Victoria Eiendom Invest AS eies av Victoria Eiendom (49%) og Christian Ringnes (51%).

 • Les siste versjon av våre publikasjoner:

  Eiendomsspar

  Årsrapport 2017


  Victoria Eiendom

  Årsrapport 2017


  OsloStudiet 2019

  OsloStudiet 2019 Eiendomsspar