Kartet oppdateres logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

Forusbeen 15 og 17

  • Areal: 0m2 - 0m2

I desember 2022 ble det vedtatt ny reguleringsplan for området som eiendommene Forusbeen 15 og 17, på Forus utenfor Stavanger, er en del av. Det gir mulighet for bygging av 21 700 kvm BRA bolig, som tilsvarer ca.220 leiligheter i 6 blokker på 5 etasjer.

Leilighetene vil ligge rundt et stort åpent indre rom.I tillegg kommer parkering, som ligger på terreng og under bakken, på ca. 6 900 kvm.

Videre er det også regulert inn en hotelltomt ved siden av boligene, hvor utbygger kan bygge ca. 7 500 kvm BRA hotell. Hotelltomten vil bli solgt i løpet av 2023.Kontakt meg