Sidekart
Skriv ut


Nyheter

 

1. halvårsrapport 2015 for Eiendomsspar og Victoria Eiendom er publisert på våre nettsider og kan lastes ned her.

Velkommen til Eiendomsspar

Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår forretningsidé er å eie, utvikle og foredle kontor-, butikk- og hotelleiendommer for utleie. Høy kvalitet på eiendommene, førsteklasses beliggenhet og en driftsfilosofi fundert på service og profesjonalitet har gitt Eiendomsspar en sterk posisjon i eiendomsmarkedet.

Eiendomsspar eier på 50/50 basis med Sundt AS det svenske hotelleiendoms-selskapet Pandox AB og det norske hotelleiendomsselskapet Norgani Hotels AS, som til sammen har 119 hoteller. Eiendomsspar forvalter også eiendomsmassen til Victoria Eiendom.

 

 

SØK ETTER LEDIGE LOKALERSøk

  

 
Eiendomsspar AS - Postboks  1350 Vika, 0113 Oslo - Besøksadresse: Fridtjof Nansens plass 4 - Telefon +47 22 33 05 50 - Telefaks +47 22 33 05 51 - www.eiendomsspar.no

Om Eiendomsspar

Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår forretningsidé er å eie, utvikle og foredle kontor-, butikk- og hotelleiendommer for utleie. Høy kvalitet på eiendommene, førsteklasses beliggenhet og en driftsfilosofi fundert på service og profesjonalitet har gitt Eiendomsspar en sterk posisjon i eiendomsmarkedet. Eiendomsspar eier på 50/50 basis med Sundt AS det svenske hotelleiendomsselskapet Pandox AB og det norske hotelleiendomsselskapet Norgani Hotels AS, som til sammen har 119 hoteller. Eiendomsspar forvalter også eiendomsmassen til Victoria Eiendom.

Eiendom

Hoveddelen av Eiendomsspars eiendommer har meget sentral beliggenhet. I de få tilfeller Eiendomsspar kjøper eiendom utenfor storbysentrum, beholdes de kun dersom beliggenheten er god for gitte brukere (eks. handel og hotell), eller at eiendommen på sikt får økt attraktivitet (eks. Skøyen og Alnabru).
Les mer

Kontorlokaler

Kontorbygg og kontorlokaler utgjør 22 % av den verdimessige fordeling av Eiendomsspars eiendomsmasse. Derfor tilbyr Eiendomsspar kontorlokaler av høy kvalitet til våre leietagere. Det er tilfredsstillende å konstatere at Eiendomsspars ledighetsgrad, i motsetning til markedet ble redusert gjennom fjoråret...
Les mer

Butikklokaler

Butikklokaler med god beliggenhet er etterspurt i utleiemarkedet. I tillegg er markedet for butikklokaler med sentral beliggenhet meget selektivt. Derfor er alle våre butikklokaler svært egnet for utleie. Dersom Eiendomsspar leier ut butikklokaler utenfor storbysentrum, er det fordi beliggenheten...
Les mer

Lagerlokaler

Eiendomsspar er et fullt integrert eiendomsselskap med kompetanse innenfor de fleste typer eiendom. Derfor har Eiendomsspar også kompetanse innen leie av lagerlokaler. Eiendomsspar har ledige lagerlokaler og produksjonslokaler i Oslo, Asker og Bærum.
Les mer